A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Komu należy się ulga na komunikację publiczną?

Data publikacji: 2015.10.27 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
4.8/5

W Polsce obowiązuje dość rozbudowany system ulg na bilety komunikacyjne. Warto sprawdzić, komu należy się ulga za przejazd pociągiem, autobusem lub tramwajem.

Fot: Kto zaplaci mniej za komunikacje publiczna?

Obecny system ulg w komunikacji publicznej obowizuje już od 1992 r. Mimo tego wiele uprawnionych osób, wciąż płaci pełną stawkę za bilety na autobus lub pociąg. Dlatego w kolejnym artykule z naszego cyklu „Ulgi, dopłaty, zwolnienia”, prezentujemy zasady przyznawania ustawowych ulg na bilety kolejowe i autobusowe.

Prywatni przewoźnicy nie zawsze respektują ulgi ustawowe
Wysokość ulg dla pasażerów komunikacji publicznej reguluje ustawa z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Ulgi określone we wspomnianej ustawie dotyczą wszystkich przewozów z wyjątkiem komunikacji miejskiej. Mimo braku takiego obowiązku, samorządy zwykle stosują ustawowe ulgi dla osób podróżujących tramwajami i autobusami miejskimi.
Dość problematyczna jest kwestia stosowania ulg przez przewoźników prywatnych. W odpowiedzi na interpelację poselską numer 5167, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poinformował, że prywatne firmy oferujące przewozy poza komunikacją miejską, powinny uwzględniać ulgi na ustawowym poziomie. Jeżeli przewoźnik nie respektuje obowiązujących przepisów, to trzeba o tym fakcie powiadomić organ, który wydał zezwolenie na przewóz osób (zwykle jest to urząd gminy, starostwo powiatowe lub urząd marszałkowski). Przewoźnik niestosujący ulg ustawowych może zostać ukarany grzywną wynoszącą 2000 zł. Bardziej dotkliwą sankcją jest cofnięcie zezwolenia na przewóz osób.

Niektóre osoby w ogóle nie zapłacą za bilet komunikacyjny …
Obecny system ulg na bilety jest dość skomplikowany. Najlepiej można go przedstawić w poniższej tabeli. Po przeanalizowaniu tego zestawienia nietrudno zauważyć, że ustawowe ulgi wahają się od 33% do 100%. Najmniej za bilety zapłacą rodzice małych dzieci (do 4 lat) oraz osoby dotknięte poważnym kalectwem. Preferencje przewidziano również dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz niezawodowych żołnierzy. Nie wszyscy wiedzą, że prawem do mniejszych ulg (33%) dysponują nauczyciele przedszkolni, szkolni oraz akademiccy.

Dzieci - ulgi na bilety w środkach transportu publicznego
Środek transportu Grupa osób uprawnionych Wysokość ulgi
pociąg dzieci w wieku do 4 lat 100%
autobus dzieci w wieku do 4 lat (niekorzystające z oddzielnego siedzenia) 100%
autobus dzieci w wieku do 4 lat (korzystające z oddzielnego siedzenia) 78%
pociąg
(przejazd z biletem jednorazowym)
dzieci starsze niż 4 lata do momentu rozpoczęcia „zerówki” 37%
autobus dzieci starsze niż 4 lata do momentu rozpoczęcia „zerówki” 37%

Uczniowie, studenci, doktoranci - ulgi na bilety w środkach transportu publicznego
Środek transportu Grupa osób uprawnionych Wysokość ulgi
pociąg lub autobus osoby studiujące, które nie ukończyły 26 roku życia 51%
pociąg lub autobus doktoranci, którzy nie ukończyli 35 roku życia 51%
autobus (przejazd z biletem miesięcznym) osoby uczące się, które nie ukończyły 24 roku życia 49%
pociąg (przejazd z biletem miesięcznym) osoby uczące się, które nie ukończyły 24 roku życia 49%        
pociąg (przejazd z biletem jednorazowym) osoby uczące się, które nie ukończyły 24 roku życia 37%

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie- ulgi na bilety w środkach transportu publicznego
Środek transportu Grupa osób uprawnionych Wysokość ulgi
pociąg lub autobus uprawnieni przewodnicy lub opiekunowie towarzyszący w podróży osobie niewidomej/osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji 95%
pociąg oraz autobus (z wyłączeniem autobusu i pociągu pospiesznego) osoby, które są niewidome i niezdolne do samodzielnej egzystencji 93%
pociąg lub autobus niepełnoletnie osoby dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne oraz jeden z ich rodziców/opiekunów (uwaga: ulga obowiązuje tylko w trakcie przejazdów związanych z nauką, leczeniem lub rehabilitacją) 78%
pociąg lub autobus osoby odbywające niezawodową służbę wojskową 78%
pociąg lub autobus cywilne niewidome ofiary działań wojennych, które zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji 78%
autobus pospieszny lub pociąg pospieszny osoby, które są niewidome i niezdolne do samodzielnej egzystencji 51%
pociąg oraz autobus (z wyłączeniem autobusu i pociągu pospiesznego) osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 49%
pociąg lub autobus osoby niewidome, które są zdolne na samodzielnej egzystencji 37%
autobus pospieszny lub pociąg pospieszny osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 37%

Pozostałe ulgi na bilety w środkach transportu publicznego
Środek transportu Grupa osób uprawnionych Wysokość ulgi
pociąg lub autobus umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w trakcie wykonywania czynności służbowych 100%
pociąg (przejazd z biletem miesięcznym) rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny 49%
pociąg emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których są pobierane zasiłki rodzinne ulga 37% na dwa przejazdy rocznie
pociąg (przejazd z biletem jednorazowym) rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny 37%
pociąg lub autobus (z wyłączeniem autobusu pospiesznego) nauczyciele szkół i przedszkoli oraz nauczyciele akademiccy 33%

Wśród osób uprawnionych do tańszych przejazdów, ważną grupą są uczniowie (< 24 lat), studenci (< 26 lat) i doktoranci (< 35 lat). Studiujący klienci przewoźników, w każdej sytuacji mogą liczyć na ulgę wynoszącą 51%. W przypadku uczniów sytuacja jest bardziej skomplikowana. Osoby kontynuujące naukę do 24 roku życia, za jednorazowy bilet do pociągu zapłacą o 37% mniej. Przy zakupie miesięcznego biletu na pociąg, analogiczna obniżka wynosi 49%. Tyle samo (49%), można zaoszczędzić na miesięcznym bilecie autobusowym dla ucznia.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »