A A A
drukuj

W Idea Banku spłacisz ratę fakturą

Data publikacji: 2015.05.29 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
5,0/5

Idea Bank ma bardzo ciekawą propozycję dla przedsiębiorców. Mogą oni spłacić ratę kredytu przy pomocy wystawionej faktury.

Fot: Kredyt firmowy Idea Bank faktoring

Idea Bank z pewnością jest liderem innowacji na polskim rynku bankowym. W tym kontekście można wymienić chociażby takie pomysły, jak mobilne wpłatomaty, platformę do zarządzania firmą Idea Cloud oraz placówki z salami konferencyjnymi dla przedsiębiorców (Idea Hub). Kolejną z innowacji wprowadzonych przez Idea Bank, jest nowy system rozliczania rat kredytu. Rozwiązuje on problemy tych przedsiębiorców, którzy zamiast gotówki mają sporo wystawionych faktur. 

Nowy pomysł łączy kredytowanie dla firm oraz faktoring …
Nowa propozycja Idea Banku jest odpowiedzią na specyficzne warunki, w których działają polscy przedsiębiorcy. Dla wielu z nich utrzymanie płynności finansowej bywa prawdziwym wyzwaniem. Najnowsze dane BIG InfoMonitor wskazują, że ponad 60% małych i średnich firm ma problem z opóźnionymi płatnościami za produkty oraz usługi.
Wypełnij formularz kontaktowy i sprawdź co Idea Bank może Ci zaproponować »

Receptą na nieterminowe płatności mogą być usługi firm faktoringowych. Wspomniane firmy „od ręki” wypłacają przedsiębiorcy 70% - 90% kwoty widniejącej na fakture (tzw. zaliczkę). W zamian instytucja skupująca dług (faktor) przejmuje od faktoranta należność, wynikającą z wystawionej faktury. Faktor zarabia na różnicy między wartością przejętego długu i kwotą wypłaconą faktorantowi. Jeżeli suma wskazana na fakturze wpłynie do faktora, to faktorant otrzyma pozostałą część płatności (np. 20%), pomniejszoną o prowizję. Dzięki temu ryzyko niewypłacalności dłużnika jest dzielone między faktora oraz faktoranta.  

Nowa usługa Idea Banku opiera się na modelu działalności faktoringowej. Dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu, kredytobiorca może odsprzedać swoje należności i pokryć zobowiązanie wynikające z raty. Opisywanego sposobu na spłatę nie trzeba stosować co miesiąc. Stanowi on bardzo dobre zabezpieczenie dla przedsiębiorców, którzy zaciągnęli jakiś kredyt w Idea Banku. Dzięki „awaryjnemu” przekazaniu swoich należności, firma unika konsekwencji związanych z nieterminową zapłatą rat (np. kosztu monitów i odsetek za zwłokę).

Kto może przekazać swoją fakturę zamiast miesięcznej raty?
Firmy zainteresowane nową propozycją Idea Banku, powinny nieco dokładniej poznać jej zasady. Warto wiedzieć, że możliwość spłaty rat przy pomocy faktur mają przedsiębiorcy, którzy wykupili usługę Pakiet Płynnościowy. Miesięczny koszt wspomnianego pakietu wynosi od 0,30% do 1,00% limitu faktoringowego i jest uzależniony od ryzyka działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Warto wspomnieć, że po wykupieniu Pakietu Płynnościowego, Idea Bank nie wymaga już od klienta dodatkowego ubezpieczenia kredytu.

Atutem oferty Idea Banku jest niski limit wartości skupowanych faktur. Wiele firm faktoringowych bierze pod uwagę tylko należności klienta wynoszące kilka tysięcy złotych. Tymczasem, Idea Bank przyjmie w rozliczeniu nawet fakturę o wartości 300 zł. Zgodnie z zasadami umowy, na spłatę rat zostanie przeznaczona całość lub część zaliczki (zobacz poniższy przykład). Zaliczka wynosi 80% wartości faktury. Po zapłacie zobowiązania przez dłużnika, Idea Bank przekazuje klientowi resztę zapłaty za produkt lub usługę (20%) pomniejszoną o swoją prowizję. Przykładowa prowizja dla faktur o miesięcznym terminie płatności wynosi 2,99% od całej kwoty brutto.  

Przykład: Przedsiębiorca posiada kredyt w Idea Banku oraz Pakiet Płynnościowy z limitem faktoringowym (10 000 zł). Przed terminem płatności miesięcznej raty (1800 zł), klient przekazuje bankowi nieopłaconą fakturę o wartości 2500 zł. Kredytobiorca w ramach zaliczki otrzyma kwotę 2000 zł, która pozwoli na zapłacenie raty (1800 zł). Gdy kontrahent ureguluje zobowiązanie za produkt lub usługę, bank zapłaci klientowi kolejne 500 zł pomniejszone o swoją prowizję.
Stały koszt opisywanej usługi będzie związany z opłatą za Pakiet Płynnościowy. W analizowanym przykładzie ta opłata wynosi 0,40% limitu faktoringowego (40 zł miesięcznie). 

Ofertę Idea Banku powinny rozważyć wszystkie firmy, które mają problemy z płynnością finansową. Warto wspomnieć, że Pakiet Płynnościowy przez pierwsze 3 lub 6 miesięcy jest bezpłatny dla klientów banku, którzy dołączyli do programu Idea Wolności.
Dołącz do programu i skorzystaj z Pakietu »

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »