A A A
drukuj

Spłaciłeś wcześniej kredyt? Zobacz, za co bank powinien zwrócić Ci pieniądze!

Data publikacji: 2016.08.19 godz. 10:58
OCENA
4.0/5

Klienci banków często dokonują wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich. W takiej sytuacji, bank powinien zwrócić nie tylko odsetki. Sprawdź co jeszcze!

Fot: Zwrot kosztów kredytu za wcześniejszą spłatę

Wczeniejszy zwrot zadłużenia jest bardzo częstym zjawiskiem w przypadku niewielkich kredytów konsumenckich. Konsumenci decydują się na przedterminową spłatę takich zobowiązań, gdy ich sytuacja finansowa ulegnie poprawie (np. na wskutek podwyżki lub zmiany pracodawcy). Instytucje udzielające kredytów konsumenckich (tzn. banki komercyjne, banki spółdzielcze, SKOK-i i firmy pożyczkowe), bez żadnych problemów pozwalają na wcześniejszą spłatę zobowiązań. Taka czynność często nie jest związana z żadnymi dodatkowymi kosztami (np. prowizją rekompensacyjną). Po wcześniejszym oddaniu długu, kredytobiorca może liczyć na zwrot odsetek. Rzecznik Finansowy (RF) uważa, że podobne zasady powinny dotyczyć również innych kosztów kredytu konsumenckiego (w tym prowizji przygotowawczej oraz składek ubezpieczeniowych). Podobny podgląd prezentuje również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stanowisko RF oraz UOKiK-u, może pomóc wielu osobom w zaoszczędzeniu sporej sumy.
Chcesz wziąć kredyt, który planujesz szybciej spłacić? Weź pożyczkę bez prowizji za wcześniejszą spłatę »

Zwrot kosztów jest dotkliwy dla banków pobierających duże prowizje
Publikacja stanowiska Rzecznika Finansowego w sprawie zwrotu kosztów kredytu po wcześniejszej spłacie, ma bezpośredni związek ze skargami, jakie docierały do tej instytucji. Zgodnie z danymi RF, od października 2015 r. do kwietnia 2016 r. około 100 posiadaczy kredytów konsumenckich skarżyło się na problemy z odzyskaniem należnych środków. Tacy klienci banków, SKOK-ów oraz firm pożyczkowych mogą powołać się na artykuł 49 ustęp 1 ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715). Wspomniany artykuł mówi, że „w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”. Identyczne zasady powinny dotyczyć częściowej spłaty zadłużenia (tzn. spłaty większej od wysokości wymagalnej raty).
Zgodnie z opinią Rzecznika Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zasada określona w art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, powinna dotyczyć nie tylko odsetek. Według RF i UOKIK-u, bank musi zwrócić również proporcjonalną część pobranych prowizji, opłat administracyjnych oraz przygotowawczych i składek ubezpieczeniowych. Wspomniany zwrot musi uwzględniać okres, który pozostał do pierwotnie ustalonego terminu spłaty. Takie stanowisko Rzecznika Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest problematyczne dla banków, które w ostatnim czasie rekompensują sobie niskie oprocentowanie kredytów gotówkowych, poprzez podnoszenie prowizji przygotowawczych (nawet do poziomu 20% - 30%) i składek ubezpieczeniowych.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Opisywane zasady zwrotu kosztów, dotyczą wyłącznie kredytów konsumenckich. Do tej kategorii zalicza się zobowiązania, które:

  • są zaciągane przez konsumenta (tzn. osobę niewykorzystującą kredytu do celów bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową)
  • jednocześnie dotyczą przedsiębiorcy działającego na rynku finansowym jako drugiej strony umowy (tzn. banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej lub firmy pożyczkowej)
  • mają początkową wartość nie większą niż 255 550 zł i nie zostały zabezpieczone hipoteką

Tylko kredyt spełniający wszystkie powyższe warunki, może być uznany za kredyt konsumencki. Warto pamiętać, że w przypadku kredytów konsumenckich obowiązują ściśle określone zasady pobierania prowizji za wcześniejszą spłatę (tzw. prowizji rekompensacyjnej). Taki koszt może zostać naliczony tylko wtedy, gdy zostaną spełnione wszystkie poniższe warunki:

  • nadpłata kredytu przypada na okres obowiązywania stałej stopy oprocentowania
  • kwota kredytu spłacanego w okresie kolejnych 12 miesięcy będzie wyższa od 300% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z grudnia poprzedniego roku (limit dla 2016 r. = 13 543,23 zł)
  • prowizja nie przekracza dodatkowego limitu (1,00% nadpłacanej kwoty, gdy wcześniejsza spłata następuje wcześniej niż na rok przed umownym terminem, 0,50% nadpłacanej kwoty w pozostałych przypadkach)
  • prowizja nie jest wyższa od kosztu odsetek utraconych przez kredytodawcę

Ze względu na ustawowe wymogi, wielu kredytodawców zupełnie zrezygnowało z pobierania prowizji rekompensacyjnej przy kredytach konsumenckich i wyrównało sobie tę zmianę poprzez podwyżkę innych kosztów (np. początkowej prowizji).

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

W odzyskaniu składek oraz prowizji może pomóc Rzecznik Finansowy
Stanowisko Rzecznika Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest bezwzględnie obowiązujące dla banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych. Opinia wymienionych instytucji może jednak stanowić ważny argument podczas reklamacji lub rozprawy w sądzie cywilnym dotyczącej zwrotu kosztów kredytu.
Od niedawna banki muszą znacznie szybciej rozpatrywać reklamację. Zobacz na czym polegają te zmiany »

W razie kłopotów z wyegzekwowaniem zwrotu kosztów kredytu konsumenckiego po wcześniejszej spłacie, klient banku, SKOK-u lub firmy pożyczkowej może się zwrócić o pomoc do Rzecznika Finansowego. Najpierw trzeba jednak wyczerpać przysługujące w takiej sytuacji możliwości reklamacji.
Rzecznik Finansowy działa od października 2015 r. Zobacz, w jakich sprawach może Ci pomóc ta instytucja »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »