A A A
drukuj

Przypominamy: Od początku roku lokatorzy wynajmowanych mieszkań mają nowe prawa!

Data publikacji: 2016.11.02 godz. 13:12

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4,8/5

Tzw. "czyściciele kamienic” bulwersowali opinię publiczną. Parlament uchwalił regulacje korzystne dla lokatorów. Szykują się jednak przepisy, które mniej ucieszą osoby wynajmujące.

Fot: Nowe prawa lokatorów wynajmowanych mieszkań

Głośne doniesienia medialne, często motywują polityków do aktywności i zmiany przepisów. Opisywany mechanizm zadziałał w przypadku tzw. „czyścicieli kamienic”. Krajowe media dość często informowały o właścicielach budynków, którzy chcieli się pozbyć lokatorów np. poprzez odcinanie im prądu lub notoryczne zakłócanie ciszy nocnej. Od początku 2016 roku, za takie lub podobne praktyki, grożą nawet 3 lata więzienia. Wprowadzone sankcje karne umacniają pozycję lokatora i są powodem skarg ze strony wynajmujących. Właściciele mieszkań obawiają się, że nowe przepisy będą nadużywane przez lokatorów, którzy miesiącami nie płacą czynszu. Bardzo możliwe, że sytuacja najemców wkrótce stanie się mniej korzystna. W ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego, rząd chce bowiem zmienić zasady wynajmu mieszkań komunalnych i zrezygnować z gwarancji lokalu socjalnego np. dla bezrobotnych, kobiet w ciąży i osób niepełnosprawnych.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Nowe przepisy są korzystne dla lokatorów, ale mało precyzyjne …
W ramach zmian chroniących lokatorów, poprzedni rząd zmodyfikował brzmienie artykułu 191 ustawy kodeks karny (KK). Wspomniany artykuł po dodaniu paragrafów 1a oraz 3 brzmi teraz następująco:
Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.
§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Jak widać, ustawodawca wprowadził możliwość ścigania na wniosek pokrzywdzonego osoby, która uporczywie stosuje przemoc innego rodzaju albo istotnie utrudnia korzystanie z zajmowanego lokalu. Tak sformułowane przepisy są korzystne dla lokatorów, ale równocześnie bardzo ogólne. Dokładnie nie wiemy, czym może być „przemoc innego rodzaju”. Wątpliwości budzi również sformułowanie o „zajmowanym lokalu mieszkalnym”. Nie wiadomo, czy ustawowa ochrona obejmuje również osoby, które zajmują lokal bez umowy z właścicielem. Dokładne zasady stosowania nowego art. 191 KK poznamy, gdy ukształtuje się jednolite stanowisko sądów. Ze względu na nieprecyzyjność przepisów, sędziowie będą mieli dość dużą swobodę w ocenie każdej sytuacji.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Niebawem utrata lokalu komunalnego może być znacznie częstsza
Nowy rząd raczej nie zrezygnuje z kontrowersyjnej nowelizacji art. 191 KK. Prawo i Sprawiedliwość szykuje jednak dość zaskakujące zmiany, które będą dotyczyć zasad wynajmu mieszkań komunalnych i ochrony niektórych lokatorów w trakcie eksmisji. Taki wniosek można wysnuć po przeanalizowaniu Narodowego Programu Mieszkaniowego, który niedawno został uchwalony przez rząd. W ramach wspomnianego programu, rząd oprócz budowy tanich mieszkań czynszowych i dotowania oszczędności mieszkaniowych, przewiduje również następujące zmiany:

  • zawieranie na czas określony (1 rok - 5 lat) umów z nowymi lokatorami mieszkań komunalnych (zmiany będą dotyczyły osób wnioskujących o komunalne lokum po wejściu w życie nowych przepisów)
  • wprowadzenie obowiązkowej weryfikacji sytuacji rodzinnej i majątkowej każdej osoby ubiegającej się o lokal komunalny
  • umożliwienie gminom przymusowej zamiany mieszkania komunalnego, które jest zbyt duże w stosunku do liczby domowników
  • wprowadzenie możliwości wypowiadania umów o najem lokalu komunalnego, jeżeli dana osoba posiada prawo do innego lokum (najem, własność) w najbliższej okolicy
  • ograniczenie możliwości najmu lokalu przez krewnych zamieszkujących wcześniej ze zmarłym najemcą (wstąpienie w najem po śmierci krewnego będzie możliwe tylko dla mniej zamożnych osób)
  • zobowiązanie gmin do ustalania czynszów za mieszkania komunalne, które pokryją koszty utrzymania nieruchomości (taka zmiana w pewnych sytuacjach może skutkować podwyżkami czynszu)
  • rezygnację z przepisów, które gwarantują prawo do mieszkania socjalnego wybranym osobom zamieszkującym lokale należące do gmin, spółdzielni oraz TBS-ów - np. bezrobotnym, małoletnim, ciężarnym kobietom, obłożnie chorym i niepełnosprawnym (o prawie do lokalu socjalnego w przypadku braku innego lokum, zawsze będzie orzekał sąd)

Zobacz, jak teraz przebiega eksmisja z mieszkania i kiedy może nastąpić »

Można być pewnym, że ostatni z wymienionych punktów wzbudzi spore protesty organizacji zrzeszających lokatorów. Dlatego nie można być pewnym, że nowe zasady dotyczące eksmisji, rzeczywiście wejdą w życie. Znacznie bardziej prawdopodobne jest wprowadzenie wymienionych powyżej rozwiązań, które mają usprawnić zarządzanie mieszkaniami komunalnymi i ograniczyć liczbę względnie zamożnych osób, które wynajmują tanie „M” od gminy.

Sprawdź, kiedy można stracić mieszkanie za zaległości w czynszu »

Komentarze

comments powered by Disqus