A A A
drukuj

Czy ubezpieczenie kredytu jest konieczne?

Data publikacji: 2019.07.17 godz. 15:24
OCENA
5.0/5

Przy okazji zaciągania kredytów - głównie hipotecznych, ale i innego rodzaju, banki mogą oferować klientom dodatkowe ubezpieczenia. Wielu kredytobiorców zastanawia się, czy ich wykupienie jest obowiązkowe?

Fot: Jak ubezpieczyć kredyt?

Ubezpieczenia kredytowe są użyteczne dla kredytobiorców i stanowią dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu dla banku. Jednocześnie podnoszą całkowity koszt kredytowania. Mają charakter fakultatywny, co oznacza, że można, ale nie trzeba ich wykupywać. 

 

Rodzaje ubezpieczeń kredytowych
Podstawowe ubezpieczenie, najczęściej oferowane kredytobiorcom przez polskie banki, to ubezpieczenie na życie kredytobiorcy. Jeśli w okresie kredytowania klient umrze, to dzięki wykupionej polisie zobowiązanie jest spłacane do banku przez firmę ubezpieczeniową. W przypadku braku ubezpieczenia, kredyt przechodzi na rodzinę kredytobiorcy.
Wśród innych, często spotykanych rodzajów ubezpieczeń kredytowych, wyróżnia się:

  • ubezpieczenie ryzyka utraty pracy,
  • ubezpieczenie NNW - następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczenie utraty zdolności do wykonywania pracy,
  • ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (przy kredycie hipotecznym).

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Dzięki ubezpieczeniom kredytobiorcy zabezpieczają swoje interesy na wszelki wypadek, gdyby z różnych przyczyn nie byli w stanie spłacać terminowo rat kapitałowo-odsetkowych. Warto też podkreślić, że ubezpieczenie jest dodatkowym kosztem kredytowania.

Nie ma obowiązku
Ubezpieczenia kredytowe to grupa produktów ubezpieczeniowych o charakterze nieobowiązkowym. Można, ale nie trzeba ich wykupywać. Na dowód tej tezy warto przytoczyć przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, gdzie wskazano, że takie ubezpieczenia to wyłącznie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia mienia, w odniesieniu do których ustawa lub ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.
Na próżno można szukać wśród aktów prawnych takiego, który mówiłby o obowiązkowym zawarciu umowy ubezpieczenia kredytu. Banki czasem wymagają tego od klienta, dla właściwego zabezpieczenia spłaty zobowiązania kredytowego, ale nie jest to obowiązek ustawowy konsumenta.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu
Jeśli klient zrezygnuje z wykupienia ubezpieczenia kredytu, musi liczyć się z tym, że bank będzie wymagał od niego ustanowienia innego rodzaju zabezpieczenia spłaty zobowiązania.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »