A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Kto może liczyć na pomoc opieki społecznej?

Data publikacji: 2016.04.18 godz. 12:56
OCENA
4.4/5

Ośrodki pomocy społecznej mają prawo do przyznawania różnych świadczeń dla osób ubogich i pokrzywdzonych przez los. Niekiedy takie zapomogi są wypłacane przez dłuższy czas.

Fot: Pomoc społeczna

Przyznawanie i wypata świadczeń to jeden z najważniejszych obszarów funkcjonowania opieki społecznej w Polsce. Wbrew pozorom, zasiłki i zapomogi z pomocy społecznej przysługują nie tylko osobom, które od dłuższego czasu zmagały się z problemami zdrowotnymi oraz finansowymi. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej (tzw. MOPS-y i GOPS-y), powinny pomagać również osobom, które nagle znalazły się w trudnej sytuacji (np. z powodu ciężkiej choroby). Ośrodki pomocy społecznej mogą przyznawać wiele różnych świadczeń o charakterze jednorazowym i okresowym. Trzeba jednak pamiętać, że pomoc społeczna ma prawo do weryfikowania sytuacji beneficjenta i stosowania uznaniowych kryteriów. W naszym kolejnym artykule z cyklu „ulgi, dopłaty, zwolnienia” tłumaczymy, jakie są podstawowe formy świadczeń z opieki społecznej i zasady przyznawania pomocy.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Od października 2015 r. łatwiej można otrzymać wsparcie z MOPS-u lub GOPS-u
Zasady wypłaty zasiłków przez pomoc społeczną, zostały uregulowane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593). Wspomniany akt prawny mówi, że prawo do korzystania z pomocy społecznej mają:

 • Polacy przebywający na terytorium Polski i posiadający w naszym kraju miejsce zamieszkania
 • cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski i posiadający w naszym kraju miejsce zamieszkania jeśli dodatkowo otrzymali zgodę na pobyt, zezwolenie na pobyt lub status uchodźcy
 • obywatele krajów Unii Europejskiej oraz państw EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria), posiadający prawo pobytu i miejsce zamieszkania w Polsce

Prawo do pomocy społecznej z MOPS-u lub GOPS-u przysługuje między innymi w związku z:

 • ubóstwem
 • sieroctwem
 • bezrobociem
 • bezdomnością
 • niepełnosprawnością
 • ciężką chorobą
 • przemocą w rodzinie
 • alkoholizmem lub narkomanią

Osoby ubiegające się o pieniężne wsparcie w ramach pomocy społecznej, co do zasady muszą spełnić kryterium dochodowe. Od 1 października 2015 r. obowiązują nieco wyższe limity dochodu dla Polaków i cudzoziemców wnioskujących o pomoc. Zasiłek pieniężny otrzyma samotna osoba, której dochód netto nie przekracza 634 zł/m-c (poprzedni limit: 542 zł/m-c). Analogiczne ograniczenie dochodowe w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi obecnie 514 zł netto/m-c (poprzednio: 456 zł/m-c). Warto nadmienić, że osoby przekraczające powyższe limity również mogą otrzymać świadczenia pieniężne z MOPS-u lub GOPS-u (np. zasiłek okresowy lub zasiłek celowy). W takiej sytuacji, pracownicy pomocy społecznej zwykle poinformują jednak o konieczności późniejszego zwrotu całości lub części świadczenia.

Przejdź na drugą stronę i dowiedz się na jaki okres możesz uzyskać zasiłek »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus