A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Darmowa pomoc prawna

Data publikacji: 2016.05.23 godz. 12:07

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.9/5

Od początku roku obowiązuje ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki nowym przepisom, niektóre osoby za darmo mogą skorzystać z porady prawnika. Przysługuje ona m.in. rodzinom wielodzietnym i seniorom.

Fot: Bezpłatna pomoc prawna

W niektrych sytuacjach, skorzystanie z pomocy prawnika jest po prostu nieodzowne. Porada prawna może przydać się nie tylko osobom oskarżonym o przestępstwa. Wsparcie prawnika jest użyteczne również w kwestiach dotyczących prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego. Wiele osób nie może sobie pozwolić na skorzystanie z porad prawnych, które są dostępne na wolnym rynku. Dlatego rząd postanowił uruchomić specjalne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Na podstawie umowy zawartej z powiatem, w tych placówkach pracują adwokaci i radcy prawni. Z ich usług za darmo mogą skorzystać osoby, spełniające ustawowe kryteria (np. posiadające niski dochód lub ważną Kartę Dużej Rodziny). W naszym kolejnym artykule z cyklu „Ulgi, dopłaty, zwolnienia” dokładnie wyjaśniamy, jakie są zasady dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej. 

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Z bezpłatnej pomocy prawnej nie mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy …
Praktycznie wszystkie potrzebne informacje o bezpłatnej pomocy prawnej, znajdziemy w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1255). Ten akt prawny wskazuje, że powiat przy ewentualnej współpracy z gminami powinien zajmować się prowadzeniem punktów darmowych porad prawnych. W każdym powiecie musi znajdować się od dwóch do trzydziestu pięciu opisywanych punktów (jeden w przeliczeniu na 25 000 mieszkańców). Każda taka placówka ma być czynna pięć dni w tygodniu (przynajmniej przez 4 godziny dziennie). Powiatowy punkt pomocy prawnej powinien zatrudniać adwokatów lub radców prawnych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, doradztwem mogą się zajmować również aplikanci adwokaccy i aplikanci radcowscy. Przepisy przewidują również możliwość zatrudnienia w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową doradcy podatkowego lub magistra prawa z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Taka osoba podobnie jak pozostali pracownicy punktu porad prawnych, nie może udzielać darmowej pomocy związanej z działalnością gospodarczą oraz prawem celnym, dewizowym albo handlowym. Jedyny wyjątek dotyczy doradztwa dla przyszłych przedsiębiorców.

Brak zapytań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą to nie jedyny wymóg, jaki ustawodawca przewidział dla osób korzystających z darmowej pomocy prawnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do bezpłatnych porad mają osoby, które:

 • ukończyły 65 lat (bez dodatkowych wymogów)
 • nie ukończyły 26 lat (bez dodatkowych wymogów)
 • w trakcie poprzednich 12 miesięcy otrzymały jakieś świadczenie z pomocy społecznej i nie musiały go zwracać
 • posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny
 • mają status kombatanta lub ofiary represji wojny/okresu powojennego
 • znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty na wskutek klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej (pomoc jest udzielana po wcześniejszym złożeniu odpowiedniego oświadczenia przez poszkodowanego)

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

W powyższych przypadkach (poza ostatnią sytuacją), konieczne jest udokumentowanie posiadanego uprawnienia. Do tego celu służy odpowiednio dowód tożsamości, zaświadczenie/decyzja o przyznaniu pomocy socjalnej, Karta Dużej Rodziny lub zaświadczenie potwierdzające status kombatanta/osoby represjonowanej.
Zobacz, na jakie inne korzyści mogą liczyć osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny »
Sprawdź, czy możesz ubiegać się o zasiłek lub inne wsparcie z ośrodka pomocy społecznej »

Prawnik pomoże na przykład w uzyskaniu zwolnienia z kosztów sądowych
Warto wiedzieć, że ustawa z 5 sierpnia 2015 r. określa zakres czynności, które mogą być przedmiotem nieodpłatnej pomocy prawnej. Niestety zakres usług świadczonych przez powiatowych doradców prawnych jest dość ograniczony. W ramach darmowej pomocy prawnej, osoba uprawniona może liczyć na:

 • przekazanie informacji o obowiązującym stanie prawnym oraz istniejących obowiązkach i uprawnieniach w problemowej sytuacji
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
 • pomoc w sporządzeniu pisma dotyczącego przedstawionego problemu (uwaga: z tej formy pomocy wyłączone są pisma procesowe w toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i sądowo - administracyjnych)
 • napisanie projektu wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego w ramach postępowania sądowo - administracyjnego)
 • sporządzenie projektu pisma dotyczącego zwolnienia z kosztów sądowych

Przepisy obowiązujące od początku 2016 roku wskazują, że połowę powiatowych punktów pomocy prawnej powinna prowadzić organizacja pozarządowa, którą wyłania się w corocznym konkursie. Taka organizacja w ramach zadań zleconych przez powiat, świadczy bezpłatną pomoc prawną tylko wybranym grupom mieszkańców. Warto jednak wiedzieć, że niektóre stowarzyszenia i fundacje udzielają również porad prawnych wszystkim zainteresowanym osobom (poza umową zawartą z powiatem).

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »