A A A
drukuj

Co z tym OFE?

Data publikacji: 2013.11.20 godz. 16:39

Opracowanie własne
OCENA
3.7/5

Wiadomo już, jakie propozycje w sprawie zmian ustawy emerytalnej przedstawi rząd Sejmowi. Premier Donald Tusk zapewnia, że emeryci nie mają powodów do obaw. Sejm zajmie się projektem ustawy 3. grudnia.

Przyjęty we wtorek przez rząd projekt zmian dotyczy przede wszystkim działalności otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Przewiduje przeniesienie obligacyjnej części składek z OFE do ZUS, możliwość odkładania na emeryturę wyłącznie w ZUS, zakaz inwestowania przez OFE w obligacje emitowane przez Skarb Państwa, zmniejszenie opłat pobieranych od ubezpieczonych przez fundusze i ZUS.

Graniczną datą dla wprowadzania zmian będzie 3 lutego 2014 r. Jeśli ustawa wejdzie w życie, tego dnia każdy OFE (obecnie jest ich 13; na początku reformy, w 1999 r., było ich 21) będzie musiał przekazać do ZUS 51,5 proc. wartości swych aktywów netto – w pierwszej kolejności posiadane obligacje Skarbu Państwa i bony skarbowe. Na koniec października wartość aktywów OFE wynosiła 303,4 mld zł. Przeniesienie do ZUS obligacji skarbowych będących w posiadaniu OFE wpłynie na obniżenie poziomu długu publicznego do PKB i – w przekonaniu autorów zmian – zwiększy wiarygodność Polski na rynkach finansowych. Również od 3 lutego przyszłego roku fundusze emerytalne nie będą mogły inwestować w obligacje skarbowe oraz w instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Więcej pieniędzy będą natomiast mogły lokować w ryzykowne instrumenty finansowe – akcje spółek giełdowych, obligacje samorządowe, drogowe czy korporacyjne.

31 października 2014 r. OFE przekażą ZUS informacje o liczbie i wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych. ZUS do 31 marca 2015 r. zarejestruje je na subkontach osób ubezpieczonych. Wartość zapisanych na nich środków nie będzie niższa niż wartość jednostek rozrachunkowych w dniu 3 września 2013 r., dzięki czemu nikt z ubezpieczonych – w wyobrażeniu autorów zmian w ustawie – ma z tytułu przeniesienia nie ponieść żadnych strat.

I teraz dla emerytów postanowienie chyba najważniejsze: podstawą do ustalenia emerytury będzie suma środków zewidencjonowanych na koncie i subkoncie wraz z kwotą środków przeniesioną z OFE do ZUS. Wyliczał będzie to ZUS na takich samych zasadach, jak emerytury wypłacane tylko przez siebie. Również zakład ten będzie wypłacał całą kwotę świadczenia. Zgromadzone na subkoncie środki podlegają identycznym zasadom dziedziczenia i podziału jak w przypadku tych zgromadzonych w OFE.

Pieniądze ubezpieczonych przeniesione z funduszy do ZUS będą waloryzowane wskaźnikiem równym średniorocznej dynamice wartości PKB za ostatnie pięć lat.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Konto osobiste w Volkswagen Bank GMBH Oddział w Polsce »