A A A
drukuj

Czy można podjąć dodatkową pracę w okresie wypowiedzenia?

Data publikacji: 2017.08.01 godz. 10:25
OCENA
3.9/5

Kodeks pracy przewiduje wypowiedzenie umowy o pracę, czyli jej zakończenie z zachowaniem pewnego okresu wypowiedzenia. Czy w tym samym czasie pracownik może podjąć jakąkolwiek pracę dodatkową?

Fot: Czy można podpisać nową umowę o pracę, gdy obecna jeszcze obowiązuje?

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę w mocy pozostają wszelkie uprawnienia i obowiązki pracownika i pracodawcy, przewidziane przez prawo pracy. Pracownik nie jest objęty zakazem podejmowania dodatkowego zatrudnienia w czasie oczekiwania na rozwiązanie umowy o pracę.

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę
Z Kodeksu pracy wynika okres ochronny dla pracownika i pracodawcy, którzy rozwiązują stosunek pracy za wypowiedzeniem. Nie ma przy tym znaczenia, która ze stron wypowiada umowę. W Kodeksie przewidziano różny czas trwania okresów wypowiedzenia, który wynosi:

 • dla umów o pracę na czas nieokreślony:
  1. 2 tygodnie, przy stażu pracy krótszym niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, przy stażu pracy co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, przy stażu pracy co najmniej 3 lata.
 • dla umów o pracę na czas określony: okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, o ile umowa została zawarta na co najmniej 6 miesięcy,
 • dla umów zawartych na okres próbny:
  1. 3 dni robocze, jeśli okres próbny przekracza 2 tygodnie,
  2. 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  3. 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.
 • dla umów na zastępstwo - okres wypowiedzenia wynosi 3 dni.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Do stażu pracy branego pod uwagę przy wyliczaniu okresu wypowiedzenia bierze się pod uwagę łączne okresy pracy pracownika u tego samego pracodawcy.

Możliwość podjęcia pracy w okresie wypowiedzenia
Od 22 lutego 2016 roku pracodawca ma możliwość zwolnienia na mocy znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy zwalnianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.
Pracownik w czasie okresu wypowiedzenia może rozpocząć kolejne zatrudnienie - zwłaszcza, jeśli pracodawca zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy. Przed zmianą prawa nie było to do końca możliwe. Pracownik, chcąc pracować w okresie wypowiedzenia, musiał zawrzeć z przełożonym porozumienie. Nawet jeśli był zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, to w każdej chwili pracodawca mógł go odwołać ze zwolnienia i wymagać jego pracy w przedsiębiorstwie. Obecnie takie odwołanie nie jest możliwe, a dotychczasowy pracodawca nie może wyciągnąć żadnych konsekwencji z tytułu podjęcia dodatkowej pracy przez pracownika w okresie wypowiedzenia.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »