A A A
drukuj

Bankowy tytuł egzekucyjny – czym jest i kiedy jest wystawiany?

Data publikacji: 2019.03.07 godz. 12:44
OCENA
5,0/5

Bankowy Tytuł Egzekucyjny do niedawna był postrachem klientów banków. Pozwalał bowiem instytucjom bankowym na prowadzenie skutecznej egzekucji, bez konieczności przeprowadzania żmudnej sprawy sądowej. Czy obecnie również funkcjonuje?

Fot: Czym jest BTE?

Po wydaniu wyroku przez Trybunał Konstytucyjny i znowelizowaniu Prawa Bankowego w Polsce, banki nie mogą już wystawiać i posługiwać się bankowym tytułem egzekucyjnym. 

Czym jest BTE?
Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE) to specjalne, przysługujące niegdyś bankom pozasądowe prawo egzekucji. W BTE stwierdzano istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec osoby, która bezpośrednio dokonała z nim czynności bankowej lub była dłużnikiem banku.
Bank dysponujący BTE mógł po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd, wszcząć na jego podstawie egzekucję z majątku dłużnika.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Tylko banki mogły posługiwać się BTE i to wyłącznie wówczas, gdy uzyskały od klienta w ramach zabezpieczenia spłaty kredytu oświadczenie, w którym ten dobrowolnie poddaje się egzekucji. W takiej sytuacji, jeśli kredytobiorca zaprzestał spłacać swój dług, bank mógł wystawić bankowy tytuł egzekucyjny i na jego podstawie dochodzić swoich roszczeń.
BTE wystawiany był na podstawie art. 96 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo Bankowe. Podstawą jego wystawienia były księgi bankowe lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie czynności bankowej.

BTE niekonstytucyjny
W 2015 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o bankowym tytule egzekucyjnym są niekonstytucyjne - niezgodne z ustawą zasadniczą. To spowodowało, że ostatecznie 25 września 2015 roku Sejm przyjął ustawę znoszącą instytucję BTE. Jednak wszystkie wcześniej wydane bankowe tytuły egzekucyjny zachowały swoją moc i banki mogą na ich podstawie prowadzić skuteczną egzekucję.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Przepisy, które pozwalały bankom wystawiać BTE przestały ostatecznie obowiązywać 27 listopada 2015 roku, kiedy weszła w życie w Polsce nowelizacja prawa bankowego, będąca wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy przejściowe spowodowały jednak, że wcześniejsze BTE zachowały ważność.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka przekorzystna w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »