A A A
drukuj

Czy za czas strajku przysługuje wynagrodzenie?

Data publikacji: 2019.05.07 godz. 13:14
OCENA
4.5/5

Przedłużający się strajk nauczycieli i brak porozumienia tej grupy zawodowej z rządem powoduje, że wielu zastanawia się, co będzie z wynagrodzeniami strajkujących. Czy zgodnie z prawem pracownikowi należy się wypłata za czas, w którym brał udział w strajku?

Fot: Czy nauczyciele dostaną wynagrodzenie za strajk?

Strajkujący pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za okres niewykonywania pracy. Jeśli pensja została mu wypłacona „z góry”, jak ma to miejsce w przypadku nauczycieli, konieczne będzie odliczenie części nienależnej w kolejnym okresie wypłaty wynagrodzenia. 

Prawo o wynagrodzeniu za czas strajku
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że za czas strajku pracownikowi, a także nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie Karty Nauczyciela, nie przysługuje pensja. Wynagrodzenie bowiem wypłacane jest w związku z wypełnianiem w należyty sposób obowiązków zawodowych, co zasadniczo nie ma miejsca w tym przypadku.
Jednak odpowiedź na pytanie dotyczące wynagrodzenia za strajk wymaga sięgnięcia do właściwych aktów prawnych. Kwestia ta została uregulowana w art. 23 ust. 2 z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Wskazano w nim, że w okresie strajku, który został zorganizowany zgodnie z przepisami ustawy, pracownik zachowuje jedynie prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Ma co prawda uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, ale wynagrodzenie mu się wówczas nie należy. Okres strajku jest tożsamy z okresem przerwy w wykonywaniu pracy. Wliczać się on będzie do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Ustawa ta rozwiewa wszelkie wątpliwości - strajkującemu pracownikowi za czas strajku nie należy się wynagrodzenie. Pensja wypłacona przez pracodawcę powinna być obniżona za okres, w którym pracownik nie wykonywał pracy.

Czy nauczyciele będą zwracać wypłacone wynagrodzenie?
Karta Nauczyciela jest podstawą zatrudniania nauczycieli w Polsce. Zgodnie z art. 39 ust. 3 tego aktu prawnego wynagrodzenie jest wypłacane nauczycielowi miesięcznie, z góry. To stwarza problem, zwłaszcza że wynagrodzenie, zgodnie z Kodeksem pracy należy się za pracę wykonaną. Pojawia się problem ewentualnego zwrotu uprzednio wypłaconego z góry świadczenia, w związku z przystąpieniem nauczyciela do strajku.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego z 8 grudnia 1994 roku. Pracownik, który otrzymuje wypłatę z góry, musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu wynagrodzenia lub jego części, w każdej sytuacji niewykonywania pracy, chyba że za określony czas z mocy przepisu szczególnego zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Nauczycielom i pracownikom strajkującym wynagrodzenie się nie należy za okres strajku, dlatego zgodnie z art. 87 § 7 Kodeksu pracy powinni oni dokonać zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia. Artykuł ten daje pracodawcy prawo do odliczenia z wynagrodzenia za pracę w pełnej wysokości kwoty wypłaconej w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności pracownika.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »