A A A
drukuj

Co zrobić, jeśli bank założy blokadę na środki na koncie?

Data publikacji: 2018.06.19 godz. 14:14
OCENA
4,8/5

Bank, w którym mamy konto bankowe, ma prawo w określonych w przepisach sytuacjach zablokować środki na rachunku klienta. Jakie prawa ma wówczas właściciel konta?

Fot: Co robić gdy bank zablokuje dostępne środki?

Klient, któremu bank zablokował środki na koncie w związku z tytułem egzekucyjnym, musi skontaktować się z wierzycielem, np. komornikiem i spłacić swój dług, aby odblokować swój rachunek i móc znów korzystać ze zgromadzonych na nim środków finansowych. 

Kiedy bank może zablokować konto?
Najczęściej blokada konta bankowego związana jest z zadłużeniem danej osoby. Może wynikać ono chociażby z niezapłaconych, należnych fiskusowi podatków czy zaległych mandatów. Wystarczy wówczas tytuł egzekucji administracyjnej, aby zająć pieniądze na koncie bankowym. Prawo do wystąpienia o blokadę środków na rachunku danej osoby mają:

  • urząd skarbowy,
  • Urząd Miasta,
  • ZUS,
  • Izba Celna,
  • komornik.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Podstawą prawną blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym jest ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Kodeks Postępowania Cywilnego. Na podstawie właściwych przepisów tychże ustaw zajmowane są rachunki osób, wobec których toczy się postępowanie administracyjne lub komornicze.
Błędem jest twierdzenie, że to bank zajmuje rachunek klienta. Właściwym podmiotem do zajęcia rachunku jest np. komornik. Bank jedynie blokuje rachunek w związku ze złożonym mu wnioskiem organu egzekucyjnego. Nie musi o tym fakcie powiadamiać swojego klienta. Powiadomienie wysyła komornik czy inny podmiot, który dokonał zajęcia. Jest ono wysyłane listem poleconym, a nawet jeśli nie zostanie on dostarczony, ale nie wróci do nadawcy, to zgodnie z Kodeksem prawa Administracyjnego po 2 tygodniach uznaje się go za doręczony.

Odblokowanie konta
Osoba, której dotyczy zablokowanie konta bankowego, powinna zwrócić się do komornika, urzędu skarbowego czy urzędu celnego i tym podobnych organów i uregulować zaległe płatności bądź porozumieć się w kwestii sposobu zapłaty. Jeśli płatność zostanie uregulowana, to komornik czy urząd skarbowy wysyła do banku dokumenty, w których stwierdza, że rachunek uprzednio zablokowany będzie można zwolnić.
Zajęcie egzekucyjne na koncie bankowym związane jest z pewnymi konsekwencjami dla klienta banku. Nawet po uregulowaniu płatności i zdjęciu blokady, bank w przyszłości może odmówić udzielenia linii kredytowej, a nawet wymówić limit oraz umowę o kartę kredytową, w obawie o niewiarygodność klienta i powstanie zadłużenia, które nie będzie przez niego spłacane. 

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Na koncie blokowanym przez bank na wniosek np. komornika, musi pozostać kwota wolna od zajęcia. Według Prawa bankowego wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, są środki do wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »