A A A
drukuj

Co powinno znaleźć się obowiązkowo w umowie kredytowej?

Data publikacji: 2018.07.18 godz. 14:42
OCENA
5.0/5

Podstawą prawną udzielania przez banki czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe kredytów klientom prywatnym i firmom jest umowa kredytowa. Jakie elementy powinna ona obowiązkowo zawierać, aby była uznana za ważną i wiążącą?

Fot: Jakie zapisy znajdziesz w umowie kredytu?

Wszelkie elementy obowiązkowe do umowy kredytowej podpisywanej pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą ujęto w art. 69 ustawy Prawo bankowe. Umowa musi określać przede wszystkim strony oraz wszelkie warunki udzielania i spłaty kredytu

 

Umowa kredytowa w świetle Prawa Bankowego
W art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe ustawodawca wskazał, że przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony uprzednio cel. Jednocześnie zawierający taką umowę z bankiem kredytobiorca, zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz do zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.
W tym samym artykule znajdziemy wytyczne dotyczące formy i kompozycji umowy kredytowej. Przede wszystkim kredytu nie można udzielić ustnie - umowa kredytowa dla zachowania ważności powinna mieć formę pisemną.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Obowiązkowe elementy umowy kredytowej
Umowa kredytu zgodnie z prawem powinna zawierać komplet informacji o kredytobiorcy, kredytodawcy oraz przedmiotu umowy - o kredycie. Musi ona określać w szczególności:

 • strony umowy,
 • kwotę i walutę udzielanego kredytu,
 • cel kredytowy,
 • zasady i terminu spłaty kredytu,
 • wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,
 • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • zakres uprawnień banku związanych z kontrolowaniem, w jaki sposób klient wykorzystuje kredyt,
 • uprawnienia banku związane ze spłatą kredytu,
 • terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych z kredytu,
 • wysokość prowizji pobieranej przez bank, jeśli jest ona przewidziana,
 • warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy kredytowej.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Przy kredytach denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska, w umowie kredytowej powinny znaleźć się szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu.
W przytoczonym artykule Prawa bankowego wskazano, że przy kredytach walutowych w umowie musi znaleźć się informacja o zasadach otwarcia i prowadzenia rachunku dla kredytobiorcy, służącego do gromadzenia środków przeznaczonych na spłatę kredytu oraz zasady dokonywania spłaty za pośrednictwem takiego rachunku.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
 • VeloKonto w VeloBank »