A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Waloryzacja emerytur i rent

Data publikacji: 2016.02.15 godz. 14:51
OCENA
3,6/5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi nie tylko regularnie wypłacać emerytury oraz renty. Zadaniem ZUS-u jest też coroczna waloryzacja przyznanych świadczeń. Warto wiedzieć, jak działa ten mechanizm.

Fot: Waloryzacja emerytur i rent

W 2016 r. renciści i emeryci również mogą liczyć na podwyżkę swoich świadczeń. Zmiany wynikające z corocznej waloryzacji są jednak bardzo małe. Przeciętny emeryt otrzyma kwotę wyższą o 4,73 zł brutto miesięcznie. Sytuację osób uzyskujących najniższe świadczenia z ZUS-u, poprawi dodatek zaplanowany na marzec 2016 roku (50 zł - 400 zł netto). O wypłacie takiej jednorazowej premii dla emerytów, niedawno zdecydowali posłowie. Warto wiedzieć, dlaczego planowa waloryzacja rent i emerytur w 2016 r. będzie bardzo niska. Ważne są także zasady wypłacania jednorazowego dodatku dla emerytów i rencistów. Odpowiedzi na ważne pytania dotyczące waloryzacji, prezentujemy w następnym artykule z naszego cyklu „Ulgi, dopłaty, zwolnienia”.

Coroczna waloryzacja zależy od inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń
Omówienie waloryzacji trzeba rozpocząć od ogólnych zasad, które obowiązują co roku i są określone przez ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wspomniany akt prawny mówi, że waloryzacja jest dokonywana z urzędu. Dlatego rencista lub emeryt, nie musi wnioskować o podwyżkę, a ZUS samodzielnie oblicza i wypłaca nowe świadczenie. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, „zusowskie” świadczenia corocznie są waloryzowane w pierwszym dniu marca. To oznacza, że marcowa renta lub emerytura z tytułu niezdolności do pracy, będzie uwzględniała już waloryzacyjną podwyżkę. Identyczne zasady waloryzacji dotyczą również kwot, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca z tytułu:

  • świadczenia przedemerytalnego
  • renty socjalnej
  • zasiłku przedemerytalnego
  • okresowej emerytury kapitałowej
  • emerytury pomostowej
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Warto dodać, że waloryzacja dotyczy też:

  • dodatków wypłacanych razem z emeryturą/rentą (m.in. dodatku pielęgnacyjnego i dodatku do renty rodzinnej dla sierot zupełnych)
  • świadczeń, które zostały zredukowane ze względu na osiąganie nadmiernych dochodów przez emeryta lub rencistę

Przejdź na drugą stronę i dowiedz się jak waloryzowane są emerytury i renty »

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »