A A A
drukuj

Warto wykupić dwa ubezpieczenia na wypadek wystąpienia tego samego zdarzenia?

Data publikacji: 2016.09.15 godz. 14:04

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.7/5

Istnieje możliwość wykupienia podwójnej ochrony ubezpieczeniowej (np. z tytułu Autocasco). Takie rozwiązanie będzie jednak nieopłacalne i problematyczne w przypadku polis majątkowych.

Fot: Kilka ubezpieczeń na wypadek tego samego - czy to się opłaca?

Wbrew pozorom, podwójne ubezpieczenie tego samego ryzyka wcale nie jest bardzo rzadką sytuacją. Taki problem dość często mają posiadacze samochodów. Po zmianie przepisów z 2012 roku, kierowca może łatwiej pozbyć się podwójnej polisy OC. Mimo tego, wciąż zdarzają się wypadki drogowe, których sprawcy posiadali dwa obowiązkowe ubezpieczenia. Wielokrotna ochrona jest spotykana także w przypadku polis osobowych (tzn. ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW). Warto zdawać sobie sprawę, że podwójna polisa na życie nie stanowi żadnego problemu. W przypadku polis majątkowych (np. ubezpieczenia OC, Autocasco lub ubezpieczenia mieszkania), wielokrotna ochrona komplikuje sytuację klienta i nie zapewnia mu żadnych korzyści. Czasem osoba posiadająca dwie polisy majątkowe, może nawet zostać oskarżona o wyłudzenie. Takie przestępstwo ma miejsce, gdy poszkodowany oszukując ubezpieczycieli, pobiera dwie pełne rekompensaty za jedną szkodę.
Oblicz OC/AC na Twój samochód »

Odszkodowanie nie powinno być większe od wartości szkody
Różnice dotyczące podwójnej ochrony w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, wynikają wprost z przepisów kodeksu cywilnego (KC). Zgodnie z artykułem 824 indeks 1 KC, odszkodowanie z ubezpieczenia majątkowego, nie może być wyższe od wartości szkody. Inne rozwiązanie będzie możliwe tylko wtedy, gdy strony umowy (tzn. ubezpieczyciel i ubezpieczony) zastosują odpowiednią klauzulę. Taki wyjątek od ogólnych kodeksowych zasad, w praktyce jest bardzo rzadki.
Przepisy kodeksu cywilnego minimalizują liczbę sytuacji, w których świadczenie za szkodę majątkową jest wyższe od wartości samej szkody. Taka dysproporcja mogłaby zniechęcać ubezpieczonych do dbałości o swoje mienie (np. samochód objęty ochroną z tytułu Autocasco). Właśnie dlatego, szkoda majątkowa nie powinna być źródłem zysku.
Dowiedz się, jak można rozwiązać problem podwójnej ochrony i wypowiedzieć niepotrzebne ubezpieczenie OC »

Krajowe przepisy nie przewidują podobnych ograniczeń w przypadku wielokrotnych polis osobowych (ubezpieczeń na życie i NNW). Ta różnica wynika m.in. z odmiennego charakteru szkód majątkowych i osobowych. Szkody osobowe (np. związane z własnym kalectwem lub utratą osoby bliskiej), są trudne do wyceny i skompensowania. Dlatego przyjmuje się, że rekompensata za takie szkody (tzw. zadośćuczynienie), może pochodzić z kilku polis. Wspomniana różnica sprawia, że podwójne ubezpieczenie osobowe jest opłacalne majątkowo. Posiadacz wielokrotnej ochrony (np. z tytułu NNW), płaci dwie składki, ale równocześnie może otrzymać dwa zadośćuczynienia. W przypadku polis majątkowych, taki sam system nie działa. Posiadacz podwójnego ubezpieczenia majątku (np. Autocasco), ponosi koszt związany z dwoma składkami i może liczyć tylko na odszkodowanie nieprzekraczające wartości szkody.
Sprawdź ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twojej rodziny »

Kilku ubezpieczycieli wspólnie zlikwiduje szkodę majątkową
Ograniczenia dotyczące polis majątkowych, wymuszają konieczność wprowadzenia pewnych zasad wspólnej wypłaty odszkodowania przez kilku ubezpieczycieli. Takie reguły zostały sprecyzowane w artykule 824 indeks 1 paragraf 2 kodeksu cywilnego. Zgodnie ze wspomnianym przepisem, każda firma ubezpieczająca to samo ryzyko majątkowe, odpowiada za szkodę w proporcji, która wynika ze stosunku sumy ubezpieczenia dla umowy podpisanej z klientem, do wszystkich sum ubezpieczenia danej rzeczy.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Opisywaną zasadę można wytłumaczyć na przykładzie spalonego domu, który był ubezpieczony w dwóch towarzystwach (ubezpieczyciel A - suma ubezpieczenia 400 000 zł, ubezpieczyciel B - suma ubezpieczenia 600 000 zł). Jeżeli szkoda została oszacowana na 500 000 zł, to ubezpieczyciel A zapłaci 200 000 zł ((400 000 zł/1 000 000 zł) x 500 000 zł), a ubezpieczyciel B pozostałe 300 000 zł ((600 000 zł/1 000 000 zł) x 500 000 zł). Powypadkowe rozliczenie między firmami ubezpieczającymi to samo ryzyko, może zostać wykonane poprzez regres. W takiej sytuacji, jeden ubezpieczyciel pokrywa całą wartość szkody i występuje do drugiej firmy o zwrot odpowiedniej kwoty. Rozliczenie ubezpieczycieli udzielających ochrony w ramach OC dla kierowców jest proste, gdyż każde takie obowiązkowe ubezpieczenie posiada identyczne sumy gwarancyjne (5 mln euro - szkody osobowe dla jednego wypadku oraz 1 mln euro - szkody majątkowe dla jednego wypadku). W związku z powyższym, obowiązuje równy podział kosztów likwidacji szkody. Warto wiedzieć, że inna zasada dotyczy polisy OC dla kierowców (kupionej przez sprawcę wypadku) oraz własnego Autocasco. Poszkodowany kierowca musi wybrać jedno z tych dwóch ubezpieczeń, które zapewni likwidację całej szkody.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Niezależnie od rodzaju szkody majątkowej oraz późniejszych rozliczeń między ubezpieczycielami, posiadacz wielokrotnej polisy powinien niezwłocznie powiadomić wszystkie zakłady ubezpieczeń, które są zobowiązane do wypłacenia rekompensaty. Dzięki temu, ubezpieczyciele mogą obliczyć swój udział w likwidacji szkody i ustalić zasady wypłaty. Osoba lekceważąca obowiązek powiadomienia ubezpieczycieli i pobierająca wielokrotną rekompensatę za szkodę majątkową, naraża się na poważne ryzyko. W takiej sytuacji, istnieje bowiem podstawa do oskarżenia poszkodowanego z artykułu 286 § 1 kodeksu karnego. Wspomniany artykuł dotyczy wyłudzeń i przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »