Ranking kont osobistych

Ranking kont osobistych - maj 2022

Data publikacji: 2022.05.12 godz. 15:09

Od dłuższego czasu na łamach naszego portalu nie sprawdzaliśmy ofert kont osobistych dla klientów z niewielkimi wpływami na konto. Warto zatem przyjrzeć się wspomnianej ofercie, gdyż ten sektor rynku jest szczególnie wrażliwy na zmiany rynkowe, których ostatnio nie brakuje, a banki regularnie zmieniają swoje promocje dotyczące kont bankowych.

Ranking 22 kont osobistych dla klienta z niewielkimi wpływami na konto

W ramach majowego rankingu, wzięliśmy pod uwagę klienta, który:

 • otrzymuje co miesiąc 800 zł wpływu na swoje konto
 • 4 razy w miesiącu płaci kartą debetową i BLIK-iem za zakupy o łącznej wartości 300 zł
 • co miesiąc wykonuje przez Internet 3 przelewy zewnętrzne (ELIXIR)
 • w każdym miesiącu 4 razy wypłaca gotówkę z „obcych” bankomatów w Polsce (4 x poniżej 100 zł)

Poniższa tabela przedstawia konta osobiste cechujące się najwyższym zyskiem, czyli różnicą między poziomem bonusów i opłat. Warto odnotować, że najlepsze konto, mimo niewielkich wpływów klienta, pozwolili i tak zarobić aż 200 zł w pierwszym roku korzystania!

Nasza propozycja

Citi Handlowy
CitiKonto w nowej promocji zapewnia spore korzyści również dla osób z niewielkimi wpływami. Klienci Citi Handlowego w ramach aktualnej oferty łatwo otrzymają nawet 270 zł premii. Dodatkową zachętą jest 100 zł w punktach z programu Bezcenne Chwile.

nazwa konta bilans roczny bonus opłaty
1. Citi Handlowy - ranking kont
Citi Handlowy
CitiKonto
+ 200 zł 200 zł 0 zł złóż wniosek
2. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Jakże Osobiste
+ 160 zł 400 zł 240 zł złóż wniosek
3. PEKAO S.A - ranking kont
Pekao SA
Konto Przekorzystne
+ 50 zł 50 zł 0 zł złóż wniosek
4. Santander Bank Polska S.A. - ranking kont
Santander Bank Polska
Konto Jakie Chcę
+ 16 zł 100 zł 84 zł złóż wniosek
5. BNP Paribas - ranking kont
BNP Paribas
Konto Otwarte na Ciebie
- 20 zł 100 zł 120 zł złóż wniosek
6. ING Bank Śląski - ranking kont
ING Bank Śląski
Konto Osobiste Direct
- 60 zł 120 zł 180 zł złóż wniosek
7. Bank Millennium - ranking kont
Bank Millennium
Millennium 360°
- 90 zł 180 zł 270 zł złóż wniosek
8. mBank - ranking kont
mBank
eKonto Osobiste
- 154 zł 50 zł 204 zł złóż wniosek
9. Bank Credit Agricole - ranking kont
Credit Agricole
Konto dla Ciebie
- 375 zł 105 zł 480 zł złóż wniosek
10. Getin Noble Bank - ranking kont
Getin Bank
Konto Proste Zasady
- 408 zł 0 zł 408 zł złóż wniosek

Szczegółowe dane dot. powyższych kont bankowych: 
1. Citi Handlowy - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty debetowej: 0 zł 
W ramach promocji „Nawet 270 zł z CitiKontem – edycja III”, Citibank przewiduje wypłatę premii wynoszącej 270 zł. Warunki wypłaty premii przedstawiają się następująco: pierwsze 100 zł za min. 3 transakcje BLIK-iem na kwotę co najmniej 300 zł do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto. Drugie 100 zł za przelew wynagrodzenia (min. 2000 zł) lub transakcje walutowe w Citi Kantor na kwotę co najmniej 2000 zł - czas na aktywność do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto. Dodatkowo 50 zł za spełnienie obydwu wymienionych warunków i 20 zł za zgody marketingowe. Przyjęto, że klient otrzymuje tylko pierwszą premię i dostaje też 100 zł w punktach Bezcenne Chwile (za wydanie min. 50 zł kartą zarejestrowaną w programie w terminie 30 dni od momentu jej rejestracji). 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów banku: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze 4 wypłaty w miesiącu - potem 8 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
2. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli jednorazowy wpływ na konto wynosi min. 1500 zł/m-c - w przeciwnym razie 10 zł/m-c. Z opłaty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 lat. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł/m-c
W ramach promocji, bank wypłaca do 400 zł premii (8 x 50 zł miesięcznie). Warunki uzyskania miesięcznej premii (poza zgodą marketingową i aktywacją min. 2 korzyści): wykonanie w miesiącu co najmniej 1 transakcji bezgotówkowej kartą płatniczą (na dowolną kwotę) i logowanie się do aplikacji mobilnej.
Klient może za darmo otrzymać dwie spośród wymienionych korzyści: 2% na koncie oszczędnościowym (do kwoty 10 000 zł), pakiet 30 bezpłatnych powiadomień SMS, 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą, punkty dla graczy, limit na koncie bez odsetek przez 10 dni, zwrot 1% za płatności telefonem - do 20 zł miesięcznie, ubezpieczenie w podróży za granicą, pomoc w nagłych wypadkach - pakiet assistance, pakiet 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych przez bankowość internetową i mobilną, pakiet wielowalutowy. Przyjęto, że klient wybiera 2% na koncie oszczędnościowym oraz limit na koncie bez odsetek. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Alior: 0 zł. Wypłata ze pozostałych bankomatów w kraju: 2,50 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
3. Pekao SA - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty debetowej: 0 zł/m-c w razie wpływu min. 500 zł miesięcznie i wykonania co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej - w przeciwnym razie - 4 zł. Dla posiadaczy konta poniżej 26 roku życia opłata wynosi 0 zł (bezwarunkowo). 
Bank w ramach promocji wypłaca 200 zł premii. W celu uzyskania 50 zł nagrody, trzeba otworzyć Konto Przekorzystne z kartą debetową i aplikacją PeoPay do końca czerwca 2022 r. Dodatkowe 150 zł jest przyznawane, jeśli klient w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych wykona min. 5 transakcji bezgotówkowych (kartą debetową lub aplikacją PeoPay). Dodatkowo bank oferuje oprocentowanie wynoszące 3,50% przez 6 miesięcy (dla kwoty do 100 000 zł). Przyjęto, że klient otrzymuje tylko pierwszą premię. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Pekao: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 2,3%, min. 5 zł (0 zł za pięć pierwszych transakcji miesięcznie). Oprocentowanie konta: 0,00% 
4. Santander Bank Polska - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient zapewni wpływ min. 500 zł i wykona co najmniej jedną płatność kartą lub BLIK-iem. W przeciwnym razie opłata wynosi 6 zł/m-c. Osoby w wieku do 26 lat są zwolnione z opłaty. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł jeśli klient zapewni wpływ min. 500 zł i wykona co najmniej jedną płatność kartą lub BLIK-iem. W przeciwnym razie opłata wynosi 8 zł/m-c. Klienta do 26 roku życia dotyczy tylko warunek związany z płatnościami bezgotówkowymi. 
Bank co miesiąc zwraca 1% płatności za rachunki (prąd, gaz, Internet, TV, telefon). Limit zwrotu to 25 zł/m-c i 300 zł/rok. Dodatkowo w ramach promocji bank przyznaje 400 zł premii. Warunki otrzymania premii 100 zł: złożenie wniosku o Konto Jakie Chcę wraz z kartą debetową do 31 maja 2022 r. i otwarcie tego konta najpóźniej do 10 czerwca 2022 r. oraz wykonanie min. 1 płatności kartą na kwotę co najmniej 10 zł (do końca czerwca 2022 r.). Warunki otrzymania premii 200 zł do spełnienia w lipcu 2022 r., w sierpniu 2022 r. oraz we wrześniu 2022 r. to zapewnienie wpływu na konto min. 1000 zł/m-c, wykonanie przynajmniej 1 transakcji bezgotówkowej na kwotę min. 10 zł/m-c oraz co najmniej jedno logowanie do aplikacji Santander mobile. Warunki otrzymania premii 100 zł w postaci karty podarunkowej do Biedronki: wykonanie w październiku i listopadzie 2022 r. min. 1 przelewu w aplikacji na rachunek obcy i co najmniej jedno logowanie miesięcznie do aplikacji Santander. Klient otrzyma tylko pierwszą premię. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Santander Bank Polska: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów krajowych: 0 zł po wykupieniu pakietu kosztującego 7 zł/m-c lub w przypadku wypłaty BLIK - iem. Wypłata ze wszystkich krajowych bankomatów jest bezwarunkowo darmowa w przypadku klienta do 26 roku życia. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
5. BNP Paribas - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 10 zł/m-c
Bank w ramach promocji przyznaje premię o wartości do 450 zł. Warunki uzyskania pierwszej nagrody (premia 100 zł na konto) do spełnienia w czerwcu 2022 roku: otrzymanie wpływu na konto na łączną kwotę min. 300 zł. Warunki otrzymania drugiej nagrody (150 zł przelewem na konto) do spełnienia w lipcu 2022 roku: transakcje BLIK na łączną kwotę min. 250 zł i wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł. Warunki otrzymania trzeciej nagrody, które trzeba spełnić w sierpniu 2022 r. (150 zł przelewem na konto): transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 250 zł i wpływy na konto na łączną kwotę min. 1000 zł. Warunki otrzymania czwartej nagrody, które trzeba spełnić we wrześniu 2022 roku (e-kod do Biedronki w formie wiadomości sms o wartości 50 zł): dowolne korzystanie z konta. Klient otrzyma tylko pierwszą premię. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
6. ING Bank Śląski - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 7 zł. Limit dla użytkowników od 18 do 26 roku życia to 200 zł/m-c.
Bank w ramach promocji płaci 120 zł premii, gdy nowy klient do 30 czerwca 2022 r. otworzy konto osobiste z rachunkiem oszczędnościowym i kartą przez Internet oraz do 30 września 2022 r. wykona transakcje za min. 1000 zł opłacone BLIK-iem, portfelem mobilnym lub kartą wydaną do konta. Dodatkowo można zyskać 80 zł, jeśli trzy z wykonanych transakcji zrobiono BLIK-iem w Internecie (do 30 września 2022 r.), na konto klienta wpłynęło min. 1000 zł miesięcznie (przez trzy dowolne miesiące do 30 września 2022 r.) oraz klient otworzył cel oszczędnościowy (do 30 września 2022 r.) i odłożył tam min. 300 zł.  
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce: 5 zł (wyjątek: 0 zł za każdą operację w bankomatach ING i PlanetCash oraz pierwszą w miesiącu wypłatę z innych bankomatów). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00% 
7. Bank Millennium - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą lub BLIK-iem i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł/m-c. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty.  
W ramach promocji, osoba otwierająca konto może otrzymać do 360 zł bonusu. Warunki otrzymania pierwszej premii (180 zł): założenie Konta 360° online, zamówienie karty debetowej, wyrażenie zgody marketingowej, aktywowanie aplikacji mobilnej i przynajmniej jedna transakcja kartą lub BLIK-iem. Warunki otrzymania drugiej premii (180 zł): zasilenie konta kwotą min. 500 zł/m-c i przynajmniej pięć płatności kartą lub BLIK-iem w każdym z trzech miesięcy. Klient otrzyma tylko pierwszą premię.
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów banku: 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash: 0 zł, jeśli zostało wykonanych min. 5 transakcji bezgotówkowych. W przeciwnym razie opłata to 1 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Opłata za korzystanie z pozostałych „obcych” bankomatów w Polsce: 0 zł, jeśli zostało wykonanych min. 5 transakcji bezgotówkowych. W przeciwnym razie opłata to 5 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Oprocentowanie konta: 0,00%
8. mBank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 350 zł/m-c - w przeciwnym razie 7 zł/m-c
Bank w ramach promocji przyznaje premię do 300 zł. Warunki otrzymania pierwszej premii (100 zł): jednorazowy wpływ min. 1000 zł w ciągu 7 dni kalendarzowych od otwarcia konta oraz min. 8 transakcji kartą (w tym płatności telefonem) i/lub BLIK w miesiącu otwarcia konta i/lub w miesiącu kolejnym. Warunki otrzymania drugiej i trzeciej premii (po 50 zł): jednorazowy wpływ min. 1000 zł, min. 8 transakcji kartą (w tym płatności telefonem) i/lub BLIK w drugim pełnym/trzecim pełnym miesiącu po otwarciu konta. Dodatkowo można otrzymać 50 zł za otwarcie konta na selfie lub przez e-dowód i 50 zł za otwarcie konta dla dziecka. Klient otrzyma tylko 50 zł za otwarcie konta na selfie. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 2,5 zł (poniżej 100 zł). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
9. Credit Agricole - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą/płatność mobilną i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą/płatność mobilną i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 9 zł/m-c.
W ramach promocji, bank wypłaca do 105 zł premii. Nagroda 55 zł jest przyznawana za otwarcie konta i wpływ min. 300 zł. Przez kolejne 6 miesięcy, bank zwraca też 3% płatności bezgotówkowych (do 8,35 zł miesięcznie). Warunkiem jest wykonanie miesięcznie min. 3 płatności kartą, telefonem, zegarkiem lub BLIKIEM. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów banku: 0 zł. Opłata za korzystanie z pozostałych „obcych” bankomatów w Polsce: 0 zł, jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata wynosi 6 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
10. Getin Noble Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej pięć transakcji bezgotówkowych - w przeciwnym razie 9 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej pięć transakcji bezgotówkowych - w przeciwnym razie 5 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata gotówki z bankomatów Planet Cash i wypłaty BLIK: 0 zł. Wypłata ze pozostałych bankomatów w kraju: 3,5%, min. 5 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%

Stan na: 11.05.2022 r. 

Podsumowanie
Majowy ranking kont osobistych potwierdza, że CitiKonto obecnie jest bardzo dobrą ofertą również dla osób posiadających niewielkie dochody. Osoby korzystające z oferty Citi Handlowego mogą zyskać łącznie aż 370 zł premii:

 • 100 zł premii za wykonanie min. 3 transakcji BLIK na łączną kwotę min. 300 zł do końca miesiąca, w którym otwarto konto 
  (premia uwzględniona w rankingu) 
 • 100 zł premii za przelanie na konto min. 2 000 zł z tytułu wynagrodzenia lub wykonanie transakcji walutowej w Citi Kantorze na kwotę min. 2 000 zł do końca drugiego miesiąca od otwarcia konta
 • 50 zł premii za spełnienie obu powyższych warunków
 • 20 zł premii za wyrażenie zgód marketingowych 
 • równowartość 100 zł w punktach w programie Bezcenne Chwile za wydanie min. 50 zł kartą debetową w terminie 30 dni od momentu jej rejestracji w programie (premia uwzględniona w rankingu) 

Co ważne, CitiKonto zachowało wszystkie swoje wcześniejsze zalety. Jest to prawdziwe konto „za 0 zł”, a więc rachunek cechujący się bezwarunkowym zwolnieniem z miesięcznych opłat. Atutem jest również comiesięczne zwolnienie z kosztów czterech pierwszych wypłat w obcych bankomatach i trzech przelewów natychmiastowych. Podobnie jak wcześniej, CitiKonto można bardzo łatwo założyć przez Internet.
Otwórz Citi Konto bez wychodzenia z domu »

Zasady tworzenia rankingu
Domyślnie oferty prezentowane w rankingu sortowane są malejąco wg „bilansu rocznego”, który jest sumą zysków i kosztów konta w pierwszym roku korzystania dla parametrów opisanych w treści rankingu. W przypadku, gdy kilka banków oferuje konta o takim samym bilansie, autor ustala kolejność na podstawie subiektywnej oceny, w oparciu o doświadczenie i wiedzę o rynku kont osobistych, z uwzględnieniem takich parametrów jak: wiarygodność i renoma banku oraz pozostałe atuty oferty. W prezentowanym zestawieniu oferty, obok których widoczny jest przycisk "Złóż wniosek", są ofertami firm, z którymi Rankomat.pl współpracuje na zasadach komercyjnych (za wynagrodzeniem). Fakt ten nie ma wpływu na kolejność ofert prezentowanych w zestawieniu.

Ranking kont osobistych - luty 2022

Data publikacji: 2022.02.15 godz. 09:13

Obecnie można chronić przed inflacją swoje środki finansowe dzięki premiom i promocyjnym warunkom oszczędzania. W lutym br. postanowiliśmy sprawdzić, co poszczególne banki mogą zaoferować klientowi, który chce uchronić swoje środki przed utratą wartości.

Ranking 22 kont osobistych z kontem oszczędnościowym 

Do naszego rankingu przyjęliśmy, że nasz przykładowy klient:

 • otrzymuje co miesiąc 900 zł wpływu na swoje konto
 • posiada średnie saldo na koncie oszczędnościowym wynoszące 20 000 zł
 • 12 razy w miesiącu płaci kartą debetową za zakupy o łącznej wartości 500 zł
 • co miesiąc wykonuje przez Internet 3 przelewy zewnętrzne (ELIXIR)
 • w każdym miesiącu 6 razy wypłaca gotówkę z „obcych” bankomatów w Polsce (6 x poniżej 100 zł)

Poniższa tabela uwzględnia roczne koszty konta osobistego oraz promocje dotyczące tego rachunku i ewentualnie promocyjne odsetki na połączonym z rachunkiem koncie oszczędnościowym. Warto odnotować, że tylko dwa konta pozwolą naszemu przykładowemu klientowi „zarobić” na koncie w pierwszym roku.

Nasza propozycja

PEKAO S.A
Konto Przekorzystne w Banku Pekao SA obecnie kusi nie tylko brakiem kosztów za obsługę karty debetowej Mastercard i wypłaty tą kartą z krajowych bankomatów (przez 2 lata). Trzeba też pamiętać o łatwej do uzyskania premii (100 zł) i wysokim oprocentowaniu środków na rachunku oszczędnościowym (2,5% w skali roku do 20 000 zł przez pół roku od otwarcia konta).

nazwa konta bilans roczny bonus opłaty
1. PEKAO S.A - ranking kont
Pekao SA
Konto Przekorzystne
+ 303 zł 303 zł 0 zł złóż wniosek
2. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Jakże Osobiste
+ 180 zł 300 zł 120 zł złóż wniosek
3. Santander Bank Polska S.A. - ranking kont
Santander Bank Polska
Konto Jakie Chcę
- 34 zł 50 zł 84 zł złóż wniosek
4. Citi Handlowy - ranking kont
Citi Handlowy
Citikonto
- 92 zł 100 zł 192 zł złóż wniosek
5. BNP Paribas - ranking kont
BNP Paribas
Konto Otwarte na Ciebie
- 100 zł 20 zł 120 zł złóż wniosek
6. mBank - ranking kont
mBank
eKonto Osobiste w Promocji
- 130 zł 50 zł 180 zł złóż wniosek
7. ING Bank Śląski - ranking kont
ING Bank Śląski
Konto Osobiste Direct
- 180 zł 120 zł 300 zł złóż wniosek
8. Bank Millennium - ranking kont
Bank Millennium
Konto 360°
- 286 zł 180 zł 466 zł złóż wniosek
9. Getin Noble Bank - ranking kont
Getin Bank
Konto Proste Zasady
- 360 zł 0 zł 360 zł złóż wniosek
10. Bank Credit Agricole - ranking kont
Credit Agricole
Konto dla Ciebie
- 389 zł 235 zł 624 zł złóż wniosek

Szczegółowe dane dot. powyższych kont bankowych: 

1. Pekao S.A. - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty debetowej Mastercard: 0 zł/m-c przez 2 lata w ramach promocji
Bank w ramach promocji wypłaca 100 zł premii. W celu uzyskania nagrody, trzeba otworzyć Konto Przekorzystne z kartą debetową Mastercard i aplikacją PeoPay do końca marca 2022 r., a także w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych spełnić warunki aktywności, czyli zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł, wykonać min. 4 transakcje bezgotówkowe (kartą debetową lub aplikacją PeoPay) oraz aktywować Pakiet Komfort. Dodatkowo bank oferuje Konto Oszczędnościowe z promocyjnym oprocentowaniem wynoszącym 2,50% w skali roku dla kwoty do 20 000 zł przez 6 miesięcy od otwarcia tego konta. Zysk z promocyjnego konta został doliczony do premii. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Pekao: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł przez 2 lata w ramach promocji. Oprocentowanie konta: 0,00% 
2. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli jednorazowy wpływ na konto wynosi min. 1500 zł/m-c - w przeciwnym razie 10 zł/m-c. Z opłaty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 lat. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł/m-c
W ramach promocji, bank wypłaca do 300 zł premii (6 x 50 zł miesięcznie). Warunki uzyskania miesięcznej premii: wykonanie w miesiącu co najmniej 1 transakcji bezgotówkowej kartą płatniczą (na dowolną kwotę) i logowanie się do aplikacji mobilnej.
Klient może za darmo otrzymać dwie spośród wymienionych korzyści: 2% na koncie oszczędnościowym (do kwoty 10 000 zł), pakiet 30 bezpłatnych powiadomień SMS, 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą, punkty dla graczy, limit na koncie bez odsetek przez 10 dni, zwrot 1% za płatności telefonem - do 20 zł miesięcznie, ubezpieczenie w podróży za granicą, pomoc w nagłych wypadkach - pakiet assistance, pakiet 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych przez bankowość internetową i mobilną, pakiet wielowalutowy. Przyjęto, że klient wybiera darmowe wypłaty z krajowych bankomatów oraz limit na koncie bez odsetek. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą: 0 zł (w ramach pakietu dodatkowych korzyści). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
3. Santander Bank Polska - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient zapewni wpływ min. 500 zł i wykona co najmniej jedną płatność kartą lub BLIK-iem. W przeciwnym razie opłata wynosi 6 zł/m-c. Osoby w wieku do 26 lat są zwolnione z opłaty. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł jeśli klient zapewni wpływ min. 500 zł i wykona co najmniej jedną płatność kartą lub BLIK-iem. W przeciwnym razie opłata wynosi 8 zł/m-c. Klienta do 26 roku życia dotyczy tylko warunek związany z płatnościami bezgotówkowymi. 
Bank co miesiąc zwraca 1% płatności za rachunki (prąd, gaz, Internet, TV, telefon). Limit zwrotu to 25 zł/m-c i 300 zł/rok. Dodatkowo w ramach promocji bank przyznaje 300 zł premii. Warunki otrzymania premii 50 zł: złożenie wniosku o Konto Jakie Chcę wraz z kartą debetową do 28 lutego 2022 r. i otwarcie tego konta najpóźniej do 15 marca 2022 r. oraz wyrażenie zgód marketingowych. Warunki otrzymania premii 250 zł do spełnienia w marcu 2022 r, w kwietniu 2022 r. oraz w maju 2022 r. to zapewnienie wpływu na konto min. 1000 zł/m-c, wykonanie przynajmniej 1 transakcji bezgotówkowej za minimum 10 zł/m-c oraz co najmniej jedno logowanie do aplikacji Santander mobile. Klient otrzyma tylko pierwszą premię.
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Santander Bank Polska: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów krajowych: 0 zł po wykupieniu pakietu kosztującego 7 zł/m-c lub w przypadku wypłaty BLIK - iem. Wypłata ze wszystkich krajowych bankomatów jest bezwarunkowo darmowa w przypadku klienta do 26 roku życia. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
4. Citi Handlowy - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty debetowej: 0 zł 
W ramach promocji „Nawet 200 zł z CitiKontem”, Citibank przewiduje wypłatę premii wynoszącej 4 x 50 zł. Warunki wypłaty premii przedstawiają się następująco: pierwsze 50 zł za zalogowanie się do Citi Mobile i otrzymanie przelewu (min. 100 zł) - czas na aktywność do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto. Drugie 50 zł za przelew wynagrodzenia (min. 2000 zł) lub transakcje walutowe w Citi Kantor na kwotę co najmniej 2000 zł - czas na aktywność do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto. Trzecie 50 zł za transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 500 zł lub za spłatę zadłużenia na karcie kredytowej o wartości co najmniej 500 zł - czas na aktywność do ostatniego dnia trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto. Czwarta premia: 50 zł za spełnienie wszystkich wyżej wymienionych warunków. Bonus: 2 kody na Szybkie Nadania z InPost za zgody marketingowe. Klient może otrzymać tylko dwie premie po 50 zł. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów banku: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze 4 wypłaty w miesiącu - potem 8 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
5. BNP Paribas - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 10 zł/m-c
Bank w ramach promocji przyznaje premię o wartości do 420 zł. Warunki uzyskania pierwszej nagrody (voucher podarunkowy Costa Coffee o wartości 20 zł): otwarcie konta i nadanie PIN-u dla karty do dnia 20 lutego 2022 r. Warunki otrzymania drugiej nagrody, które trzeba spełnić w marcu (125 zł przelewem na konto): transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł i wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł. Warunki otrzymania trzeciej nagrody, które trzeba spełnić w kwietniu (125 zł przelewem na konto): transakcje BLIK na łączną kwotę min. 200 zł i wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł. Warunki otrzymania czwartej nagrody, które trzeba spełnić w maju (150 zł przelewem na konto): transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł i wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł. Klient otrzyma tylko pierwszą premię. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
6. mBank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 350 zł/m-c - w przeciwnym razie 7 zł/m-c
Bank w ramach promocji przyznaje premię do 300 zł. Warunki otrzymania pierwszej premii (100 zł): jednorazowy wpływ min. 1000 zł w ciągu 7 dni kalendarzowych od otwarcia konta oraz min. 8 transakcji kartą (w tym płatności telefonem) i/lub BLIK w miesiącu otwarcia konta i/lub w miesiącu kolejnym. Warunki otrzymania drugiej i trzeciej premii (po 50 zł): jednorazowy wpływ min. 1000 zł, min. 8 transakcji kartą (w tym płatności telefonem) i/lub BLIK w drugim pełnym/trzecim pełnym miesiącu po otwarciu konta. Dodatkowo można otrzymać 50 zł za otwarcie konta na selfie lub przez e-dowód i 50 zł za otwarcie konta dla dziecka. Klient otrzyma tylko 50 zł za otwarcie konta na selfie. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 2,5 zł (poniżej 100 zł). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
7. ING Bank Śląski - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 7 zł. Limit dla użytkowników od 18 do 26 roku życia to 200 zł/m-c.
Bank w ramach promocji płaci 120 zł premii, gdy nowy klient do 31 marca 2022 r. otworzy konto osobiste z rachunkiem oszczędnościowym i kartą przez Internet oraz do 30 czerwca 2022 r. wykona transakcje za min. 1000 zł opłacone BLIK-iem, portfelem mobilnym lub kartą wydaną do konta. Dodatkowo można zyskać 80 zł, jeśli trzy z wykonanych transakcji zrobiono BLIK-iem w Internecie (do 30 czerwca 2022 r.), na konto klienta wpłynęło min. 1000 zł miesięcznie (przez trzy dowolne miesiące do 30 czerwca 2022 r.) oraz klient otworzył cel oszczędnościowy (do 30 czerwca 2022 r.) i odłożył tam min. 300 zł.  
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce: 5 zł (wyjątek: 0 zł za każdą operację w bankomatach ING i PlanetCash oraz pierwszą w miesiącu wypłatę z innych bankomatów). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00% 
8. Bank Millennium - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą/płatność BLIK i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata to 8 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą lub BLIK-iem i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł/m-c. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty.  
W ramach promocji, osoba otwierająca konto może otrzymać do 360 zł bonusu. Warunki otrzymania pierwszej premii (180 zł): założenie Konta 360° online, zamówienie karty debetowej, wyrażenie zgody marketingowej, aktywowanie aplikacji mobilnej i przynajmniej jedna transakcja kartą lub BLIK-iem. Warunki otrzymania drugiej premii (180 zł): zasilenie konta kwotą min. 1000 zł/m-c i przynajmniej jedna płatność kartą lub BLIK-iem w każdym z trzech miesięcy. Klient otrzyma tylko pierwszą premię.
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów banku: 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash: 0 zł, jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata to 1 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Opłata za korzystanie z pozostałych „obcych” bankomatów w Polsce: 0 zł, jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata to 5 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Oprocentowanie konta: 0,00%
9. Getin Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej pięć transakcji bezgotówkowych - w przeciwnym razie 9 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej pięć transakcji bezgotówkowych - w przeciwnym razie 5 zł/m-c
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata gotówki z bankomatów Planet Cash i wypłaty BLIK: 0 zł. Wypłata ze pozostałych bankomatów w kraju: 3,5%, min. 5 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
10. Credit Agricole - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą/płatność mobilną i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą/płatność mobilną i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 9 zł/m-c.
W ramach promocji, bank wypłaca do 555 zł premii. Nagroda 55 zł jest przyznawana za otwarcie konta i wpływ min. 300 zł. Przez kolejne 20 miesięcy, bank zwraca też 3% płatności bezgotówkowych (do 25 zł miesięcznie). Warunkiem jest wykonanie miesięcznie min. 10 płatności kartą, telefonem, zegarkiem lub BLIKIEM. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów banku: 0 zł. Opłata za korzystanie z pozostałych „obcych” bankomatów w Polsce: 0 zł, jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata wynosi 6 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%

Stan na: 06.02.2022 r. 

Podsumowanie
Wyniki powyższej tabeli udowadniają, że pierwsze miejsce dla Konta Przekorzystnego jest bardzo zasłużone. Wspomniany rachunek wygrał nie tylko dzięki łatwej do uzyskania premii o wartości 100 zł i promocyjnemu oprocentowaniu środków na powiązanym Koncie Oszczędnościowym (aż 2,50% w skali roku do 20 000 zł przez 6 miesięcy). Warto zwrócić uwagę, że Konto Przekorzystne jest bezwarunkowo darmowe - to duża korzyść dla klienta, który ma stosunkowo niskie wpływy na rachunek.

Bardzo ważną kwestią jest także promocyjne zwolnienie z opłaty za użytkowanie karty debetowej Mastercard i korzystanie z krajowych bankomatów. Bank Pekao SA rezygnuje z opłaty za wspomniane usługi aż przez dwa lata. O tym, że koszty generowane przez kartę debetową są bardzo ważne, świadczy przykład konkurencyjnych kont. Niektóre z nich cechują się całkiem sporą premią. Te rachunki ostatecznie uplasowały się jednak niżej niż Konto Przekorzystne ze względu na wysokie koszty obsługi rachunku.

Dodatkowym atutem Konta Przekorzystnego pozostaje bardzo dobra aplikacja mobilna (PeoPay), a także możliwość szybkiego i bezpiecznego założenia rachunku na selfie. Osoby zamierzające skorzystać z nowej promocji powinny się spieszyć, gdyż trwa ona tylko do 31 marca 2022 r! Sprawdź ofertę »

Advertisement

Ranking kont osobistych - październik 2021 r.

Data publikacji: 2021.10.21 godz. 00:00

Nawet comiesięczne zmiany warunków „kontowych” promocji nie stanowią rzadkości. Właśnie dlatego eksperci eBroker.pl znów sprawdzili, jak wygląda oferta kont osobistych dla klienta z przeciętnym miesięcznym wpływem.

Według założeń rankingowych, taka osoba:

- otrzymuje co miesiąc 3500 zł wpływu na swoje konto
- posiada średnie saldo na poziomie 1000 zł miesięcznie
- 16 razy w miesiącu płaci kartą debetową za zakupy o łącznej wartości 900 zł miesięcznie
- co miesiąc wykonuje przez Internet 4 przelewy zewnętrzne (ELIXIR)
- w każdym miesiącu 7 razy wypłaca gotówkę z „obcych” bankomatów w Polsce (7 x poniżej 100 zł)

Dzięki poniższej tabeli, można łatwo sprawdzić, jak w przypadku poszczególnych kont wygląda roczny bilans zysków (bonusów) i opłat. Najlepsze konto zapewni przykładowemu posiadaczowi 350 zł zysku.

Nasza propozycja

Bank Credit Agricole
Credit Agricole nadal oferuje swoją promocję z wysoką premią (do 500 zł). Dzięki temu oraz możliwości łatwego uniknięcia comiesięcznych opłat, Konto dla Ciebie znów zajęło pierwsze miejsce rankingowe.

bilans roczny bonus opłaty
1. Bank Credit Agricole - ranking kont
Konto dla Ciebie
350 zł 350 zł 0 zł złóż wniosek
2. BNP Paribas - ranking kont
Konto Otwarte na Ciebie
z kartą Otwartą na Świat
300 zł 420 zł 120 zł złóż wniosek
3. Bank Millennium - ranking kont
Konto 360°
250 zł 250 zł 0 zł złóż wniosek
4. Santander Bank Polska S.A. - ranking kont
Konto Jakie Chcę
216 zł 300 zł 84 zł złóż wniosek
5. Alior Bank - ranking kont
Konto Jakże Osobiste
200 zł 200 zł 0 zł złóż wniosek
6. mBank - ranking kont
eKonto Osobiste w
Promocji
40 zł 250 zł 210 zł złóż wniosek
7. Citi Handlowy - ranking kont
CitiKonto
-88 zł 200 zł 288 zł złóż wniosek
8. PEKAO S.A - ranking kont
Konto Przekorzystne
-100 zł 200 zł 300 zł złóż wniosek
9. ING Bank Śląski - ranking kont
Konto Osobiste
Direct
- 250 zł 110 zł 360 zł złóż wniosek
10. Getin Noble Bank - ranking kont
Konto Proste Zasady
-420 zł 0 zł 420 zł złóż wniosek

1. Credit Agricole - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą/płatność mobilną i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą/płatność mobilną i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 9 zł/m-c. W ramach promocji, bank wypłaca do 500 zł premii. Nagroda 50 zł jest przyznawana za otwarcie konta i wpływ min. 300 zł. Przez kolejne 18 miesięcy, bank zwraca też 3% płatności bezgotówkowych (do 25 zł miesięcznie). Warunkiem jest wykonanie miesięcznie min. 10 płatności kartą, telefonem, zegarkiem lub BLIKIEM. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów banku: 0 zł. Opłata za korzystanie z pozostałych „obcych” bankomatów w Polsce: 0 zł, jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata wynosi 6 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%.
2. BNP Paribas - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 10 zł/m-c. Bank w ramach promocji przyznaje premię o wartości do 420 zł. Warunki uzyskania pierwszej nagrody (voucher podarunkowy Costa Coffee o wartości 20 zł i e-kod Allegro o wartości 50 zł): wykonanie do 30 listopada 2021 r. min. 1 przelewu online. Warunki otrzymania drugiej nagrody (100 zł przelewem na konto i e-kody Allegro o wartości 150 zł): transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł, 2 transakcje BLIK i wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł. Warunki uzyskania trzeciej nagrody (e-kody Allegro o wartości 100 zł): 2 transakcje BLIK i wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%.
3. Millenium Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą/płatność BLIK i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata to 8 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą lub BLIK-iem i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł/m-c. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. W ramach promocji, osoba otwierająca konto może otrzymać do 250 zł bonusu. W tym celu trzeba podpisać umowę o Konto 360° z kartą do 8 listopada 2021 r. Pierwsza premia (kod 100 zł) jest przyznawana za wykonanie przynajmniej jednej płatności kartą debetową lub BLIK-iem (do 30 listopada 2021 r.) oraz aktywowanie aplikacji mobilnej. Warunki wypłaty drugiej premii (150 zł) do spełnienia w grudniu 2021 roku oraz styczniu i lutym 2022 roku: zasilenie konta kwotą min. 1000 zł oraz wykonanie przynajmniej jednej płatności kartą lub BLIK-iem. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów banku: 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash: 0 zł, jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata to 1 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Opłata za korzystanie z pozostałych „obcych” bankomatów w Polsce: 0 zł, jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata to 5 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Oprocentowanie konta: 0,00%.
4. Santander Bank Polska - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient zapewni wpływ min. 500 zł i wykona co najmniej jedną płatność kartą lub BLIK-iem. W przeciwnym razie opłata wynosi 6 zł/m-c. Osoby w wieku do 26 lat są zwolnione z opłaty. 
Opłata za użytkowanie karty: 0 zł jeśli klient zapewni wpływ min. 500 zł i wykona co najmniej jedną płatność kartą lub BLIK-iem. W przeciwnym razie opłata wynosi 8 zł/m-c. Klienta do 26 roku życia dotyczy tylko warunek związany z płatnościami bezgotówkowymi. Bank co miesiąc zwraca 1% płatności za rachunki (prąd, gaz, Internet, TV, telefon). Limit zwrotu to 25 zł/m-c i 300 zł/rok. Dodatkowo w ramach promocji bank przyznaje 300 zł premii. Warunki otrzymania premii 50 zł: złożenie wniosku o Konto Jakie Chcę wraz z kartą debetową do 31 października 2021 r. i otwarcie tego konta najpóźniej do 15 listopada 2021 r. oraz wyrażenie zgód marketingowych. Warunki otrzymania premii 250 zł do spełnienia w listopadzie 2021 r., grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r. to zapewnienie wpływu na konto min. 1000 zł/m-c, wykonanie przynajmniej 1 transakcji bezgotówkowej za minimum 10 zł/m-c oraz co najmniej jedno logowanie do aplikacji Santander mobile. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Santander Bank Polska: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów krajowych: 0 zł po wykupieniu pakietu kosztującego 7 zł/m-c lub w przypadku wypłaty BLIK - iem. Wypłata ze wszystkich krajowych bankomatów jest bezwarunkowo darmowa w przypadku klienta do 26 roku życia. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%.
5. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli jednorazowy wpływ na konto wynosi min. 1500 zł/m-c - w przeciwnym razie 10 zł/m-c. Z opłaty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 lat. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł/m-c. W ramach promocji trwającej do 31 grudnia 2021 r., bank wypłaca do 200 zł premii (4 x 50 zł miesięcznie). Warunki uzyskania miesięcznej premii: wykonanie w miesiącu co najmniej 1 transakcji bezgotówkowej kartą płatniczą (na dowolną kwotę) i logowanie się do aplikacji mobilnej. Klient może za darmo otrzymać dwie spośród wymienionych korzyści: 1% na koncie oszczędnościowym (do kwoty 10 000 zł), pakiet 30 bezpłatnych powiadomień SMS, 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą, punkty dla graczy, limit na koncie bez odsetek przez 10 dni, zwrot 1% za płatności telefonem - do 20 zł miesięcznie, ubezpieczenie w podróży za granicą, pomoc w nagłych wypadkach - pakiet assistance, pakiet 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych przez bankowość internetową i mobilną, pakiet wielowalutowy. Przyjęto, że klient wybiera darmowe wypłaty z krajowych bankomatów oraz limit na koncie bez odsetek. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą: 0 zł (w ramach pakietu dodatkowych korzyści). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%.
6. mBank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 350 zł/m-c - w przeciwnym razie 7 zł/m-c. Bank w ramach promocji przyznaje premię do 300 zł. Warunki otrzymania pierwszej premii (100 zł): jednorazowy wpływ min. 1000 zł w ciągu 7 dni kalendarzowych od otwarcia konta oraz min. 8 transakcji kartą (w tym płatności telefonem) i/lub BLIK w miesiącu otwarcia konta i/lub w miesiącu kolejnym. Warunki otrzymania drugiej i trzeciej premii (po 50 zł): jednorazowy wpływ min. 1000 zł, min. 8 transakcji kartą (w tym płatności telefonem) i/lub BLIK w drugim pełnym/trzecim pełnym miesiącu po otwarciu konta. Dodatkowo można otrzymać 50 zł za otwarcie konta na selfie lub przez e-dowód i 50 zł za otwarcie konta dla dziecka (druga premia nie uwzględniona w obliczeniach). Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 2,5 zł (poniżej 100 zł). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%.
7. Citi Handlowy - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty debetowej: 0 zł. W ramach promocji „Nawet 200 zł z CitiKontem”, Citibank przewiduje wypłatę premii wynoszącej 4 x 50 zł. Warunki wypłaty premii przedstawiają się następująco: pierwsze 50 zł za zalogowanie się do Citi Mobile i otrzymanie przelewu (min. 100 zł) - czas na aktywność do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto. Drugie 50 zł za przelew wynagrodzenia (min. 2000 zł) lub transakcje walutowe w Citi Kantor na kwotę co najmniej 2000 zł - czas na aktywność do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto. Trzecie 50 zł za transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 1000 zł lub za spłatę zadłużenia na karcie kredytowej o wartości co najmniej 1000 zł - czas na aktywność do ostatniego dnia trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto. Czwarta premia: 50 zł za spełnienie wszystkich wyżej wymienionych warunków. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów banku: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze 4 wypłaty w miesiącu - potem 8 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
8. PEKAO S.A. - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty debetowej: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta lub PeoPay), a na konto jednorazowo wpłynęło min. 500 zł/m-c - w przeciwnym razie opłata wynosi 4 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Bank w ramach promocji wypłaca 100 zł premii. W celu uzyskania nagrody, trzeba otworzyć Konto Przekorzystne z kartą debetową i aplikacją PeoPay do końca 2021 r., a także w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych spełnić warunki aktywności, czyli zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł oraz wykonać 1 transakcję kartą lub aplikacją PeoPay. Dodatkowo bank wypłaca zwrot 10% wartości transakcji wykonanych kartą debetową w ciągu 3 pierwszych miesięcy od dnia przystąpienia do promocji. Maksymalna kwota zwrotu to 100 zł. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Pekao: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze dwie wypłaty w miesiącu, a później 2,30%, min. 5,00 zł, jeśli klient spełnia warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. Oprocentowanie konta: 0,00%.
9. ING Bank Śląski - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 7 zł. Limit dla użytkowników od 18 do 26 roku życia to 200 zł/m-c. Bank w ramach promocji płaci 110 zł premii, gdy nowy klient do 19 stycznia 2021 r. otworzy konto osobiste z rachunkiem oszczędnościowym i kartą przez Internet oraz do 19 kwietnia 2022 r. wykona transakcje za min. 1000 zł opłacone BLIK-iem, portfelem mobilnym lub kartą wydaną do konta. Dodatkowo można zyskać 50 zł, jeśli trzy z wykonanych transakcji zrobiono BLIK-iem w Internecie (do 19 kwietnia 2022 r.), na konto klienta wpłynęło min. 1000 zł miesięcznie (przez trzy dowolne miesiące do 19 kwietnia 2022 r.) oraz klient otworzył cel oszczędnościowy (do 19 kwietnia 2022 r.) i na dzień 19 kwietnia 2022 r. posiada ten cel z saldem min. 300 zł. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce: 5 zł (wyjątek: 0 zł za każdą operację w bankomatach ING i PlanetCash oraz pierwszą w miesiącu wypłatę z innych bankomatów). Oprocentowanie konta: 0,00%.
10. Getin Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej pięć transakcji bezgotówkowych - w przeciwnym razie 9 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej pięć transakcji bezgotówkowych - w przeciwnym razie 5 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata gotówki z bankomatów Planet Cash: 0 zł. Wypłata ze pozostałych bankomatów w kraju: 3,5%, min. 5 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%.
 

Podsumowanie:

Niektóre banki praktycznie co miesiąc zmieniają warunki swoich promocji dotyczących kont osobistych. Polityka Credit Agricole jest inna. Klienci tej instytucji z francuskim rodowodem, mogą nadal założyć promocyjne Konto dla Ciebie w ramach promocji zapewniającej nawet 500 zł premii. Już na wstępie, klient Credit Agricole otrzymuje 50 zł za otwarcie promocyjnego konta i zapewnienie wpływu o wartości min. 300 zł. W ciągu następnych 18 miesięcy, bank zwraca 3% płatności bezgotówkowych (do 25 zł miesięcznie). Tak wysoki zwrot jest naliczany pod warunkiem wykonania co miesiąc min. 10 płatności kartą, telefonem, zegarkiem lub BLIK-iem.

Co ważne, dla klientów Credit Agricole wykonujących mniej płatności bezgotówkowych, dostępne są inne opcje naliczania zwrotu:

- 3% transakcji bezgotówkowych przez 6 miesięcy (do 8,35 zł miesięcznie) - warunek to min. 3 płatności kartą, telefonem, zegarkiem lub BLIKIEM w miesiącu
- 3% transakcji bezgotówkowych przez 12 miesięcy (do 12,50 zł miesięcznie) - warunek to min. 5 płatności kartą, telefonem, zegarkiem lub BLIKIEM w miesiącu

Trzeba nadmienić, że zwycięstwo Konta dla Ciebie w rankingu było również wynikiem możliwości łatwego uniknięcia regularnych opłat (za prowadzenie rachunku i kartę).

 

Ranking kont osobistych - wrzesień 2021

Data publikacji: 2021.09.07 godz. 15:04

W przypadku kont osobistych zmiany zasad promocji, a także tabel opłat i prowizji stają się już normą. Właśnie dlatego po raz kolejny sprawdziliśmy, jakie są obecnie najlepsze konta bankowe dla klienta z przeciętnymi wpływami

Ranking 23 kont osobistych dla klienta z przeciętnym miesięcznym wpływem (3500 zł) 

Według założeń wrześniowego rankingu, nasz przykładowy klient banku:

 • otrzymuje co miesiąc 3 500 zł wpływu na swoje konto
 • posiada średnie saldo na poziomie 1 000 zł miesięcznie
 • 16 razy w miesiącu płaci kartą debetową za zakupy o łącznej wartości 900 zł miesięcznie
 • co miesiąc wykonuje przez Internet 4 przelewy zewnętrzne (ELIXIR)
 • w każdym miesiącu 7 razy wypłaca gotówkę z „obcych” bankomatów w Polsce (7 x poniżej 100 zł)

Poniższe zestawienie, jak zwykle, prezentuje roczny bilans pomiędzy bonusami i opłatami. W przypadku najlepszego konta zysk w skali roku wynosi aż 350 zł w pierwszym roku!

Nasza propozycja

Bank Credit Agricole
Konto dla Ciebie z Credit Agricole nadal wyróżnia się bardzo ciekawą promocją. Posiadacz tego rachunku bankowego może bez problemu zarobić nawet 500 zł. Credit Agricole zapewnia też łatwe zwolnienie z comiesięcznych opłat.

nazwa konta bilans roczny bonus opłaty
1. Bank Credit Agricole - ranking kont
Credit Agricole
Konto dla Ciebie
+ 350 zł 350 zł 0 zł złóż wniosek
2. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Jakże Osobiste
+ 300 zł 300 zł 0 zł złóż wniosek
3. Bank Millennium - ranking kont
Bank Millennium
Konto 360°
+ 250 zł 250 zł 0 zł złóż wniosek
4. Santander Bank Polska S.A. - ranking kont
Santander Bank Polska
Konto Jakie Chcę
+ 216 zł 300 zł 84 zł złóż wniosek
5. mBank - ranking kont
mBank
eKonto Osobiste w Promocji
+ 40 zł 250 zł 210 zł złóż wniosek
6. PEKAO S.A - ranking kont
Pekao S.A
Konto Przekorzystne
- 100 zł 200 zł 300 zł złóż wniosek
7. BNP Paribas - ranking kont
BNP Paribas
Konto Otwarte na Ciebie z Kartą Otwartą na Świat
- 120 zł 0 zł 120 zł złóż wniosek
8. Citi Handlowy - ranking kont
Citi Handlowy
CitiKonto
- 188 zł 100 zł 288 zł złóż wniosek
9. ING Bank Śląski - ranking kont
ING Bank Śląski
Konto osobiste Direct
- 250 zł 110 zł 360 zł złóż wniosek
10. Getin Noble Bank - ranking kont
Getin Bank
Konto Proste Zasady
- 420 zł 0 zł 420 zł złóż wniosek

Szczegółowe dane dot. powyższych kont bankowych: 

1. Credit Agricole - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą/płatność mobilną i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą/płatność mobilną i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 9 zł/m-c.
W ramach promocji, bank wypłaca do 500 zł premii. Nagroda 50 zł jest przyznawana za otwarcie konta i wpływ min. 300 zł. Przez kolejne 18 miesięcy, bank zwraca też 3% płatności bezgotówkowych (do 25 zł miesięcznie). Warunkiem jest wykonanie miesięcznie min. 10 płatności kartą, telefonem, zegarkiem lub BLIKIEM. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów banku: 0 zł. Opłata za korzystanie z pozostałych „obcych” bankomatów w Polsce: 0 zł, jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata wynosi 6 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
2. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli jednorazowy wpływ na konto wynosi min. 1500 zł/m-c - w przeciwnym razie 10 zł/m-c. Z opłaty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 lat. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł/m-c
W ramach promocji trwającej do 30 września 2021 r., bank wypłaca do 300 zł premii. Nagroda I stopnia w formie premii o wartości 30 zł miesięcznie wypłacanej przez 6 miesięcy. Warunkiem uzyskania tej premii jest wykonanie w miesiącu co najmniej pięciu płatności kartą płatniczą oraz przynajmniej jednego logowania miesięcznie do aplikacji mobilnej. Nagroda II stopnia jest wypłacana przez 6 miesięcy w częściach po 20 zł. Ta premia jest przeznaczona dla osób, które spełnią warunki wypłacenia nagrody I stopnia i dodatkowo co miesiąc dokonają min. jednej transakcji w aplikacji mobilnej przy pomocy usługi ,,Bilety i parking” lub „Autostrady”.
Klient może za darmo otrzymać dwie spośród wymienionych korzyści: 1% na koncie oszczędnościowym (do kwoty 10 000 zł), pakiet 30 bezpłatnych powiadomień SMS, 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą, punkty dla graczy, limit na koncie bez odsetek przez 10 dni, zwrot 1% za płatności telefonem - do 20 zł miesięcznie, ubezpieczenie w podróży za granicą, pomoc w nagłych wypadkach - pakiet assistance, pakiet 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych przez bankowość internetową i mobilną, pakiet wielowalutowy. Przyjęto, że klient wybiera darmowe wypłaty z krajowych bankomatów oraz limit na koncie bez odsetek. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą: 0 zł (w ramach pakietu dodatkowych korzyści). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
3. Bank Millennium - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą/płatność BLIK i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata to 8 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą lub BLIK-iem i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł/m-c. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty.  
W ramach promocji, osoba otwierająca konto może otrzymać do 250 zł bonusu. W tym celu trzeba podpisać umowę o Konto 360° z kartą do 10 września 2021 r. Pierwsza premia (kod 100 zł na zakupy w Amazon.pl) jest przyznawana za wykonanie przynajmniej jednej płatności kartą debetową lub BLIK-iem oraz aktywowanie aplikacji mobilnej. Warunki wypłaty drugiej premii (150 zł) do spełnienia w październiku, listopadzie i grudniu 2021 roku: zasilenie konta kwotą min. 1000 zł oraz wykonanie przynajmniej jednej płatności kartą lub BLIK-iem. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów banku: 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash: 0 zł, jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata to 1 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Opłata za korzystanie z pozostałych „obcych” bankomatów w Polsce: 0 zł, jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata to 5 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Oprocentowanie konta: 0,00%
4. Santander Bank Polska - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient zapewni wpływ min. 500 zł i wykona co najmniej jedną płatność kartą lub BLIK-iem. W przeciwnym razie opłata wynosi 6 zł/m-c. Osoby w wieku do 26 lat są zwolnione z opłaty. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł jeśli klient zapewni wpływ min. 500 zł i wykona co najmniej jedną płatność kartą lub BLIK-iem. W przeciwnym razie opłata wynosi 8 zł/m-c. Klienta do 26 roku życia dotyczy tylko warunek związany z płatnościami bezgotówkowymi. 
Bank co miesiąc zwraca 1% płatności za rachunki (prąd, gaz, Internet, TV, telefon). Limit zwrotu to 25 zł/m-c i 300 zł/rok. Dodatkowo w ramach promocji bank przyznaje 300 zł premii. Warunki otrzymania premii 50 zł: złożenie wniosku o Konto Jakie Chcę wraz z kartą debetową do 30 września 2021 r. i otwarcie tego konta najpóźniej do 15 października 2021 r. oraz wyrażenie zgód marketingowych. Warunki otrzymania premii 250 zł: w październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. trzeba spełnić łącznie poniższe warunki: zapewnienie wpływu na konto min. 1000 zł, wykonanie przynajmniej 1 transakcji bezgotówkowej za minimum 10 zł, co najmniej jedno logowanie do aplikacji Santander mobile. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Santander Bank Polska: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów krajowych: 0 zł po wykupieniu pakietu kosztującego 7 zł/m-c lub w przypadku wypłaty BLIK - iem. Wypłata ze wszystkich krajowych bankomatów jest bezwarunkowo darmowa w przypadku klienta do 26 roku życia. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
5. mBank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 350 zł/m-c - w przeciwnym razie 7 zł/m-c
Bank w ramach promocji przez 4 miesiące przyznaje premię 50 zł miesięcznie osobom, które zasilą konto kwotą min. 1000 zł/m-c (jednorazowo) oraz wykonają w miesiącu min. 8 transakcji kartą lub BLIK-iem. Dodatkowe 50 zł można otrzymać za otwarcie konta przez e-dowód.
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 2,5 zł (poniżej 100 zł). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
6. Pekao S.A. - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty debetowej: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta lub PeoPay), a na konto jednorazowo wpłynęło min. 500 zł/m-c - w przeciwnym razie opłata wynosi 4 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia.
Bank w ramach promocji dla nowych klientów trwającej od 15 lipca 2021 r., wypłaca 100 zł premii. W celu uzyskania nagrody, trzeba otworzyć Konto Przekorzystne z kartą debetową i aplikacją PeoPay, a także w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych spełnić warunki aktywności, czyli zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł oraz wykonać 1 transakcję kartą lub aplikacją PeoPay. Dodatkowo bank wypłaca zwrot 10% wartości transakcji wykonanych kartą debetową w ciągu 3 pierwszych miesięcy od dnia przystąpienia do promocji. Maksymalna kwota zwrotu to 100 zł. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Pekao: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze dwie wypłaty w miesiącu, a później 2,30%, min. 5,00 zł, jeśli klient spełnia warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. Oprocentowanie konta: 0,00% 
7. BNP Paribas - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 10 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
8. Citi Handlowy - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty debetowej: 0 zł 
W ramach promocji trwającej do 16 września 2021 r., bank przyznaje nowym klientom 200 zł. Warunki otrzymania premii: 50 zł za zalogowanie się do Citi Mobile i zrobienie przelewu, 50 zł za przelanie wynagrodzenia (min. 2000 zł) lub transakcje walutowe, 50 zł za transakcje bezgotówkowe na min. 1000 zł, 50 zł za spełnienie wszystkich ww. warunków. Dodatkowo za zgodę marketingową klient otrzyma 2 kody na Szybkie Nadania z InPost.
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów banku: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze 4 wypłaty w miesiącu - potem 8 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
9. ING Bank Śląski - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 7 zł. Limit dla użytkowników od 18 do 26 roku życia to 200 zł/m-c.
Bank w ramach promocji płaci 110 zł premii, gdy nowy klient do 30 września 2021 r. otworzy konto osobiste z rachunkiem oszczędnościowym i kartą przez Internet oraz do 31 grudnia 2021 r. wykona transakcje za min. 1000 zł opłacone BLIK-iem, portfelem mobilnym lub kartą wydaną do konta. Dodatkowo można zyskać 50 zł, jeśli trzy z wykonanych transakcji zrobiono BLIK-iem w Internecie (do 31 grudnia 2021 r.), na konto klienta wpłynęło min. 1000 zł miesięcznie (przez trzy dowolne miesiące do 31 grudnia 2021 r.) oraz klient otworzył cel oszczędnościowy (do 31 grudnia 2021 r.) i na koniec grudnia 2021 r. posiada ten cel z saldem min. 300 zł. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce: 5 zł (wyjątek: 0 zł za każdą operację w bankomatach ING i PlanetCash oraz pierwszą w miesiącu wypłatę z innych bankomatów). Oprocentowanie konta: 0,00% 
10. Getin Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie 9 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata gotówki z bankomatów Planet Cash: 0 zł. Wypłata ze pozostałych bankomatów w kraju: 3,5%, min. 5 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%

Ranking aktualny na dzień przygotowania: 02.09.2021 r. 

Podsumowanie
Wrześniowy ranking kont osobistych potwierdził, że konto bankowe dla przeciętnego Polaka nadal może generować całkiem spore zyski. Najlepszy przykład stanowi Konto dla Ciebie oferowane przez Credit Agricole. Wspomniany bank wciąż utrzymuje promocję zapewniającą nawet 500 zł premii w ciągu 18 miesięcy. Klient Credit Agricole wykonujący miesięcznie min. 10 płatności kartą, telefonem, zegarkiem lub BLIK-iem, przez półtora roku będzie otrzymywał zwrot 3% tych płatności (do 25 zł miesięcznie). W naszym przypadku, wzięliśmy pod uwagę zwrot przysługujący w ciągu pierwszego roku korzystania z konta (300 zł). Premię dla przykładowego klienta banku powiększyła początkowa nagroda (50 zł) przyznawana za: otwarcie konta oraz zapewnienie wpływu na kwotę minimum 300 zł.

Korzystny bilans zwycięskiego konta (350 zł zysku) wynika również z faktu, że jego posiadacz może bardzo łatwo uniknąć comiesięcznych opłat (za prowadzenie rachunku i obsługę karty debetowej). W tym celu wystarczy zapewnić wpływ na poziomie min. 1 000 zł miesięcznie i wykonać co najmniej 1 transakcję kartą w miesiącu. Zaletą Konta dla Ciebie jest także wygodna aplikacja mobilna i możliwość oszczędzania z oprocentowaniem 1,50% w ofercie na start. Sprawdź ofertę »