A A A
drukuj

Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP - wsparcie od PARP

Data publikacji: 2016.01.08 godz. 16:02
OCENA
1.5/5

Innowacje dla Unii Europejskiej są priorytetem, ponieważ na nich może opierać się mocna, konkurencyjna gospodarka europejska. Dlatego uruchamiane są kolejne programy operacyjne, w których udział mogą brać przedsiębiorcy chcący rozwijać się w takim kierunku. Nowy nabór wniosków na proinnowacyjne usługi IOB dla MSP ogłosi PARP 18 stycznia 2016 roku.

Fot: Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP - wsparcie od PARP

Nawet ponad 400 tys. zł na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w projekcie mogą otrzymać mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy wcześniej nawiązali współpracę z akredytowanym IOB.

O programie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już od 18 stycznia 2016 roku rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP”, dotyczących II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać do PARP w terminie do 18 stycznia do 18 marca 2016 roku wyłącznie w wersji elektronicznej, korzystając z Generatora Wniosków, jaki zostanie udostępniony za pośrednictwem strony internetowej Agencji.

Dla kogo dofinansowanie?

W Poddziałaniu 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP” udział będą mogli wziąć mikro, mali lub średni przedsiębiorcy nawiązujący współpracę z akredytowaną Instytucją Otoczenia Biznesu. Dofinansowanie wypłacane przez PARP będzie mogło dotyczyć realizacji proinnowacyjnych usług takich jak:

 • usługi doradcze, w zakresie innowacji w rozumieniu art.2 pkt 94 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające:
  - doradztwo,
  - pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy,
  - nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich,
  - korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone.
 • usługi wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające:
  - udostępnienie przestrzeni biurowej,
  - udostępnienie banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów,
  - znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług, wspierających MSP w procesie wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – KIS.

Listę akredytowanych Instytucji Otoczenia Biznesu podano do wglądu beneficjentów na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Na realizację projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim przeznaczono kwotę 3 045 000, 00 zł, a w pozostałych województwach - 28 255 000,00 zł. Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 50 tys. zł, a maksymalna 420 tys. zł.

 

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »