A A A
drukuj

Zajęcia komornicze przy wynagrodzeniu pracownika – co ma zrobić pracodawca?

Data publikacji: 2019.11.19 godz. 12:36
OCENA
5.0/5

Długi powodują, że dłużnik może spodziewać się z czasem wizyty komornika. Wierzyciele w ostateczności występują na drogę sądową i dochodzą swoich wierzytelności. Bardzo często dokonywana jest przy tym egzekucja z wynagrodzenia pracowniczego. Ile komornik może zająć z pensji i co w takiej sytuacji musi zrobić pracodawca dłużnika?

Fot: Konto z zajęciem komorniczym

Pracodawca musi po uzyskaniu informacji o zajęciu komorniczym pensji pracownika odpowiednio wyliczyć i wpłacić zajętą kwotę, jak i przekazać żądane informacje komornikowi. 

Maksymalne zajęcie z wynagrodzenia
Komornik, który zajmuje wynagrodzenie pracownika, nie może dokonywać egzekucji w sposób dowolny. Maksymalna kwota, którą może zająć, zależna jest od wysokości płacy minimalnej w danym roku. W 2019 roku kwota płacy minimalnej to 2250 zł brutto (1633 zł netto) i dokładnie tyle komornik musi pozostawić na koncie dłużnika, z wyjątkiem długów alimentacyjnych.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Związane jest to z zasadą konieczności pozostawienia dłużnikowi co najmniej kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dla wszystkich pensji wyższych od minimalnej obowiązują górne limity zajęcia w wysokości:

  • 60 proc. wynagrodzenia w przypadku długów alimentacyjnych,
  • 50 proc. wynagrodzenia w przypadku pozostałych długów.

Zajęcie pensji pracownika z perspektywy pracodawcy
Na pracodawcę nakładane są dodatkowe obowiązki w związku z zajęciem pensji pracownika przez komornika. Musi on prawidłowo wyliczyć i wpłacić zajętą kwotę oraz przekazać komornikowi w ciągu 7 dni od zawiadomienia o zajęciu pożądane przez niego informacje. O zajęciu komorniczym pensji pracodawca musi powiadomić też nowego pracodawcę swojego pracownika.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Pracodawca musi wiedzieć, że zajęcie pensji pracownika przez komornika dotyczy nie tylko okresowego wypłacanego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone, ale również nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia czy związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy.
Jeśli pracodawca nie dopełni istniejących obowiązków, grozi mu grzywna i ryzyko płacenia odszkodowania. Maksymalna wysokość grzywny dla pracodawcy to kwota 2000 zł.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »