A A A
drukuj

Twój krewny pożycza pieniądze bez opamiętania? Jest na to recepta...

Data publikacji: 2017.07.12 godz. 13:09

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
2.5/5

Dzięki ubezwłasnowolnieniu krewnego można uratować domowe finanse. Po zakończeniu odpowiedniego postępowania członek rodziny nie będzie już mógł zaciągać kredytów.

Fot: Kiedy można ubezwłasnowolnić członka rodziny?

Decyzja o ubezwasnowolnieniu członka rodziny, z pewnością nie jest łatwa i przyjemna. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że krewni czasem nie mają innego wyjścia. Trudno inaczej niż poprzez ubezwłasnowolnienie rozwiązać problem osoby, która ze względu na nałóg lub chorobę psychiczną trwoni swoje pieniądze albo bezmyślnie zaciąga kolejne zobowiązania. Po ubezwłasnowolnieniu kłopotliwego krewnego, nie będzie on mógł wykonywać zakupów o dużej wartości i generować kolejnych długów. Konieczność takiego ograniczenia praw członka rodziny, oczywiście musi zostać potwierdzona przez lekarza specjalistę oraz sąd. Opinia lekarska to nie jedyny element procedury, którą opisujemy w kolejnym artykule z naszego cyklu „Poznaj swoje prawa”. W przypadku ubezwłasnowolnienia mowa o prawach rodziny, która musi bronić siebie i chorą osobę przed finansową katastrofą.

Sąd najczęściej orzeka o częściowym ubezwłasnowolnieniu krewnego
Ubezwłasnowolnienie jest wyjątkową instytucją prawną, która została szczegółowo uregulowana w przepisach. Chodzi o to, żeby nie dochodziło do bezzasadnego ograniczania praw krewnych (np. na wskutek konfliktów rodzinnych). Najważniejsze przepisy dotyczące ubezwłasnowolnienia znajdziemy w kodeksie cywilnym (KC). Artykuł 13 KC mówi o tym, że można całkowicie ubezwłasnowolnić osobę, która ukończyła trzynaście lat. Ubezwłasnowolnienie młodszego dziecka nie miałoby żadnego sensu. Taki małoletni z mocy prawa samodzielnie może zawierać tylko umowy, które dotyczą drobnych spraw życia codziennego (przykład: zakup żywności) i nie wiążą się z wykorzystaniem dziecka.
60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Ubezwłasnowolnienie całkowite jest uzasadnione takimi czynnikami jak niedorozwój umysłowy, choroba psychiczna lub nałogi (np. alkoholizm, narkomania, uzależnienie od hazardu), które uniemożliwiają kierowanie swoim postępowaniem. Całkowicie ubezwłasnowolniona osoba będzie funkcjonować w codziennym życiu tak samo jak dziecko przed trzynastym rokiem życia (z mocy prawa nieposiadające zdolności do czynności prawnych). Warto wspomnieć, że osoba całkowicie ubezwłasnowolniona, musi posiadać opiekuna, o ile nie znajduje się jeszcze pod władzą rodzicielską.

Całkowite ubezwłasnowolnienie to drastyczne rozwiązanie, które jest stosowane dość rzadko. Sądy znacznie częściej orzekają o częściowym ubezwłasnowolnieniu. Takie rozwiązanie jest możliwe w przypadku osób pełnoletnich, które ze względu na określone problemy (nałogi, chorobę psychiczną lub upośledzenie), potrzebują pomocy w prowadzeniu swoich spraw. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, ustanawia się kuratora. Po częściowym ubezwłasnowolnieniu, krewny funkcjonuje jak małoletni liczący sobie 13 lat - 18 lat. Ograniczona zdolność do czynności prawnych po ubezwłasnowolnieniu częściowym oznacza, że w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania swoim majątkiem, co do zasady potrzebna jest zgoda kuratora. To ograniczenie nie dotyczy umów zawieranych w drobnych sprawach życia codziennego (np. podczas zwykłych zakupów) oraz rozporządzania swoim zarobkiem. Ograniczenie rozporządzania zarobkiem przez osobę częściowo ubezwłasnowolnioną, może zostać wprowadzone tylko na mocy postanowienia sądu opiekuńczego.
Przejdź na drugą stronę i dowiedz się kto może wnioskować o ubezwłasnowolnienie »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »