A A A
drukuj

Przychód pracownika z tytułu diety w podróży służbowej

Data publikacji: 2016.01.05 godz. 11:19
OCENA
5.0/5

Pracodawca wysyłający swojego pracownika w delegację - w podróż służbową krajową lub zagraniczną, zobowiązany będzie do pokrycia jej kosztów. Pracownikowi należy się w takim przypadku dieta. Jakie skutki podatkowe ona wywołuje?

Fot: Przychód pracownika z tytułu diety w podróży służbowej

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, diety z tytułu podróży służbowych pracowników nie stanowią przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa wypłacania diety

Dieta w podróży służbowej ma zrekompensować pracownikowi koszty zapewnienia wyżywienia w trakcie delegacji. Jest ona wypłacana i naliczana zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Podróż służbowa definiowana jest jako wyjazd pracownika w celach służbowych, poza miejsce jego stałego zamieszkania lub miejsce stałego pobytu. W rozporządzeniu określono, że:

„§ 2. Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:
1) diety;
2) zwrot kosztów:
a) przejazdów,
b) dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
c) noclegów,
d) innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.”

W przypadku podróży krajowej pracownicy mają prawo do uzyskania diety w wysokości 30 zł za dobę podróży. Dieta przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia. Jeśli podróż trwa nie dłużej niż dobę, dieta podstawowa ulega odpowiednio zmniejszeniu, zgodnie z zasadą:

  • podróż krótsza niż 8 godzin - brak prawa do diety,
  • podróż w wymiarze od 8 do 12 godzin - 50 proc. diety,
  • podróż w wymiarze ponad 12 godzin - dieta w pełnej wysokości.

W przypadku, gdy delegacja służbowa pracownika trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą przysługuje:

  • 50 proc. diety – do 8 godzin trwania delegacji,
  • 100 proc. diety – powyżej 8 godzin trwania delegacji.

Dieta w podróży służbowej zagranicznej również przysługuje, w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa.

Dieta jako przychód do opodatkowania

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, diety należne pracownikom z tytułu uczestnictwa w podróżach służbowych, nie są opodatkowanie podatkiem PIT. Wolne bowiem od podatku są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika, choć tylko do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »