A A A
drukuj

Co dalej z podatkiem dla najbogatszych?

Data publikacji: 2018.10.24 godz. 13:48
OCENA
5,0/5

Projekt wprowadzenia podatku od najbogatszych zaprezentowano w lipcu 2018 roku. Ma on wyrównywać szanse różnych grup społecznych, a przy tym zapewnić finansowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Czy zostanie ostatecznie wprowadzony? Kiedy i w jakim kształcie?

Fot: Co z podatkiem od najbogatszych?

Nowa danina solidarnościowa, czyli podatek od najbogatszych, naliczana będzie od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty podatkowe i o kwotę składek na ubezpieczenie społecznego. Obliczana będzie według stawki 4 proc. od nadwyżki ponad dochód 1 mln zł. 

 

 

Projekt ustawy wprowadzającej nowy podatek
Nową daninę obciążającą najbogatszych Polaków ujęto w projekcie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Jego celem jest gromadzenie środków z obowiązkowych składek oraz nowego podatku, aby z nich móc zapewnić wsparcie finansowe osobom niepełnosprawnym. Dysponentem funduszu będzie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
Oprócz podatku od najbogatszych i obowiązkowych składek na Fundusz, jego budżet wspierany będzie przez:

  • dotacje z budżetu państwa,
  • środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
  • odsetki od środków Funduszu zgromadzonych na rachunkach bankowych,
  • odsetki od wolnych środków i inne przychody.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Kto zapłaci daninę solidarnościową?
Zgodnie z projektem nowej ustawy, zobowiązanymi do opłacania nowej daniny solidarnościowej będą osoby fizyczne, które w roku podatkowym uzyskały dochody w wysokości przekraczającej 1 mln zł. Podatek będzie naliczany w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów ponad wskazaną kwotę. Do puli dochodów liczonych w tym limicie wliczana jest suma dochodów uzyskanych w roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c ustawy, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy.
Opodatkowaniu daniną solidarnościową będą podlegać tylko osoby fizyczne, pozyskujące dochody:

  • opodatkowane skalą podatkową,
  • z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych z tytułu zbycia udziałów, akcji, itd.,
  • z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym nie będą brane pod uwagę przy szacowaniu dochodu do daniny solidarnościowej.
Na zapłatę daniny będą przeznaczone pierwsze cztery miesiące kolejnego roku. Danina z założenia ma obejmować polskich rezydentów i nierezydentów podatkowych. Opłacą oni daninę solidarnościową w terminie od 1 stycznia do 20 kwietnia 2020 roku za rok 2019, który będzie pierwszym rokiem obowiązywania pod tym względem nowych przepisów.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »