A A A
drukuj

Co można odliczyć od podatku? Baza wiedzy o ulgach PIT 2017

Data publikacji: 2017.03.27 godz. 12:47

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.8/5

5) Ulga rehabilitacyjna
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, osoba posiadająca I lub II grupę inwalidzką, ma prawo pomniejszyć swój dochód o wydatki związane z opłacaniem przewodników, utrzymaniem psa asystującego i dojazdem na zajęcia rehabilitacyjne przy użyciu własnego samochodu. Wspomniane wydatki może rozliczyć również podatnik posiadający inwalidę I lub II grupy na swoim utrzymaniu. Maksymalna wartość nieudokumentowanych odliczeń dotyczących przewodników, psa asystującego i dojazdu na rehabilitację to 2280 zł/rok. Jeżeli podatnik poniósł wyższe wydatki na cele rehabilitacji lub ułatwienia czynności życiowych i rozliczył je w deklaracji podatkowej, to na wezwanie fiskusa musi okazać odpowiednie dokumenty. W ramach udokumentowanych kosztów można uwzględnić nie tylko kwoty związane z opłacaniem przewodników, utrzymaniem psa asystującego i dojazdem na zajęcia rehabilitacyjne przy użyciu samochodu. Możliwe jest też odliczenie od dochodu np. kosztów przystosowania lokalu do potrzeb niepełnosprawnego.

Wszystkie osoby niepełnosprawne oraz utrzymujący je podatnicy, mogą również odliczyć od dochodu miesięczny koszt zakupu leków ponad kwotę 100 zł. W formularzu PIT uwzględnia się sumę takich miesięcznych wydatków powyżej 100 zł na zakup lekarstw zapisanych przez lekarza - specjalistę. Do udokumentowania wydatków, potrzebna jest faktura z apteki.
Sprawdź bardziej szczegółowe zasady działania ulgi rehabilitacyjnej »

6) Ulga dla posiadaczy IKZE
Rozliczenie podatnika za 2016 r. nadal może uwzględniać wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Suma wpłat na ten rachunek, pomniejszających dochód podatnika, została jednak ograniczona do 4 866,00 zł rocznie.

7) Ulga abolicyjna
W kontekście rocznego rozliczenia podatkowego, warto przypomnieć również o tzw. uldze abolicyjnej. Ze wspomnianej ulgi mogą skorzystać krajowi podatnicy, którzy uzyskiwali dochody za granicą w 2016 r. Korzyści z ulgi abolicyjnej odniosą osoby zatrudnione m.in. na terenie Belgii, Holandii, Islandii, Kazachstanu, Rosji i Stanów Zjednoczonych.
Poznaj więcej informacji o zasadach działania ulgi abolicyjnej »

8) Dawne ulgi mieszkaniowe i ulga odsetkowa (prawa nabyte)
Warto pamiętać, że osoby posiadające nabyte przed wieloma laty prawa do dawnych ulg mieszkaniowych (tzn. ulgi na budowę nieruchomości w celach najmu, ulgi remontowej, ulgi na kasę mieszkaniową lub dużej ulgi budowlanej), mogą jeszcze uwzględnić wspomniane ulgi w ramach rozliczenia podatkowego za 2016 r. Fiskus respektuje również nabyte prawa do ulgi odsetkowej. To oznacza, że osoby posiadające kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w latach 2002 – 2006, nadal mogą pomniejszyć swój dochód o część zapłaconych odsetek.
Dowiedz się więcej o zasadach rozliczania ulgi odsetkowej »

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Oprócz ulg możliwe są też preferencyjne zasady rozliczenia podatników
Podatnicy przygotowujący się do rozliczenia dochodów za 2016 r. powinni pamiętać, że nie tylko same ulgi redukują wysokość podatku dochodowego. W rocznej deklaracji trzeba uwzględnić również składki wpłacone do ZUS-u (pomniejszające dochód podatkowy) oraz składkę zdrowotną (w większości odliczaną od podatku). Pracownicy dowiadują się o wysokości składek podlegających odliczeniu dzięki formularzom PIT - 11 wysyłanym przez zakłady pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła analogiczne informacje emerytom i rencistom na formularzu PIT - 40A.

Preferencyjne zasady rozliczenia są kolejnym rozwiązaniem, które pozwala na obniżenie zobowiązania podatkowego za 2016 r. Jeżeli jeden z małżonków zakwalifikował się do drugiego progu podatkowego, to prawdopodobnie korzystne będzie złożenie wspólnego PIT-u. Z preferencyjnych zasad rozliczenia, zawsze powinni skorzystać samotni rodzice. Takie osoby dzięki rozliczeniu razem z dzieckiem, mogą wykorzystać m.in. podwójną kwotę wolną od podatku.
Zobacz na czym polega rozliczenie podatkowe razem z małżonkiem »
Sprawdź, jakie korzyści zapewnia rozliczenie z samotnie wychowywanym dzieckiem »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus