A A A
drukuj

Czy długi się dziedziczy?

Data publikacji: 2019.08.05 godz. 15:53
OCENA
4.8/5

Spadkobiercy, otrzymując spadek, mogą go przyjąć w całości, z dobrodziejstwem inwentarza, albo odrzucić. Można by zastanawiać się, dlaczego ktoś chciałby odrzucać odziedziczony majątek, ale wyjaśnienie jest proste - w spadku mogą być także długi przekraczające przekazane przez spadkobiercę aktywa. Czy długi rzeczywiście podlegają dziedziczeniu?

Fot: Dziedziczenie długów

Dugi, czyli pasywa wynikające ze spadku zmarłej osoby, podlegają dziedziczeniu. Wchodzą w skład spadku razem z aktywami. W przypadku długów w spadku najlepiej go odrzucić lub przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. 

Co może wchodzić w skład spadku?
Spadek składa się z aktywów i pasywów. O aktywach często mówi się jako o majątku, ponieważ wchodzą w nie takie elementy jak pieniądze w gotówce i na kontach, obligacje, nieruchomości, meble, samochody, kosztowności, dzieła sztuki i tym podobne. Natomiast pasywami są wszelkie zobowiązania, w tym długi zmarłego spadkodawcy.

Nie ma możliwości, aby spadkobierca wybrał sobie, jaką część spadku chce odziedziczyć. Nie jest jednak skazany na długi po zmarłym krewnym. Podlegają one co prawda dziedziczeniu, ale można się od nich uwolnić, choć za cenę samego spadku.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Postępowanie w przypadku otrzymania spadku
Spadkobiercy, czyli najbliższa rodzina zmarłego, dziedziczą pozostawiony przez niego spadek. Do spadku powołani mogą być też członkowie dalszej rodziny lub nawet osoby niespokrewnione, ale do niego powołane.

Problemem jest sytuacja, w której dziedziczy się spadek, ale nie ma się pełnej świadomości dotyczącej stanu majątkowego zmarłego. Możemy nie wiedzieć, czy pozostawił po sobie tylko aktywa, czy też także pasywa. W takim przypadku warto rozważyć zrzeczenie się spadku.

Istnieją trzy sposoby postępowania w przypadku uzyskania spadku:

  • przyjęcie spadku w całości,
  • odrzucenie spadku w całości,
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

O ile dwie pierwsze pozycje są całkowicie zrozumiałe, o tyle przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza może budzić wątpliwości. Oznacza ono przyjęcie majątku zmarłego tylko do wysokości istniejącego zadłużenia. Wówczas, nawet jeśli w spadku dziedziczone są długi, to nie będzie ich więcej niż pozostawione po spadkodawcy aktywa. Spadkobiercy nic na tym nie tracą. Sporządzany jest wykaz majątku osoby zmarłej, a pasywa są spłacane do wysokości aktywów wynikających ze spadku. Otrzymuje się jedynie majątek przekraczający wysokość długów zmarłego.

Co zrobić z nieznanym spadkiem?
Jeśli spadkobiercy nie mają rzetelnej informacji o sytuacji materialnej spadkodawcy, zawsze bezpieczniej jest taki spadek odrzucić albo przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »