A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Kiedy państwo zapłaci za wyprawkę szkolną?

Data publikacji: 2016.08.30 godz. 15:54

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
5,0/5

Po wprowadzeniu programu „500 Plus” i darmowych podręczników, rodzicom nieco łatwiej jest sfinansować szkolne wydatki. Niektórzy rodzice dodatkowo mogą otrzymać wyprawkę szkolną za darmo.

Fot: Kto otrzyma dopłatę do wyprawki szkolnej?

Dzięki uruchomieniu systemu bezpłatnych podręczników zmniejszyła się kwota, którą przeciętny rodzic wydaje na początku września. W bieżącym roku, zakup artykułów szkolnych po raz pierwszy ułatwia program „Rodzina 500 Plus”. Mimo tych preferencji dla rodziców, Ministerstwo Edukacji Narodowej nadal kontynuuje program dofinansowania wyprawek dla uczniów. W bieżącym roku szkolnym, na realizację wspomnianego programu przewidziano 24 mln zł. Rodzice uczniów objętych programem „Wyprawka szkolna 2015/2016”, do 18 listopada 2016 r. będą mogli otrzymać zwrot kosztów zakupu podręczników oraz innych artykułów szkolnych. Przed wystąpieniem o taką refundację, warto poznać zasady programu realizowanego przez MEN. Jest on skierowany do rodziców tych dzieci, które wymagają innych zasad nauczania ze względu na kalectwo lub upośledzenie umysłowe.
Potrzebujesz gotówki? Weź DARMOWĄ pożyczkę online nawet do 2 000 zł »

Ministerialna dotacja na wyprawkę obecnie wynosi 175 zł - 770 zł
Ze względu na inne możliwości sfinansowania zakupu artykułów szkolnych („500 Plus”) oraz program darmowych podręczników, rządowe dotacje do wyprawek szkolnych nie mają już powszechnego charakteru. Ministerstwo Edukacji Narodowej ocenia, że w roku szkolnym 2016/2017, opisywane dofinansowanie otrzyma około 63 000 uczniów. Dzięki ograniczeniu kręgu beneficjentów, możliwe jest wprowadzenie dość wysokiego poziomu dofinansowania w przeliczeniu na jednego ucznia (175 zł – 770 zł). 

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w roku szkolnym 2016/2017, zwrot kosztów zakupu wyprawki szkolnej otrzyma rodzic, którego dziecko:

  • posiada odpowiednie orzeczenie z poradni psychologiczno - pedagogicznej i wymaga specjalnego toku kształcenia jako osoba słabowidząca, słabosłysząca, niesłysząca, upośledzona w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawna ruchowo (również na wskutek afazji) lub dotknięta autyzmem (w tym zespołem Aspergera) lub
  • jest upośledzone w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszcza do klasy I – III szkoły podstawowej i nie korzysta z darmowych podręczników

W pierwszym przypadku, wsparcie z MEN-u mogą otrzymać rodzice, których dziecko uczęszcza do:

  • VI klasy podstawówki albo do klasy szkoły artystycznej odpowiadającej VI klasie szkoły podstawowej
  • III klasy gimnazjum albo do klasy szkoły artystycznej odpowiadającej III klasie gimnazjum,
  • jednej z klas zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum
  • jednej z klas szkoły specjalnej przygotowującej do pracy

Warto nadmienić, że wniosek o zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, oprócz rodzica biologicznego może złożyć również osoba upoważniona przez rodzica, pracownik socjalny, opiekun prawny, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, nauczyciel albo sam pełnoletni uczeń.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Część rodziców otrzyma dofinansowanie nie tylko na podręczniki
Co do zasady, Ministerstwo Edukacji Narodowej refunduje tylko koszt zakupu podręczników szkolnych. Wyjątek dotyczy uczniów ze znacznym lub umiarkowanym upośledzeniem umysłowym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi i znacznym lub umiarkowanym upośledzeniem umysłowym. W przypadku takich dzieci, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. Niezależnie od zakresu zwrotu, jest on możliwy dopiero po przedłożeniu dowodu zakupu. W związku z tym, uprawnieni rodzice powinni pamiętać o gromadzeniu wszystkich paragonów lub faktur. Możliwy jest również zbiorowy zakup potrzebnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych (np. przez nauczyciela lub członka rady rodziców). W takim przypadku, rodzice poszczególnych dzieci są zwolnieni z obowiązku dokumentowania zakupów.
Wysokość maksymalnego zwrotu (175 zł – 770 zł), zależy od rodzaju upośledzenia lub kalectwa ucznia oraz szczebla edukacji. Przykładowo refundacja dla słabowidzącego ucznia VI klasy szkoły podstawowej, nie może przekroczyć 325 zł w roku szkolnym 2016/2017. Maksymalne dofinansowanie (770 zł) otrzymają m.in. rodzice dzieci niesłyszących z VI klasy szkoły podstawowej, które potrzebują podręczników do kształcenia specjalnego. Rozbudowana tabela z dokładnymi zasadami ustalania zwrotu, jest dostępna na stronie MEN-u. O wysokości przysługującego wsparcia, powinna poinformować także szkoła, do której uczęszcza niepełnosprawne dziecko.
Środki z programu „Rodzina 500 Plus”, też można przeznaczyć na zakup podręczników. Zobacz, jakie są zasady tego programu »

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Dokładne informacje o zasadach refundacji trzeba uzyskać w szkole
Rodzice zainteresowani możliwością refundacji kosztów zakupu podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych, powinni zaczerpnąć informacji w szkole. Placówka oświatowa, w której uczy się dane dziecko, określa termin składania wniosków o dofinansowanie oraz wzór wniosku. Jeżeli wspomniany wzór nie został określony, to rodzic będzie musiał samodzielnie zredagować odpowiedni dokument. Oprócz wniosku prawdopodobnie potrzebne będzie zaświadczenie potwierdzające niepełnosprawność lub kalectwo dziecka. Informacje o wymaganych dokumentach, często można znaleźć na stronie internetowej danej szkoły albo urzędu miasta/gminy.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »