A A A
drukuj

Czy warto zaciągać pożyczki pod zastaw?

Data publikacji: 2018.11.28 godz. 15:54
OCENA
5,0/5

Pożyczka jest produktem dostępnym w instytucjach finansowych, nie tylko w bankach, ale również w firmach pozabankowych. Aby ją otrzymać, pożyczkobiorca musi spełnić określone warunki ustanowione przez pożyczkodawcę. Niewykluczone, że będzie musiał przedstawić zabezpieczenie spłaty akceptowalne przez dany podmiot, w celu uzyskania pożyczki. Takim zabezpieczeniem może być zastaw. Czy warto zaciągnąć pożyczkę pod zastaw?

Fot: Pożyczka pod zastaw- czy warto?

Pożyczki pod zastaw mają rzeczowe zabezpieczenie, które redukuje ryzyko ponoszone przez pożyczkodawcę, dlatego pozwalają na zaciągnięcie szybko i skutecznie, nawet większego zobowiązania finansowego. 

Zastaw jako forma zabezpieczenia
Kodeks cywilny daje możliwość ustanowienia zastawu, czyli ograniczonego prawa rzeczowego, na rzeczach ruchomych lub prawach zbywalnych w celu zabezpieczenia wierzytelności i jest on jedną z form zabezpieczeń rzeczowych. Stronami zastawu jest zastawnik, czyli wierzyciel, którego wierzytelność będzie zabezpieczona zastawem oraz zastawca, czyli strona, która obciążyła swoją rzecz zastawem.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Uwaga na zastaw mieszkania
W dniu 22 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym, która nadała konsumentom więcej praw, a na banki i instytucje kredytowe nałożyła nowe zobowiązania. Obecnie kredyty hipoteczne mogą być udzielane wyłącznie przez banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe.
Jeśli podmiot niebędący bankiem oferuje pożyczkę w zamian za zastawienie domu czy mieszkania, najprawdopodobniej robi to nielegalnie. Bardzo często warunkiem zawarcia umowy pożyczkowej w takim przypadku jest zawarcie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości z prawem odkupu w przyszłości, jeśli pożyczka zostanie spłacona w terminie. Możliwe jest też zawarcie notarialnej umowy pożyczki z zastawem na nieruchomości, co również może prowadzić do wyłudzenia od pożyczkobiorcy domu lub mieszkania.

Kiedy warto sięgnąć po pożyczkę pod zastaw?
O ile zastawem przy zabezpieczaniu pożyczki nie jest nieruchomość, a na przykład samochód czy inne prawo rzeczowe, warto się zastanowić nad taką ewentualnością, jeśli z różnych powodów klient nie może liczyć na uzyskanie finansowania w banku komercyjnym, ma nieciekawą historię kredytowania i zbyt niską zdolność kredytową. Zastaw spowoduje bowiem, że będzie mógł zabezpieczyć wierzytelność, a pożyczkodawca będzie mógł jednocześnie zredukować ponoszone w związku z udzielaną pożyczką ryzyko.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Z perspektywy pożyczkobiorcy zastaw powoduje, że można ograniczyć formalności związane z pożyczką do minimum, elastycznie dopasować jej warunki do możliwości finansowych i szybko uzyskać wypłatę pieniędzy z udzielonego zobowiązania. Gdy potrzebujemy większej kwoty pożyczki, zastaw może stać się jedyną możliwością do jej zaciągnięcia.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »