A A A
drukuj

Poznaj swoje prawa:
Pracujesz za granicą? Możesz uniknąć płacenia części podatku w Polsce!

Data publikacji: 2016.10.11 godz. 12:59

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
5,0/5

Przykład 1
Polski rezydent podatkowy w 2016 roku uzyskiwał dochody na terenie naszego kraju (10 000 zł) oraz Holandii (70 000 zł). Za granicą podatnik zapłacił równowartość 10 000 zł. W Polsce od sumy dochodu 80 000 zł (70 000 zł + 10 000 zł) należny byłby podatek wynoszący 13 844 zł Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy Polską i Holandią, zostanie zastosowana metoda proporcjonalnego odliczenia zagranicznych dochodów. Podatek dla polskiego fiskusa będzie ustalony w następujący sposób:
1. Przemnażamy hipotetyczny polski podatek przez stosunek dochodu uzyskanego za granicą i całkowitego dochodu = 13 844 zł x (70 000 zł / 80 000 zł) = 12 113,50 zł
2. Kwota z punktu 1 to maksymalna wartość zagranicznego podatku, który można odliczyć w Polsce. Jest ona wyższa od podatku faktycznie zapłaconego w Holandii (równowartość 10 000 zł).
3. Od hipotetycznego polskiego podatku odejmujemy kwotę odliczenia (równowartość zapłaconego podatku z zagranicy) = 13 844,00 zł - 10 000,00 zł = 3844 zł (wynik trzeba zaokrąglić do pełnych złotych)
Podatek do zapłacenia w Polsce wyniesie 3844 zł. 

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Przykład 2
Polski rezydent podatkowy w 2016 roku uzyskiwał dochody na terenie naszego kraju (10 000 zł) oraz Niemiec (70 000 zł). Za granicą podatnik zapłacił równowartość 10 000 zł. W Polsce od sumy dochodu 80 000 zł (70 000 zł + 10 000 zł) należny byłby podatek wynoszący 13 844 zł Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Niemcami, zostanie zastosowana metoda wyłączenia z progresją. Podatek dla polskiego fiskusa będzie ustalony w następujący sposób:1. Obliczamy stosunek hipotetycznego „polskiego” podatku do łącznego dochodu = 13 844 zł / 80 000 zł = 17,31% 2. Obliczoną wartość procentową z punktu 1, przemnażamy przez dochód faktycznie uzyskany w Polsce = 17,31% x 10 000 zł = 1731 zł
3. Wynik z punktu 2 stanowi wartość podatku dla polskiego fiskusa. Trzeba zaokrąglić tę kwotę do pełnych złotych.
Podatek do zapłacenia w Polsce wyniesie 1731 zł.

Nietrudno zauważyć, że w powyższych przykładach mimo tych samych parametrów, metoda proporcjonalnego odliczenia jest mniej korzystna. Dlatego w 2008 r. ustawodawca wprowadził specjalną ulgę abolicyjną, która ma wyrównać tę różnicę. Wysokość ulgi dla podatnika z przykładu 1 wyniosłaby 2113 zł, bo o tyle niższy dla identycznych parametrów, jest podatek obliczony metodą wyłączenia z progresją.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Z preferencyjnych zasad rozliczenia nie skorzysta każdy polski emigrant
Warto wiedzieć, że prawo do skorzystania z ulgi abolicyjnej i uwzględnienia jej w rocznej deklaracji, nie przysługuje każdemu polskiemu rezydentowi, który zarabia np. w Holandii lub Belgii. Ustawa o PIT przewiduje bowiem dodatkowe wymogi (patrz art. 27g ust. 1 tego aktu prawnego). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ulgę abolicyjną może wykorzystać tylko osoba uzyskująca za granicą dochody z:

  • ze stosunku pracy (umowy o pracę), stosunku służbowego pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy lub
  • z działalności wykonywanej osobiście/działalności gospodarczej lub
  • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych

Skorzystanie z ulgi abolicyjnej nie będzie możliwe, jeżeli podatnik uzyskał zagraniczne dochody w jednym z krajów, które są oskarżane o stosowanie nieuczciwej konkurencji podatkowej (przykłady: Andora, Liechtenstein). Listę takich rajów podatkowych publikuje Ministerstwo Finansów (zobacz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. - Dz. U. z 4 maja 2015 r. poz. 599). Ulga abolicyjna nie będzie obowiązywać również wtedy, gdy na mocy umowy podatkowej między Polską oraz innym krajem, jakieś zagraniczne źródło dochodów podlega opodatkowaniu tylko w naszym kraju (zobacz Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 15 maja 2014 roku - sygnatura akt I SA/Sz 148/14).

Komentarze

comments powered by Disqus