A A A
drukuj

Skutki przedawnienia długu

Data publikacji: 2016.07.05 godz. 11:17
OCENA
4.2/5

Przedawnienie długu zdaniem większości dłużników, staje się momentem kończącym ich kłopoty finansowe. Niemniej nie zawsze tak się dzieje.

Fot: Jakie są skutki przedawnień długów?

Przedawniony dug jest roszczeniem niezupełnym, które nie może być podstawą zasądzenia przymusowego jego zwrotu. Jest to roszczenie nadal uznawane za istniejące, ale nie korzysta ono z ochrony prawnej.

Pojęcie przedawnienia w Kodeksie cywilnym
Ustawa Kodeks cywilny definiuje instytucję przedawnienia w taki sposób, że po upływie terminu przedawnienia osoba, przeciwko której roszczenie przysługuje, może uchylić się od jego zaspokojenia, powołując się na zarzut przedawnienia. W praktyce oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia dłużnik może nie oddać długu, argumentując swój brak działania tym, że roszczenie wierzyciela już się przedawniło.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Nie wszystkie roszczenia ulegają przedawnieniu. Na taki zarzut może powołać się dłużnik w przypadku cywilnoprawnych roszczeń majątkowych, bez roszczeń o zniesienie współwłasności, oraz roszczenia windykacyjne i negatoryjne dotyczące nieruchomości. Nie przedawniają się roszczenia niemajątkowe.

Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, z wyjątkiem:

  • roszczenia, w którym wymagalność zależna jest od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego - bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dokonałby czynności, w najwcześniejszym dla niego, realnym terminie;
  • roszczenia o zaniechanie - bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, kiedy dłużnik nie zastosował się do treści roszczenia.

Potrzebujesz pilnie gotówki? Weź pożyczkę pozabankową z długim okresem spłaty »

Kiedy przedawniają się roszczenia?
Kodeks cywilny jest podstawą prawną także, jeśli chodzi o terminy przedawnień. Zostały one w ustawie wskazane w formie bezwzględnej, czyli w umowie nie można ani wydłużyć, ani skrócić terminu przedawnienia, nawet za porozumieniem stron. W zależności od rodzaju roszczeń ulegają one przedawnieniu w terminie:

  • 10 lat - w przypadku większości roszczeń majątkowych;
  • 3 lata - w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Skutek prawny przedawnienia
Przedawnienie długu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem danego roszczenia. W wyniku przedawnienia staje się ono roszczeniem niezupełnym, które nie może być przymusowo realizowane. W przypadku wniesienia sprawy do sądu oddali on powództwo wierzyciela, powołując się na upłynięcie terminu przedawnienia. Dłużnik, który po upływie terminu przedawnienia spełni świadczenie, nie może żądać później jego zwrotu.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloDom Zielona Hipoteka w VeloBank »