A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Kto dostanie ulgę na bilety dla dziecka?

Data publikacji: 2015.12.15 godz. 12:28

Opracowanie własne
OCENA
5.0/5

Nauka dziecka poza miejscem zamieszkania, generuje dodatkowe koszty dla rodziców. Warto wiedzieć, że, w ramach zasiłku rodzinnego, w pewnych sytuacjach państwo pokryje część wydatków związanych z biletami i zakwaterowaniem ucznia. Jak i uzyskać taką ulgę na dziecko?

Fot: Kto dostanie ulgę na bilety dla dziecka?

Uczniowie korzystajcy ze środków komunikacji publicznej, na mocy ustawy są uprawnieni do ulg. Ustawowe zniżki muszą stosować również prywatne firmy transportowe. Mimo takich preferencji, wielu niezamożnych rodziców ma problem ze sfinansowaniem nauki swojego dziecka poza miejscem zamieszkania. Dlatego państwo przewidziało specjalny dodatek do zasiłku rodzinnego, który przynajmniej w części pokrywa wydatki związane z zakupem biletów dla ucznia i jego zakwaterowaniem. Rządowe wsparcie czasem wystarcza do całkowitego opłacenia kosztów dojazdu dziecka. Dlatego w kolejnym artykule z naszego cyklu „Ulgi, dopłaty, zwolnienia” informujemy, którzy rodzice otrzymają tzw. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dodatek na dojazd jest ściśle powiązany z zasiłkiem rodzinnym …
Informacji na temat opisywanego dodatku, trzeba szukać w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. Wspomniany akt prawny określa zasady przyznawania zasiłku rodzinnego oraz wszystkich dodatków. Warto wiedzieć, że dodatki są ściśle powiązane z głównym świadczeniem (zasiłkiem rodzinnym). Dlatego dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania nie zostanie przyznany, jeżeli rodzina nie spełnia kryteriów wypłaty zasiłku rodzinnego.
Zasady przyznawania zasiłku rodzinnego zostały już szczegółowo wyjaśnione w jednym z naszych wcześniejszych artykułów. Warto jednak przypomnieć, że zasiłek rodzinny może otrzymać między innymi rodzic dziecka albo jego opiekun prawny. Prawo do zasiłku rodzinnego posiada również:

 • faktyczny opiekun, który wystąpił do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka
 • pełnoletnie dziecko (do 21 lat), kontynuujące naukę w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, które nie pozostaje na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub sądowego ustalenia prawa do alimentów
 • niepełnosprawny student/uczeń do 24 roku życia (o ile nie pozostaje na utrzymaniu rodziców i posiada umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności)


Drugim ważnym ograniczeniem, jest limit dochodów związany z zasiłkiem rodzinnym. Od 1 listopada 2015 roku do 31 października 2017 roku, zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom z dochodem na osobę nieprzekraczającym 674 zł/m-c netto lub 764 zł/m-c netto (wyższy limit dla rodzin wychowujących dziecko z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności). Warto nadmienić, że do końca października 2016 r. zasiłek rodzinny na każde dziecko wynosi od 89,00 zł/m-c do 129,00 zł/m-c.
Dowiedz się więcej o zasiłku rodzinnym w naszym poradniku "Ulgi, dopłaty, zwolnienia" »

Rodziny, które spełniły wszystkie wymagania dotyczące zasiłku rodzinnego, mogą wnioskować w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej o dofinansowanie kosztów dojazdu dziecka do szkoły. Takie dodatkowe wsparcie przysługuje rodzicom, jeśli:

 • ich dzieci muszą dojeżdżać do szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej poza miejscem zamieszkania
 • ich dzieci zamieszkują na terenie miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna (przykład: zamieszkanie w internacie albo na stancji)
 • ich dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkują na terenie miejscowości, w której znajduje się szkoła podstawowa, gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna (przykład: zamieszkanie w internacie albo na stancji)

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Warto wiedzieć, że dodatek związany z nauką poza miejscem zamieszkania, na tych samych zasadach przysługuje również:

 • jednemu z rodziców dziecka
 • opiekunowi prawnemu dziecka (np. krewnemu, który na mocy wyroku sądowego przysposobił dziecko)
 • opiekunowi faktycznemu, który złożył do sądu rodzinnego wniosek o przysposobienie dziecka
 • pełnoletniej i uczącej się osobie, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców z uwagi na ich śmierć lub sądowe ustalenie prawa do alimentów

Pomoc społeczna lub gmina wypłaca opisywany dodatek przez dziesięć miesięcy w roku (od września od czerwca). Warto pamiętać, że wszystkie dodatki są przekazywane razem z głównym świadczeniem (zasiłkiem rodzinnym). Gmina może zwiększyć dodatek związany z nauką poza miejscem zamieszkania, jeżeli posiada dodatkowe środki na ten cel.

Przejdź na kolejną stronę i dowiedz się ile dopłaty można otrzymać »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
 • Kredyt gotówkowy w VeloBank »