A A A
drukuj

Ulgi PIT:
Komu należy się ulga rehabilitacyjna?

Data publikacji: 2016.03.25 godz. 13:03
OCENA
4,8/5

Ulga rehabilitacyjna w podatku dochodowym nie tylko daje możliwość odliczeń zakupu leków. Niektórzy mogą też uwzględnić w swojej deklaracji PIT również wiele innych wydatków.

Fot: Ulga rehabilitacyjna

W ostatnich latach zlikwidowano kilka ulg dla podatników, a zakres stosowania innych preferencji został znacząco ograniczony (przykład: ulga internetowa). Mimo tych zmian, rząd nie zdecydował się na ograniczenie ulgi rehabilitacyjnej. Dzięki niej osoby niepełnosprawne mogą osiągnąć spore korzyści podatkowe. Prawo do obniżenia podatku mają również opiekunowie niepełnosprawnych. Wbrew pozorom, preferencje wynikające z ulgi rehabilitacyjnej nie ograniczają się tylko do odliczenia części pieniędzy wydanych na leki. Prócz tego najczęściej stosowanego rozwiązania, podatnik może również uwzględnić większe wydatki (np. związane z przystosowaniem łazienki lub samochodu dla niepełnosprawnego). W naszym kolejnym artykule należącym do cyklu „Ulgi, dopłaty, zwolnienia”, przedstawiamy wszystkie korzyści, które wynikają z ulgi rehabilitacyjnej.

Podatnik nie musi udowadniać wysokości niektórych wydatków
Z ulgi rehabilitacyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) może skorzystać podatnik, który jest niepełnosprawny albo posiada niepełnosprawnego (np. dziecko) na swoim utrzymaniu. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez fiskusa, osoba niepełnosprawna musi posiadać:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
 • rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną
 • orzeczenie o niepełnosprawności dla małoletniego (wydawane do ukończenia 16 roku życia)
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane do 31 sierpnia 1997 r.

Zobacz, kto może liczyć na rentę socjalną z ZUS-u »

Oczywiście wymagane jest spełnienie tylko jednego z powyższych wymogów. Warto podkreślić, że podatnik może odliczyć koszty związane z osobą niepełnosprawną na jego utrzymaniu, jeżeli wspomniana osoba osiągnęła roczny dochód do 9120 zł i jest bliskim krewnym (małżonkiem, dzieckiem własnym albo przysposobionym/przyjętym na wychowanie, pasierbem, ojcem, matką, teściem, teściową, bratem, siostrą, ojczymem, macochą, zięciem, synową).

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

W ramach obowiązujących przepisów, podatnik może wykorzystać ulgę rehabilitacyjną na trzy sposoby:

1. odliczenie od dochodu wydatków na leki zapisane przez lekarza - specjalistę (uwaga: odliczeniu podlega tylko miesięczna nadwyżka ponad wydatki wynoszące 100 zł, podstawą do odliczenia jest jedynie faktura z apteki, poza tym nie obowiązuje górny limit odliczeń)
2. odliczenie od dochodu (do 2280 zł rocznie) wydatków związanych z:

 • opłaceniem przewodnika/utrzymaniem psa przewodnika dla niewidomych (I grupa/II grupa inwalidzka) lub osób niesprawnych ruchowo (I grupa inwalidzka)
 • przewożeniem na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne samochodem należącym do podatnika, dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 16 roku życia lub niepełnosprawnego zaliczonego do I/II grupy inwalidztwa (uwaga: wydatki związane z dojazdem na zabiegi może rozliczyć też inwalida I lub II grupy jeśli jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego)

3. nielimitowanym odliczeniem wydatków, które są związane między innymi z:

 • adaptacją domu/mieszkania lub samochodu do potrzeb niepełnosprawnego
 • zakupem i naprawą potrzebnych artykułów rehabilitacyjnych
 • odpłatnym turnusem w sanatorium d) opłaceniem opiekuna dla inwalidy I grupy lub osoby obłożnie chorej
 • odpłatnym i koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi rehabilitacyjno - lecznicze dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 16 roku życia lub niepełnosprawnego zaliczonego do I lub II grupy inwalidztwa
 • opłaceniem tłumacza języka migowego lub zakupem potrzebnych wydawnictw oraz pomocy szkoleniowych


Osoba uprawniona do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej może równocześnie wybrać każdy z powyższych wariantów. W przypadku odliczeń z górnym limitem (punkt 2), nie jest wymagane udowadnianie wysokości poniesionych wydatków. Podatnik w razie kontroli musi jednak: wskazać swojego przewodnika, przygotować certyfikat psa asystującego albo dokument potwierdzający uczestnictwo w zabiegach rehabilitacyjno - leczniczych.

Przejdź na drugą stronę i dowiedz się jak złożyć podanie o zwrot podatku »

Komentarze

comments powered by Disqus