A A A
drukuj

Prezydent podpisał ustawę - powstanie Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Data publikacji: 2015.11.03 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
4,3/5

Nowy Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ma rozpocząć działalność już w styczniu 2016 r. Na jaką pomoc będą mogli liczyć kredytobiorcy? 

Fot: Powstanie Fundusz Wsparcia Kredytobiorcow

Prezydent RP niedawno podpisał ustawę o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. To oznacza, że już niebawem osoby mające problemy ze spłatą rat kredytowych, będą mogły wnioskować o państwowe wsparcie. Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego pomogą w przetrwaniu problemów związanych np. z utratą pracy. Pomoc Funduszu Wsparcia Kredytobiorców będzie udzielana po spełnieniu kilku warunków. Dlatego w naszym artykule dokładnie wyjaśniamy, kto już od stycznia 2015 r. będzie mógł otrzymać państwową dopłatę do rat.

Z nowego funduszu pomocowego skorzystają nie tylko „frankowcy” …
Powołanie funduszu wspierania kredytobiorców, w lutym 2015 roku zaproponował poprzedni Prezydent. Była to jego odpowiedź na styczniowy wzrost kursu franka szwajcarskiego. Prezydencki pomysł został przejęty przez posłów Platformy Obywatelskiej. Koncepcję powołania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK), ostatecznie poparli parlamentarzyści z innych ugrupowań. Wspomniany fundusz, zgodnie z pierwotnymi założeniami, nie jest przeznaczony tylko dla „frankowców”. Takie osoby czekają głównie na pomoc, którą przed ostatnimi wyborami zapowiedziała zwycięska partia.

Kredyty hipoteczne z ponad 20 banków. Porównaj oferty »
Zgodnie z ustawą podpisaną przez Andrzeja Dudę, w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zostanie powołany specjalny fundusz o początkowej wartości 600 mln zł. Potrzebne środki przekażą krajowe banki. Kwota wpłacana przez każdy bank będzie proporcjonalna do liczby i wartości „złych” kredytów mieszkaniowych (opóźnienie powyżej 90 dni). Składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców pochłoną od kilku do kilkunastu procent zysku krajowych banków.
Pomoc z FWK będą mogli otrzymać posiadacze kredytów mieszkaniowych (niezależnie od waluty swojego zobowiązania). Ustawa podpisana przez obecnego Prezydenta wskazuje, że kredyt mieszkaniowy to produkt finansujący budowę domu jednorodzinnego, kupno mieszkania własnościowego, zakup domu jednorodzinnego lub nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Ustawa zaakceptowana przez Prezydenta stawia również dodatkowe wymagania dla osób objętych pomocą. Państwowa pomoc będzie przysługiwała kredytobiorcom hipotecznym, którzy (wymagane jest spełnienie tylko z poniższych warunków):

 • w dniu złożenia wniosku posiadają status bezrobotnego
 • płacą raty o wysokości przekraczającej 60% miesięcznego dochodu netto
 • po odliczeniu rat, mają dochód na osobę w kwocie uprawniającej do korzystania z opieki społecznej (limity obowiązujące od 1 października 2015 roku - osoba samotna: dochód netto poniżej 634 zł/m-c, członek rodziny: dochód netto poniżej 514 zł)

Warto podkreślić, że pomoc FWK nie jest możliwa, jeżeli:

 • kredytobiorca złożył odpowiedni wniosek już po wypowiedzeniu umowy przez bank
 • dłużnik korzysta z wykupionego ubezpieczenia od skutków utraty pracy
 • kredytobiorca posiada inne lokum (w tym również spółdzielcze) lub prawo do najmu mieszkania/domu

Kredytowej pomocy nie otrzymają również osoby, które wypowiedziały swoją umowę o pracę albo zostały zwolnione w trybie dyscyplinarnym.

Wsparcie od państwa i banków będzie zwrotne, ale nieoprocentowane
Dzięki środkom Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, osoba znajdująca się w kłopotach finansowych, uniknie wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego. Wsparcie od banków i państwa będzie polegało na pożyczeniu środków potrzebnych do spłaty rat. W ramach miesięcznej transzy, Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaci maksymalnie 1500 zł na konto przeznaczone do spłaty kredytu. Z pomocy w zwrocie rat będzie można korzystać nawet przez 18 kolejnych miesięcy. W tym okresie kredytobiorca powinien podjąć działania, które poprawią jego sytuację finansową (przykład: znalezienie nowej pracy).
Zwrot środków przeznaczonych na spłatę rat, rozpocznie się po dwóch latach od otrzymania ostatniej transzy pomocy. Trzeba podkreślić, że pożyczka z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców będzie zupełnie darmowa. W związku z powyższym, posiadacz kredytu, zwróci otrzymaną kwotę bez odsetek, prowizji oraz opłat. Spłata dodatkowego zadłużenia zostanie rozłożona na 96 równych rat. W wyjątkowych sytuacjach, Rada Funduszu Wsparcia Kredytobiorców może umorzyć dług lub wydłużyć termin jego spłaty.
Osoba zainteresowana pomocą z FWK, powinna złożyć odpowiedni wniosek od początku 2016 r. do końca 2018 r. Wspomniany wniosek składa się w banku, który udzielił kredytu mieszkaniowego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, kredytodawca prześlę odpowiednią informację do lokalnego urzędu pracy i BGK. Dzięki takiej formie komunikacji, urząd pracy poinformuje Bank Gospodarstwa Krajowego, gdy zadłużona osoba utraci status bezrobotnego. W opisywanej sytuacji, Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zawiesza wypłatę miesięcznych transz. Wypłata pomocy zostaje wstrzymana również wtedy, gdy:

 • kredytobiorca sprzeda zadłużoną nieruchomość
 • komornik podejmie czynności egzekucyjne
 • kredyt hipoteczny zostanie spłacony

Warto nadmienić, że wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank komercyjny, również skutkuje wstrzymaniem pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Zawieszenie wypłaty transz nie powoduje jednak umorzenia wcześniejszego długu wobec Banku Gospodarstwa Krajowego. Takie rozwiązanie jest możliwe tylko wtedy, gdy Rada Funduszu Wsparcia Kredytobiorców pozytywnie rozpatrzy wniosek złożony przez dłużnika.

Komentarze

comments powered by Disqus
 • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
 • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
 • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »