A A A
drukuj

Wyrok z e-sądu – możesz się przed nim obronić

Data publikacji: 2015.05.19 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
4.2/5

Oszuści dość często wykorzystują sądy elektroniczne do wyłudzania pieniędzy. Na szczęście można się przed tym obronić.

Fot: poradnik dluznika

Wprowadzenie systemu sdów elektronicznych (tzw. e-sądów) miało uprościć dochodzenie należności. Wspomniany cel po części udało się osiągnąć. Problem polega jednak na tym, że e-sądy są ułatwieniem dla nieuczciwych wierzycieli. Takie osoby niekiedy próbują wymusić spłatę długów, które zostały już uregulowane lub przedawnione. Przed tym można się jednak obronić.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

System e-sądów jest ryzykowny?

Sąd elektroniczny ma służyć rozstrzyganiu spraw, które są jednoznaczne i powtarzalne. Według założeń z e-sądu mieli korzystać głównie dostawcy masowych usług (np. energii elektrycznej). Warto wiedzieć, że za pośrednictwem e-sądu wierzyciel może dochodzić tylko roszczeń, które powstały nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat. Kolejne ograniczenie dotyczy liczby złożonych pozwów. W ramach e-sądu można tylko jednokrotnie domagać się zapłaty określonej należności. To ograniczenie ma utrudniać działalność firm wyłudzających pieniądze.

Uwaga! Do pozwu przed e-sądem nie muszą być załączone dokumenty potwierdzające roszczenie. Taka procedura ułatwia zadanie firmom kierującym „fikcyjne” pozwy.

Strona domagająca się zapłaty musi jedynie opisać dowody uzasadniające roszczenie. Jeżeli będą one wiarygodne, to sąd na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron) wyda nakaz zapłaty. W podobny sposób przebiega tradycyjne postępowanie upominawcze.

Osoba zobowiązana do zapłaty ma tylko 14 dni na sprzeciw!

Po wydaniu nakazu zapłaty osoba, przeciwko której skierowano pozew, otrzyma list polecony. W przysłanym nakazie zapłaty powinno się znaleźć pouczenie dotyczące sposobu wniesienia bezpłatnego sprzeciwu. Sprzeciw jest środkiem obrony dłużnika, dzięki któremu można podważyć „fikcyjny” nakaz zapłaty. Sprzeciw trzeba złożyć przed upływem 14 dni od otrzymania listu z kwestionowanym nakazem zapłaty. Ten termin jest liczony od dnia następującego po doręczeniu. Dlatego czas na zaskarżenie nakazu otrzymanego 6 czerwca, skończy się 20 czerwca.

Pamiętaj! Brak sprzeciwu ze strony pozwanego oznacza, że nakaz zapłaty może stanowić podstawę do egzekucji komorniczej.

Jeśli nakaz zapłaty nie dotrze do adresata (np. ze względu na nieaktualny adres wysyłki), to można wystąpić o przywrócenie terminu na sprzeciw. Wniosek o przywrócenie terminu trzeba wnieść w ciągu tygodnia od dnia, w którym dłużnik dowiedział się o postępowaniu przed e-sądem. W piśmie skierowanym do sądu powinien znaleźć się argument uzasadniający ponowne zastosowanie dwutygodniowego terminu. Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu trzeba również złożyć sprzeciw.

Przed zgłoszeniem sprzeciwu dłużnik ma do wyboru dwa rozwiązania. Pierwsze polega na przekazaniu pisma ze sprzeciwem w formie tradycyjnego dokumentu. Bardziej nowoczesna alternatywa jest dostępna tylko dla osób, które posiadają bezpłatne konto w serwisie e-Sądu (www.e-sad.gov.pl). Składanie sprzeciwu poprzez e-Sąd nie wymaga specjalnego podpisu elektronicznego. Osoba wybierająca internetową formę komunikacji musi jednak pamiętać o tym, że kolejne pisma do sądu powinny być wysyłane w ten sam sposób. Identyczna zasada dotyczy dokumentów zaadresowanych do dłużników. Ich doręczenie następuje w chwili zalogowania się do konta na portalu www.e-sad.gov.pl. Jeśli dłużnik nie loguje się do systemu informatycznego, to po 14 dniach pismo uznaje się za doręczone.

Niezależnie od wybranej formy komunikacji z e-sądem, dłużnik w sprzeciwie nie musi powoływać się na jakieś dowody i załączać dokumentów. Wystarczy odpowiednie oświadczenie o wniesieniu sprzeciwu (np. „Wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty”). Wysyłany dokument powinien również zawierać następujące informacje:

  • nazwę sądu prowadzącego postępowanie
  • datę wydania nakazu zapłaty
  • sygnaturę sprawy sądowej

Jeżeli sprzeciw został złożony w odpowiednim terminie i spełnia wymagania formalne, to wydany nakaz zapłaty straci moc prawną. Wówczas sprawa dotycząca roszczenia będzie się już toczyła na zasadach ogólnych. Rozpatrzy ją sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego. Dlatego osoba, przeciwko której skierowano pozew, musi przygotować się na rozprawę.

Po rozpoczęciu egzekucji dłużnik również może się bronić

Warto wspomnieć o tym, że po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu do e-sądu dłużnik nadal posiada jeden sposób obrony. Mowa o powództwie przeciwegzekucyjnym. To rozwiązanie można zastosować zawsze wtedy, gdy dłużnik uważa, że egzekucja komornicza jest bezprawna (np. ze względu na brak zobowiązania, wcześniejszą spłatę długu lub jego przedawnienie).

Dowiedz się więcej o powództwie przeciwegzekucyjnym »

Czytaj więcej o przedawnieniu długów »

Trzeba pamiętać, że powództwo przeciwegzekucyjne nie dotyczy komornika, lecz osoby lub firmy, która domaga się spłaty długu. Skarga na czynności komornika jest zupełnie odrębnym środkiem obrony. Można z niego skorzystać wtedy, gdy komornik przekroczy przepisy (np. zajmie rzecz wyłączoną z egzekucji).

Czytaj więcej o uprawnieniach komornika »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »