A A A
drukuj

1,5 mln Polaków ”otrzyma” mieszkania od rządu?

Data publikacji: 2017.01.16 godz. 13:39

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.6/5

Nie doszło do planowanego od stycznia 2017 r. przekształcenia użytkowania wieczystego pod lokalami mieszkalnymi we własność gruntu. To nie oznacza jednak, że rząd zrezygnował z planu uwłaszczenia około 1,5 mln Polaków.

Fot: Rząd chce uwłaszczyć 1,5 miliona Polaków

Uytkowanie wieczyste podobnie jak spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest reliktem poprzedniego ustroju. Wprowadzenie użytkowania wieczystego do polskiego prawa w czasach PRL-u, było efektem uwarunkowań ideologicznych. Ówczesne władze były przekonane, że grunty w miastach powinny należeć głównie do samorządów, a sprzedaż kolejnych działek prywatnym właścicielom jest niewskazana. Warto wiedzieć, że użytkowanie wieczyste jest ustanawiane do dzisiaj, a wielu użytkowników wieczystych płaci gminom stosowne opłaty już od 50 lat. Niebawem grono użytkowników wieczystych będzie znacznie węższe, bo rząd do połowy 2017 r. zamierza przekształcić użytkowanie wieczyste pod blokami w prawo własności gruntu. Zgodnie z aktualnym projektem ustawy, podobne przekształcenie będzie dotyczyć również domów i garaży. Osoby zadowolone z perspektywy uzyskania własności lub współwłasności gruntu, powinny jednak zdawać sobie sprawę, że takie przekształcenie nie będzie darmowe.

Do przekształcenia użytkowania wieczystego nie będzie potrzebna zgoda sąsiadów
Na wstępie warto przypomnieć, że teoretyczna możliwość przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego blokiem, istnieje już od 2005 roku. Nadal obowiązująca ustawa z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2012, poz. 89), przewiduje jednak konieczność uzyskania zgody wszystkich sąsiadów z bloku na przekształcenie użytkowania wieczystego we własność gruntu. Dla każdego lokatora zamiana udziału w użytkowaniu wieczystym na udział w prawie własności gruntu wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty przekształceniowej (różnicy między wartością gruntu i wartością użytkowania wieczystego). Właśnie dlatego uzyskanie zgody wszystkich lokatorów na przekształcenie bywa trudne. Spory między sąsiadami dotyczące zamiany użytkowania wieczystego, często musi rozstrzygać sąd.
Wspomniany problem skłonił rząd do rozpoczęcia prac nad przepisami wprowadzającymi powszechną zamianę użytkowania wieczystego pod blokami w prawo własności. Taka zamiana ma się dokonać z mocy prawa i będzie niezależna od woli poszczególnych lokatorów. Zgodnie z aktualnym brzmieniem projektu ustawy, przekształcenie będzie dotyczyło lokali, które zostały wybudowane na gruncie objętym użytkowaniem wieczystym i znajdują się w budynku z przynajmniej jednym wyodrębnionym mieszkaniem. Ustawodawca dodatkowo wymaga, aby mieszkania stanowiły przynajmniej połowę wszystkich (mieszkalnych i niemieszkalnych) lokali w bloku.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Warto nadmienić, że w myśl projektowanej ustawy, dobrowolne przekształcenie użytkowania wieczystego zabudowanej działki będzie dotyczyło właścicieli domów jednorodzinnych, garaży oraz nieruchomości rolnych, którzy na dzień 13 październik 2005 r. posiadali już te nieruchomości. Wspomniani właściciele będą mieli czas do 31 grudnia 2018 r. na złożenie odpowiedniego wniosku przekształceniowego. W takim przypadku, procedura przekształceniowa będzie jeszcze realizowana na starych zasadach (tzn. tych określonych przez aktualnie obowiązującą ustawę z 29 lipca 2005 r.).

Opłata za uzyskanie prawa współwłasności działki będzie wnoszona przez 20 lat …
Konieczność wnoszenia rocznych opłat za użytkowanie wieczyste jest powodem, dla którego wiele osób chciałoby stać się współwłaścicielami gruntu zabudowanego ich blokiem. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że ustawa projektowana przez obecny rząd, nie umożliwi takiej zamiany za darmo. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma kondycja finansowa samorządów, które miałyby kłopoty po nagłym pozbawieniu ich wpływów z tytułu użytkowania wieczystego. Właśnie dlatego rząd zadecydował, że po przekształceniu użytkowania wieczystego we współwłasność, będzie pobierana specjalna coroczna opłata. Jej wysokość ma być równa stawce za użytkowanie wieczyste obowiązującej na dzień 1 styczeń 2017 r. Co ważne, rząd przewidział możliwość waloryzacji opłaty przekształceniowej (nie częściej niż co 3 lata), na podstawie zmian cen nieruchomości podawanych przez GUS.
Korzyść dla osób objętych nową ustawą, ma wynikać głównie z czasu pobierania rocznych opłat przekształceniowych. Ten okres będzie wynosił:

  • 20 lat - w przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego powiązanego z lokalem mieszkalnym, miejscem postojowym lub garażem
  • 33 lata - w przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego powiązanego z innym lokalem niż mieszkalnym (np. lokalem użytkowym)

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Wymienione terminy wnoszenia opłaty przekształceniowej wydają się korzystne dla właścicieli lokali, miejsc postojowych oraz garaży, bo w większości przypadków prawo użytkowania wieczystego miało jeszcze obowiązywać przez okres dłuższy niż 20 - 30 lat. W skrajnych przypadkach, brak przekształcenia gruntu skutkowałby perspektywa wpłacania rocznych opłat przez następne 99 lat.
Warto również nadmienić, że ustawodawca przewidział pewne bonifikaty związane z opłatą przekształceniową. W przypadku gruntów należących wcześniej do Skarbu Państwa, jednorazowe wniesienie opłaty przekształceniowej, będzie skutkowało jej obniżeniem o połowę. Własne zasady udzielania bonifikaty będzie mógł wprowadzić samorząd, do którego wcześniej wpływały opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Warto nadmienić, że osoby posiadające spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, powinny odczuć ewentualną bonifikatę udzieloną spółdzielni. Taka zniżka ma się proporcjonalnie przełożyć na niższe koszty eksploatacji lokali (zobacz artykuł 6 ustęp 6 projektu ustawy o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów).

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »