A A A
drukuj

Czy inwestycje w obligacje są bezpieczne?

Data publikacji: 2018.04.12 godz. 15:38
OCENA
5.0/5

Obligacje są postrzegane jako tak samo bezpieczna inwestycja jak złożenie swoich oszczędności na tradycyjnej lokacie bankowej. Czy jednak tak jest w istocie?

Fot: Bezpieczeństwo obligacji.

Inwestycje w obligacje są bezpieczne, o ile instrumentem inwestycyjnym są obligacje skarbowe, a nie korporacyjne. W przypadku tych ostatnich występuje ryzyko braku wypłaty odsetek lub wykupu obligacji przez emitenta. 

Obligacje skarbowe i korporacyjne
Inwestor musi przede wszystkim wiedzieć, że istnieją co najmniej dwa rodzaje obligacji. Mowa tu o obligacjach skarbowych i obligacjach korporacyjnych. Oba instrumenty charakteryzują się zróżnicowanym poziomem bezpieczeństwa.
W przypadku obligacji skarbowych mamy do czynienia z jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych, porównywalnym z lokatami bankowymi. Inwestując w obligacje skarbowe, klient fizycznie pożycza pieniądze Skarbowi Państwa, który gwarantuje swoim majątkiem, że odda dług wraz z należnymi odsetkami wynikającymi z zawartej umowy.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »
Natomiast nieco innym instrumentem finansowym są obligacje korporacyjne, gdzie emitentem jest przedsiębiorstwo, które w ten sposób pożycza pieniądze na swoją działalność operacyjną i strategiczną. Takie obligacje nie dają pełnej gwarancji braku straty kapitału. Jeśli emitent ogłosi bankructwo, odzyskanie pieniędzy wpłaconych mu tytułem obligacji korporacyjnych będzie co najmniej trudne i rozciągnięte w czasie.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa inwestora, który inwestuje w obligacje korporacyjne, warto przed skorzystaniem z takiej oferty dokonać obiektywnej i skrupulatnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa emitującego obligacje. Sprawdzić można też, w jaki sposób są one zabezpieczone. Inwestor przy inwestycji w obligacje korporacyjne ponosi ryzyko niewypłacania lub opóźnienia w wypłacie przez emitenta odsetek, a nawet niewykupienia obligacji.

Obligacje skarbowe praktycznie bez ryzyka
O ile w przypadku obligacji korporacyjnych inwestor ponosi ryzyko braku wypłaty odsetek lub braku wykupu obligacji, przy obligacjach skarbowych nie może być o tym mowy. Ministerstwo Finansów sprzedaje obligacje skarbowe w ramach oficjalnych emisji. Mogą to być obligacje:

  • 2-letnie o stałym oprocentowaniu - symbol DOS,
  • 3-letnie o zmiennym oprocentowaniu - symbol TOZ,
  • 4-letnie indeksowane - symbol COI,
  • 10-letnie indeksowane - symbol EDO.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »

Obligacje indeksowane polegają na tym, że pod uwagę przy naliczaniu odsetek brana jest aktualna inflacja. Ma to za zadanie zabezpieczyć zysk przed negatywnym wpływem inflacji.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »