A A A
drukuj

Co może komornik?

Data publikacji: 2014.12.16 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
3.5/5

Działania komornika zawsze budzą spore kontrowersje. Warto sprawdzić, jakie uprawnienia ma osoba wykonująca ten zawód.

Fot: co moze komornik

Taka osoba często zajmuje się również poszukiwaniem majątku należącego do dłużnika. Ze względu na charakter swojej pracy komornik posiada nadzwyczajne uprawnienia. Możliwość skorzystania z asysty policji to tylko jeden przykład…

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Osoba prowadząca egzekucję jest funkcjonariuszem publicznym

Na wstępie warto przypomnieć, że osoba wykonująca zawód komornika jest funkcjonariuszem publicznym. Taką informację można znaleźć już w pierwszym artykule ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Włączenie komornika do grona funkcjonariuszy publicznych ma praktyczne konsekwencje dla dłużnika. Osoba prowadząca egzekucję komorniczą korzysta z ochrony przysługującej również sędziom, posłom, policjantom i żołnierzom. Dłużnik, który znieważył lub napadł pracującego komornika musi liczyć się z poważnymi sankcjami. W opisywanej sytuacji sąd może wymierzyć następujące kary:

 • za znieważenie komornika - kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku
 • za naruszenie nietykalność cielesnej komornika - kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 3 lat
 • za czynną napaść na komornika - kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat (od 2 lat do 12 lat jeśli napaść zakończyła się ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu)

Identyczne sankcje mogą ponieść również wszystkie inne osoby napadające lub znieważające komornika w trakcie pracy. Warto dodać, że przestępstwa, na wskutek których ucierpiał komornik lub pomagająca mu osoba są ścigane z urzędu.

W przeciwieństwie do windykatora komornik ma wiele uprawnień!

Prócz nadzwyczajnej ochrony prawnej komornik posiada również uprawnienia, które są zastrzeżone tylko dla niego. Komornik realizujący tytuł wykonawczy w danej sprawie może:

 • wejść do domu lub mieszkania nawet podczas nieobecności dłużnika (jeśli dłużnik nie jest obecny komornikowi musi towarzyszyć policjant, administrator lub dozorca budynku)
 • zarządzić otwarcie drzwi przez ślusarza, a następnie obciążyć dłużnika kosztami tej czynnośc
 • skorzystać z asysty Policji lub Straży Granicznej
 • przeszukać mieszkanie dłużnika i jego schowki
 • przeszukać odzież dłużnika oraz jego domowników jeśli zachodzi podejrzenie, że wskazana osoba chce ukryć jakiś przedmiot
 • zająć składniki majątku dłużnika (ruchomości oraz nieruchomości), a następnie je wycenić
 • prowadzić egzekucję z wynagrodzenia dłużnika i zająć środki znajdujące się na jego rachunku bankowym
 • sprzedać zajęty majątek dłużnika na poczet długu (w ramach sprzedaży z wolnej ręki lub licytacji publicznej)
 • domagać się niezbędnych wyjaśnień od wierzyciela i dłużnik
 • uzyskiwać potrzebne informacje od banków, urzędów skarbowych oraz pozostałych instytucji

Warto nadmienić, że komornik wykonuje swoje obowiązki (m.in. zajęcia majątku) w dni robocze i soboty od godziny 7:00 do 21:00. Po uzyskaniu zgody prezesa sądu rejonowego to ograniczenie jest uchylane. Czynności, które komornik rozpoczął przed godziną 21:00 mogą być kontynuowane, jeżeli ich przerwanie znacznie utrudniłoby dalszą egzekucję.

Komornik przekroczył uprawnienia? Sprawdź, kiedy możesz zgłosić skargę »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus