A A A
drukuj

Co można odliczyć od podatku? Baza wiedzy o ulgach PIT 2017

Data publikacji: 2017.03.27 godz. 12:47

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.8/5

Obecnie podatnicy mają do dyspozycji mniej ulg, niż jeszcze kilka lat temu. Mimo tego przed wypełnieniem PIT-u, warto poznać wszystkie dostępne odliczenia. Sprawdź!

Fot: Ile podatku możesz odliczyć w PIT i za co?

Podatnicy bardzo chc, aby wysokość ich zobowiązania wobec fiskusa była jak najmniejsza. W praktyce okazuje się jednak, że wiele osób ze względu na niewiedzę, nie korzysta z dostępnych ulg podatkowych. Liczba takich preferencji jest mniejsza, niż jeszcze kilka lat temu. Tym niemniej każdy podatnik przed wypełnieniem deklaracji PIT za 2016 r. powinien dokładnie sprawdzić, czy istnieje możliwość zoptymalizowania płaconego podatku. Na preferencje podatkowe wciąż mogą liczyć m.in. rodzice, internauci, krwiodawcy, inwalidzi oraz posiadacze rachunków IKZE. Nie można również zapominać o ulgach dostępnych w ramach praw nabytych (np. uldze odsetkowej) i preferencyjnych sposobach rozliczenia (razem z małżonkiem albo samotnie wychowywanym dzieckiem).

W 2017 r. nadal nie wszyscy rodzice mogą pomniejszyć swój podatek …
Z myślą o czytelnikach eBroker.pl, którzy jeszcze nie rozliczyli swojego podatku PIT za 2016 rok, poniżej przedstawiliśmy podstawowe informacje o dostępnych ulgach podatkowych. Niektóre ulgi zostały dokładniej omówione w naszych artykułach poradnikowych (tak jak na przykład ulga rehabilitacyjna). Lekturę warto rozpocząć od ulgi prorodzinnej, która ma spore znaczenie ze względu na dużą liczbę objętych nią podatników.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

1) Ulga prorodzinna
W przypadku rozliczenia za 2016 rok, nie zmieniły się zasady funkcjonowania ulgi prorodzinnej. To oznacza, że nadal nie wszyscy rodzice będą mogli pomniejszyć swój podatek. Warto jednak pamiętać o korzystnej zmianie, która dotyczyła już rozliczeń za 2015 r. Zgodnie z obecnymi zasadami, uprawnieni rodzice mogą ubiegać się o zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej za lata 2014 - 2015. Wniosek o zwrot składa się na deklaracji PIT - 36 lub PIT - 37.

Trzeba nadmienić, że zmianie nie uległy progi dochodowe w uldze prorodzinnej za 2016 r. Prawo podatnika do ulgi nadal wygasa, jeżeli w poprzednim roku suma dochodów opodatkowanych stawką liniową (19%) i skalą podatkową (18%/32%) oraz dochodów z kapitałów pieniężnych (wykazywanych na PIT - 38), po pomniejszeniu o składki ZUS przekroczyła:

  • 56 000 zł (w przypadku osób pozostających poza związkiem małżeńskim przez część lub całość roku)
  • 112 000 zł (w przypadku obydwojga małżonków)
  • 112 000 zł (w przypadku samotnego rodzica)

Co ważne, ograniczenia dochodowe nie dotyczą osób posiadających więcej niż jedno dziecko.
W deklaracji PIT za 2016 r. kwota ulgi prorodzinnej odliczana od podatku wynosi:

  • po 92,67 zł/m-c (1112,04 zł/rok) w przypadku pierwszego i drugiego dziecka
  • 166,67 zł/m-c (2000,04 zł/rok) w przypadku trzeciego dziecka
  • 225,00 zł/m-c (2700,00 zł/rok) w przypadku czwartego i każdego kolejnego dziecka

Ulga prorodzinna co do zasady przysługuje rodzicom małoletnich dzieci. O wyjątkach od tej reguły (dotyczących np. niepełnosprawnych dzieci), można przeczytać w naszym poradniku.
Przeczytaj więcej o uldze prorodzinnej na portalu eBroker.pl »

2) Ulga internetowa
W przypadku PIT-u za 2016 rok, ulga internetowa jest dostępna tylko dla osób, które od 2008 roku do 2015 roku nie wykorzystywały tej preferencji albo rozliczyły tylko koszty łącza internetowego w 2015 roku. Ulgę internetową pomniejszającą dochód o 760 zł, można wykorzystać tylko w dwóch latach następujących bezpośrednio po sobie.

3) Ulga dla darczyńców
Osoby posiadające potwierdzenie przekazania darowizny na cele kultu religijnego lub cele pożytku publicznego, mogą pomniejszyć swój dochód podatkowy o równowartość wspomnianych darowizn. Trzeba jednak pamiętać, że maksymalna kwota odliczenia związanego z darowiznami, wynosi 6,00% dochodu podatnika. Do tego limitu dodatkowo wlicza się wartość ulgi dla krwiodawców (patrz poniżej)

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

4) Ulga dla krwiodawców
W rozliczeniu za 2016 r. nadal możliwe jest pomniejszenie swojego dochodu o wartość oddanej krwi. Z punktu widzenia podatku PIT, krew jest traktowana jako darowizna, a jej 1 litr wyceniono na 130 zł. Identyczna stawka dotyczy osocza. Warto pamiętać, że kwota pomniejszająca dochód w ramach ulgi dla krwiodawców oraz ulgi dla darczyńców (patrz powyżej), nie może być wyższa niż 6,00% ubiegłorocznego dochodu podatnika.

Przejdź na drugą stronę i poznaj pozostałe 4 ulgi »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »