A A A
drukuj

Swój PIT rozlicz przez Internet!

Data publikacji: 2014.04.15 godz. 14:06

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4,8/5

Ministerstwo Finansów już od kilku lat zachęca do składania formularzy PIT za pośrednictwem Internetu. Z roku na rok coraz więcej osób wybiera właśnie taki wariant rozliczeń. Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2013 r. aż 20% podatników wysłało swoje PIT-y przy pomocy systemu e-Deklaracje. 

W tym roku odsetek Polaków, którzy rozliczą się przez Internet może przekroczyć 40%.

Osoby wybierające nowoczesną formę składania deklaracji podatkowych powinny pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Elektroniczny formularz chroni przed (niektórymi) błędami

Znalezienie aplikacji służącej do internetowych rozliczeń z fiskusem nie stanowi problemu. Prócz rozwiązań proponowanych przez Ministerstwo Finansów (interaktywne formularze, program e-Deklaracje Desktop) Polacy mają do wyboru również wiele innych programów. Takie bezpłatne aplikacje często przygotowują portale internetowe i organizacje pożytku publicznego. Nie można zagwarantować, że każda z nich działa poprawnie. Dlatego podatnicy powinni używać tylko programów udostępnianych przez najbardziej wiarygodnych wydawców (np. wydawnictwa podatkowe).

Interaktywne formularze i bezpłatne programy pomagają w bezbłędnym wypełnieniu PIT-u. Warto jednak wiedzieć, że korzystanie z takich rozwiązań nie zawsze chroni przed pomyłkami. W przypadku elektronicznego rozliczenia poprawne zsumowanie kwot, które widnieją na formularzach dostarczonych przez płatników (PIT-R, PIT-8C, PIT-11, PIT-40, PIT-40A) również jest kluczowe. Osoby uzyskujące dochody z tytułu praw autorskich dodatkowo powinny pamiętać, że przychody objęte pięćdziesięcioprocentowym kosztem uzyskania są wykazywane odrębnie (patrz poniżej). Łączna suma kosztów wynikających z zastosowania preferencyjnej stawki (50%) nie może przekroczyć 42 764 zł/rok.

Aplikacje i formularze służące do rozliczania podatku dochodowego nie mogą również rozstrzygnąć, czy podatnik zasadnie uwzględnił ulgi i odliczenia o podanej kwocie. Takiej weryfikacji nie dokonuje też system przyjmujący elektroniczne deklaracje na serwer Ministerstwa Finansów. Jego zadaniem jest tylko sprawdzenie danych, które podatnik musi podać przed wysyłką PIT-u (NIP lub PESEL, personalia, data urodzenia i kwota ubiegłorocznego przychodu). Bardziej dokładna weryfikacja złożonego formularza to zadanie dla osób pracujących w urzędzie skarbowym.

Po wysyłce PIT-u trzeba pobrać potwierdzenie odbioru ...

Wielu podatników uważa, że ich obowiązki wobec fiskusa kończą się wraz z pomyślnym wysłaniem elektronicznego PIT-u. Przepisy wskazują jednak, że osoba rozliczająca się przez Internet powinna również wykonać dodatkowe czynności. Pierwsza z nich polega na pobraniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru (tzw. UPO). Wspomniany dokument potwierdza, że formularz podatkowy został prawidłowo dostarczony na jeden z serwerów Ministerstwa Finansów. Warto go wydrukować, ponieważ okaże się przydatny podczas ewentualnej kontroli podatkowej.

Podatnik powinien również odpowiednio zarchiwizować inne dokumenty związane z tegorocznym rozliczeniem. Mowa o formularzach PIT (wraz z załącznikami) oraz wszystkich zaświadczeniach i rachunkach, które potwierdzają prawo do ulg i odliczeń. Wymienione dokumenty (wraz z UPO) trzeba przechowywać przez kolejnych pięć lat. Ten ustawowy termin jest naliczany od końca roku, w którym upłynął termin złożenia deklaracji PIT. W związku z powyższym dokumentacja podatkowa za 2013 rok powinna być przechowywana do końca 2019 roku.

Jeśli masz pytanie lub problem dotyczący podatków opisz go nam
Ekspert Biznes- firma.pl wyceni poradę i skontaktuje się z Tobą.

Doradca podatkowy Lech Janicki, ekspert seriwsu Biznes-firma.pl, zapewnia profejsonalną pomoc i porady w kwestii podatków i deklaracji.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »