A A A
drukuj

Ulgi PIT:
Niższy podatek dla rodziców samotnie wychowujących dziecko

Data publikacji: 2016.04.08 godz. 09:32
OCENA
4,8/5

Obowiązujące przepisy przewidują korzystne zasady rozliczenia PIT dla osób samotnie wychowujących dziecko. Dzięki takiemu rozwiązaniu, można znacząco obniżyć swój podatek. Z preferencyjnego rozliczenia podatnik skorzysta nawet wtedy, gdy dziecko uzyskuje niewielkie dochody.

Fot: Ulga podatkowa dla rodziców samodzielnie wychowujących dziecko

Większość podatników wie o możliwości wspólnego rozliczenia podatku razem z małżonkiem. Takie rozwiązanie jest powszechnie wykorzystywane mimo, że nie zapewnia korzyści finansowych dla osób kwalifikujących się do pierwszego progu podatkowego (roczny dochód ≤ 85 528 zł). Wspólne rozliczenie z dzieckiem działa na nieco innych zasadach. W ramach tej preferencji, obniżka podatku przysługuje również osobom, które zakwalifikowały się do pierwszego progu podatkowego. Trzeba jednak pamiętać, że fiskus przewiduje szczegółowe warunki dla osób, które chcą się rozliczyć razem z dzieckiem. Warto poznać wymagania urzędu skarbowego i dzięki temu uniknąć kłopotliwej korekty rocznego PIT-u. Informacje przydatne dla samotnych rodziców, prezentujemy w kolejnym artykule z naszego cyklu „Ulgi, dopłaty, zwolnienia”.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Samotny rodzic może uwzględnić dwie kwoty wolne od podatku
Dzięki preferencyjnym zasadom obliczenia podatku, państwo chce skompensować samotnym rodzicom ich trudniejszą sytuację materialną. Z możliwości rozliczenia PIT-u razem z dzieckiem może skorzystać osoba, która:

 • w poprzednim roku podatkowym samotnie wychowywała:
  1. dziecko do ukończenia 18 roku życia (uwaga: wartość dochodu małoletniego dziecka nie ma znaczenia)
  2. dziecko w każdym wieku jeśli to dziecko otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną
  3. dziecko do ukończenia 25 roku życia, które uczy się w szkole i uzyskało dochody kapitałowe oraz dochody opodatkowane skalą podatkową o wartości nieprzekraczającej 3089 zł/rok (uwaga: do limitu dochodów nie wlicza się renty rodzinnej i dochodów opodatkowanych w inny sposób - np. stawką liniową 19% oraz ryczałtem)
 • podlegała obowiązkowi podatkowemu na terenie Polski i nie była opodatkowana: liniową stawką 19%, podatkiem ryczałtowym lub kartą podatkową (uwaga: uzyskiwanie dochodów z najmu prywatnego, kapitału oraz działalności rolniczej nie jest przeszkodą w rozliczeniu razem z dzieckiem)
 • złożyła odpowiednie zeznanie podatkowe w terminie (standardowo do końca kwietnia następnego roku, w 2016 r. do 2 maja)

Fiskus wymaga, aby zostały spełnione wszystkie powyższe wymogi. Warto zwrócić uwagę, że prawo do preferencyjnego rozliczenia, zależy od faktycznej sytuacji rodzica. To znaczy, że korzystniejsze zasady ustalania PIT-u nie przysługują podatnikowi, który jest stanu wolnego, ale zamieszkuje z drugim rodzicem dziecka w ramach wspólnego gospodarstwa domowego. Fiskus akceptuje jednak możliwość wspólnego rozliczenia jeśli rodzic otrzymuje alimenty od osoby niepozbawionej praw rodzicielskich (patrz: interpretacja indywidualna numer IPPB4/415-251/12-2/JK3). W przypadku wątpliwości dotyczących podobnych kwestii, warto skierować pytanie do urzędu skarbowego.
Do rozliczenia na preferencyjnych zasadach, wystarczy samotne wychowywanie dziecka przez krótki okres w roku podatkowym. Co ważne, rozliczenie razem z dzieckiem nie wyklucza możliwości skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej. 
Dowiedz się więcej o uldze prorodzinnej oraz pozostałych ulgach »

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Osoby spełniające wymagania przewidziane przez fiskusa, mogą obliczyć podatek PIT poprzez:

 • zsumowanie dochodów swoich i dziecka
 • uwzględnienie połowy obliczonej sumy dochodów
 • obliczenie podatku według skali (z podwójną kwotą wolną) i pomnożenie go przez 200%

W swoim zeznaniu rocznym, rodzic nie uwzględnia dochodów uzyskiwanych przez dorosłe dziecko. Pełnoletni potomek, musi osobno złożyć swoją deklarację podatkowa.

Największe korzyści podatkowe mogą osiągnąć zamożni rodzice
Ze względu na specyficzne zasady wspólnego rozliczenia z dzieckiem, warto w ramach przykładu wyjaśnić, jak działa taka procedura (patrz poniżej).
Przykład:
Pani Krystyna samodzielnie wychowuje dziecko w wieku 12 lat. Jej syn ze względu na wiek, nie uzyskuje żadnych dochodów. Pani Krystyna w 2016 roku zarobiła 45 000 zł (dochód roczny). W przypadku wspólnego rozliczenia, podatek zostanie obliczony od połowy tej sumy ((45 000 zł + 0 zł)/2), a następnie pomnożony przez dwa. Dzięki uwzględnieniu podwójnej kwoty wolnej od podatku, pani Krystyna otrzyma zwrot podatkowy na poziomie 556,02 zł.

Dowiedz się więcej o zasadach zwracania nadpłaconego podatku »
Dla zdecydowanej większości podatników, korzyść ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem, polega na uwzględnieniu drugiej kwoty wolnej od podatku. Preferencyjne rozliczenie jest znacznie bardziej korzystne, jeżeli rodzic posiada dochody kwalifikujące go do drugiego progu podatkowego. W takiej sytuacji, podatnik zostaje „przeniesiony” do pierwszego progu ze względu na uśrednienie swoich dochodów oraz niskich lub zerowych dochodów dziecka. Graniczna oszczędność podatkowa dla zamożnych rodziców, którzy rozliczają się z dzieckiem wynosi około 12 500 zł. Dzięki wspólnemu rozliczeniu sporo mogą zaoszczędzić również małżonkowie jeśli jeden z nich posiada dochód objęty drugim progiem podatkowym (> 85 528 zł/rok).
Zobacz, jakie korzyści wynikają ze wspólnego rozliczenia się małżonków »

Warto również nadmienić, że wspólne rozliczenie razem z dzieckiem, nie wymaga składania żadnych dodatkowych wniosków lub deklaracji. Rodzic korzystający z preferencyjnych zasad rozliczenia, musi tylko zaznaczyć odpowiednią „kratkę” w rocznej deklaracji PIT (formularz PIT - 36 - rubryka numer 6 pozycja 4, formularz PIT - 37 - rubryka numer 6 pozycja 4).

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

comments powered by Disqus