A A A
drukuj

Czy lokata faktycznie ochroni przed inflacją?

Data publikacji: 2013.08.01 godz. 11:13

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
3,7/5

Po zakończeniu ośmiomiesięcznego cyklu łagodzenia polityki pieniężnej oprocentowanie depozytów terminowych mocno spadło. Dane Narodowego Banku Polskiego wskazują, że w sierpniu ubiegłego roku stawka dla przeciętnej lokaty złotówkowej wynosiła 4,80%. Obecnie analogiczna wartość jest niższa o 1,10 punktu procentowego. Znaczący spadek oprocentowania lokat budzi wątpliwości wielu deponentów. Osoby przechowujące swoje oszczędności na depozytach terminowych mogą się obawiać, że oprocentowanie oferowane przez krajowe banki nie zrekompensuje wpływu inflacji. W związku z tym warto sprawdzić, czy wszystkie lokaty zapewniają ochronę przed prognozowanym wzrostem cen towarów i usług.

Przewidywana rentowność jest bardzo zróżnicowana …

Wyniki obliczeń, które zostały zaprezentowane w poniższej tabeli wskazują, że każdy z dwudziestu siedmiu banków oferuje lokatę chroniącą przed inflacją. Tylko w przypadku jednego z analizowanych produktów roczna rentowność netto osiągnęła wartość ujemną (-0,19%). Pozostałe depozyty dla prognozowanej stopy inflacji CPI (1,00%) wygenerowały od 0,01% do 1,90% rocznego zysku. Średnia wartość prognozowanej rentowności wszystkich rocznych lokat o stałym oprocentowaniu wyniosła 0,89%. Taka stopa zysków dość dobrze zabezpiecza przed spadkiem siły nabywczej pieniądza. Warto nadmienić, że większość analizowanych depozytów zapewniłaby niewielkie zyski nawet w przypadku pięćdziesięcioprocentowej rozbieżności z przyjętą prognozą inflacji. Dla rocznej stopy wzrostu cen na poziomie 1,50% przeciętna rentowność uwzględnionych lokat wyniosłaby 0,40%.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Jakie Chcę w Santander Bank Polska S.A. »