A A A
drukuj

500 plus:
Jak wypełnić wniosek o 500 zł na dziecko?

Data publikacji: 2016.04.26 godz. 12:00
OCENA
3.3/5

Od 1 kwietnia 2016 r. można składać wnioski o 500 zł w programie Rodzina 500 plus. Niestety wniosek ten jest mało przyjazny dla przeciętnego Kowalskiego. Wyjaśniamy, gdzie pojawiają się najczęstsze błędy.

Fot: Rodzina 500 plus - wniosek

Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazują, że przez pierwsze dwa tygodnie funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus”, wniosek o nowe świadczenie wychowawcze złożyło już 1,4 mln rodzin (w tym 400 tysięcy przez Internet). To oznacza, że odpowiednie dokumenty przekazała już ponad połowa ze wszystkich gospodarstw domowych (2,7 mln), które będą mogły wziąć udział w programie. Złożenie wniosku do 1 lipca 2016 r. jest opłacalne, gdyż dzięki temu można otrzymać wyrównanie za trzy poprzednie miesiące. Osoby uprawnione do otrzymania „500 zł na dziecko”, nie powinny jednak pośpiesznie i pochopnie wypełniać wniosku. Formularz przeznaczony dla wnioskodawców, niestety jest długi i dość skomplikowany. Dlatego postanowiliśmy wyjaśnić i opisać „pułapki”, na które muszą zwracać uwagę osoby wnioskujące o rządową pomoc.

Wniosek trzeba złożyć do gminy zgodnej z adresem zamieszkania
Informacje napływające z całego kraju wskazują, że błędy w wysyłanych wnioskach dotyczą nawet najbardziej podstawowych informacji. Podanie błędnego numeru PESEL rodzica, od razu skutkuje odrzuceniem dokumentów. Rodzice często popełniają również błąd związany z wyborem ośrodka pomocy społecznej lub urzędu gminy, do którego kierowany jest wniosek. Taka instytucja musi być zgodna z faktycznym adresem zamieszkania rodziny. Co ważne, adres zamieszkania nie musi się pokrywać z adresem zameldowania.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Kolejny z częstych błędów polega na tym, że w tabelkach dotyczących danych dzieci (tabela A w części 2, tabela B w części 3), rodzice uwzględniają również dziecko, które nie kwalifikuje się do programu „Rodzina 500 plus”. Takiego dziecka nie można wpisywać w części oznaczonej numerami 2 oraz 3. Jeżeli przykładowa rodzina ma dwoje dorosłych i pracujących dzieci oraz syna w wieku 16 lat, to tylko jedno dziecko powinno zostać uwzględnione w początkowej części wniosku (numer 2 - tabela A). Warto pamiętać, że w przypadku objęcia programem pierwszego dziecka, o przyznaniu dopłaty decyduje miesięczny limit dochodów (800 zł netto/osobę lub 1200 zł netto/osobę). Jeżeli wspomniany limit zostanie przekroczony, to przykładowa rodzina nie otrzyma żadnej pomocy finansowej (mimo, że syn jest trzecim dzieckiem i pierwszym dzieckiem w wieku do 18 lat). W kontekście limitu dochodowego warto dodać, że dziecko od 18 - tego do 25 - tego roku życia, które pozostaje na utrzymaniu rodziców, musi być uwzględnione przy ustalaniu miesięcznych dochodów na osobę. Jednakże taki potomek nie powinien zostać wpisany w początkowej części wniosku (numery 2 i 3) jeśli przepisy uniemożliwiają otrzymanie dofinansowania na jego wychowanie.

Podanie niewłaściwego składu rodziny to następny błąd, który sprawia, że wnioski o świadczenie wychowawcze są odrzucane. W sekcji „Dane członków rodziny” (punkt 4) wnioskodawca prócz siebie musi uwzględnić również współmałżonka oraz wszystkie dzieci do ukończenia 25 roku życia zamieszkujące z rodzicami i pozostające na utrzymaniu (niezależnie od tego, czy obejmie je program „Rodzina 500 plus”). Wyjątek dotyczy tylko dzieci, które: pozostają pod opieką opiekuna prawnego, posiadają własne potomstwo lub zawarły związek małżeński. Do członków rodziny trzeba zaliczyć również niepełnosprawne dzieci w wieku powyżej 25 lat (otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna).
Zobacz, kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne od państwa »

Drugiego z rodziców dziecka nie powinno się traktować jako członka rodziny, jeżeli wnioskodawca jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwodnikiem albo osobą pozostającą w separacji i równocześnie nie wychowuje dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

Błędy we wniosku skutkują korektą i dłuższą wypłatą środków …
Pierwsi beneficjenci programu „Rodzina 500 plus” już do połowy kwietnia b.r. otrzymali nowe świadczenie wychowawcze. Na taką szybką wypłatę nie mogą liczyć osoby, które popełniły błędy w swoich wnioskach albo nie wypełniły załączników. Niekompletna lub wadliwa dokumentacja, skutkuje późniejszym wydaniem decyzji w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego. To ważna kwestia dla osób, które będą składać swój wniosek w czerwcu b.r. Ewentualne błędy mogą spowodować, że poprawny wniosek zostanie dostarczony dopiero po 1 lipca 2016 r. W takiej sytuacji, wnioskodawca nie otrzyma już wyrównania za drugi kwartał b.r.

Osoby, które mają wątpliwości związane z wnioskiem, powinny go złożyć w urzędzie gminy. Dzięki temu można skonsultować ewentualne wątpliwości z urzędnikami i wprowadzić korekty. Składanie wniosku przez Internet to rozwiązanie, które jest bardziej nowoczesne i wygodne, ale równocześnie niesie za sobą większe ryzyko pomyłki. Ostatnie doniesienia na temat programu „Rodzina 500 plus” wskazują, że więcej niż połowa wniosków przesyłanych przez Internet, zawiera błędy uniemożliwiające wypłatę świadczenia wychowawczego. Rodzice często wypełniają również niepotrzebne załączniki do wniosku. Takie dokumenty są zbyteczne jeśli rodzic nie uzyskuje dochodów wyłączonych z podatku PIT, nie rozlicza się w formie ryczałtu/karty podatkowej i nie prowadzi gospodarstwa rolnego.
Sprawdź, które banki przyjmują wnioski w programie „Rodzina 500 plus” »

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus