A A A
drukuj

Zmiany w MdM-ie są już faktem

Data publikacji: 2015.08.04 godz. 00:00
OCENA
4.1/5

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą program MdM. Co to oznacza dla nabywców lokali?

Fot: mdm zahacza o rynek wtorny

Ustawa nowelizujca program MdM, jest już podpisana przez Prezydenta RP. Wcześniej zaakceptował ją Sejm i Senat. To oznacza, że modyfikacje w rządowym programie zostaną wprowadzone jeszcze przed końcem bieżącego kwartału. W niektórych kwestiach będziemy mieli do czynienia z rewolucyjnymi zmianami. Warto je zaprezentować poprzez porównanie do aktualnie obowiązujących rozwiązań.

Rozszerzenie dopłat na używane lokale oznacza przełom

W ostatnim czasie najwięcej mogliśmy się dowiedzieć o rozszerzeniu programu MdM na rynek wtórny. Taka zmiana została ostatecznie zaakceptowana, więc w III kwartale 2015 r. nabywcy używanych lokali będą już mogli składać wniosek o dofinansowanie. Zasady dotowania mieszkań „z drugiej ręki” są takie same, jak w przypadku lokali deweloperskich. Jedyna różnica to limit ceny 1 mkw. niższy o ponad 18% (patrz tabela). Podstawa obliczania dopłaty (tzw. średni wskaźnik przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej), nie będzie się jednak różnił od stawki dotyczącej nowych mieszkań.

Na wprowadzenie zmian w rządowym programie powinni poczekać małżonkowie wychowujący przynajmniej troje dzieci. Takich osób nie będzie obowiązywał limit wiekowy (35 lat) oraz wymóg nabycia pierwszego mieszkania. Wielodzietnych beneficjentów MdM-u, do uczestnictwa w programie ma też zachęcić wzrost wskaźnika dopłat (z 15% do 30%) oraz dotowanej powierzchni (z do 50 mkw. do 65 mkw.). Dzięki tym zmianom, dotacja dla wielodzietnych rodziców będzie większa nawet o 160%. W przypadku rodzin wychowujących dwoje dzieci, analogiczna zmiana wyniesie 33%.

Single i małżonkowie posiadający mniej niż dwoje dzieci, nie mogą liczyć na wzrost dopłat. Tacy kredytobiorcy skorzystają jednak na możliwości przystąpienia dowolnej osoby do kredytu. Kolejna zmiana dotycząca wszystkich beneficjentów, polega na dotowaniu budowanych mieszkań spółdzielczych i lokali powstałych po przebudowie lub adaptacji.

Kredyt hipoteczny z ratą już od 398 zł miesięcznie! Sprawdź swoją ratę 

Prezentacja zmian dotyczących programu MdM, które zostaną wprowadzone w III kw. 2015 r.
Aspekt działania programu MdM Zasady obowiązujące przed zmianami Zasady obowiązujące po zmianach
Rodzaje dotowanych nieruchomości Rządowe dotacje obejmują nowe mieszkania i domy. Rządowe dotacje obejmują nowe i używane mieszkania oraz domy. Dofinansowany może być także zakup mieszkania powstałego na wskutek adaptacji lub przebudowy budynku.  
Wysokość limitów cenowych Rynek pierwotny (nowe lokale): 110% średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej. Rynek pierwotny: 110% średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej.Rynek wtórny (używane lokale): 90% średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej (limit niższy o 18,18% niż na rynku pierwotnym).
Wymóg zakupu pierwszego mieszkania Dotyczy wszystkich beneficjentów programu MdM. Nie dotyczy osób wychowujących przynajmniej troje dzieci. 
Limit wiekowy dla uczestników Dotyczy wszystkich beneficjentów programu MdM. W przypadku małżonków, wymagania wiekowe (< 35 lat) musi spełniać przynajmniej jedna osoba.
Dotowana powierzchnia mieszkania lub domu Dotowany metraż do 50 mkw. (jeśli lokal ma mniej niż 50 mkw. to dotowana powierzchnia jest taka sama jak powierzchnia użytkowa). Dotowany metraż do 50 mkw. albo do 65 mkw. (wyższy limit obowiązuje osoby wychowujące przynajmniej troje dzieci)
Dopłata dla osób wychowujących dwoje dzieci 15% przeliczeniowej wartości mieszkania lub domu (wartość przeliczeniowa = dotowana powierzchnia x średni wskaźnik przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej) 20% przeliczeniowej wartości mieszkania lub domu
Dopłata dla osób wychowujących przynajmniej troje dzieci 30% przeliczeniowej wartości mieszkania lub domu
Możliwość przystąpienia do kredytu Do kredytu mogą przystąpić tylko członkowie najbliższej rodziny. Do kredytu mogą przystąpić dowolne osoby.
Możliwość otrzymania dopłaty do lokali spółdzielczych Wadliwe przepisy praktycznie uniemożliwiają dotowanie mieszkania budowanego przez spółdzielnię. Możliwe jest również otrzymanie dopłaty do powstających lokali spółdzielczych (dopłata uzupełnia wkład budowlany).
Sankcje za wcześniejszą spłatę kredytu Brak sankcji za wcześniejszą spłatę. Proporcjonalną część dofinansowania będą musiały zwrócić osoby, które: 1) podpiszą umowę kredytową po wprowadzeniu zmian w ustawie 2)  w ciągu pierwszych 5 lat nadpłacą kredyt kwotą większą od otrzymanej dopłaty

Prócz pozytywnych zmian posłowie wprowadzili też sankcję

Warto podkreślić, że oprócz pozytywnych zmian dla przyszłych beneficjentów MdM-u, rząd przewidział też istotną sankcję. Będzie ona dotyczyła nabywców mieszkań, którzy podpiszą umowę kredytu po wprowadzeniu nowych przepisów. Takie osoby przez pierwsze pięć lat kredytowania, nie będą mogły nadpłacić kredytu kwotą większą od otrzymanej dopłaty. W przeciwnym razie, Bank Gospodarstwa Krajowego, zażąda zwrotu części dofinansowania.

Wspomniany zwrot zostanie obliczony proporcjonalnie do liczby miesięcy pozostałych do upływu pięcioletniego terminu. Przykładowa osoba, która w 30 miesiącu kredytowania przekroczy limit nadpłat, będzie musiała zwrócić połowę dofinansowania. Warto pamiętać, że małe nadpłaty, po zsumowaniu również mogą przekroczyć limit obowiązujący w pierwszych pięciu latach.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »