A A A
drukuj

Czym jest egzekucyjny tytuł bankowy?

Data publikacji: 2018.09.13 godz. 10:18
OCENA
5.0/5

Bankowy tytuł egzekucyjny to dokument wystawiany przez bank, który stwierdzał dług danej osoby względem banku na określoną kwotę. W Polsce przestał obowiązywać w 2016 roku, a zastąpił go sądowy nakaz zapłaty.

Fot: Bankowy tytuł egzekucyjny - co to takiego?

Bankowy tytuł egzekucyjny był dokumentem wystawianym przez banki, w których stwierdzały one, że ktoś jest im winny pieniądze. Obecnie taki dokument został zastąpiony przez sądowy nakaz zapłaty, wydawany zwykle w postępowaniu nakazowym. 

Istota egzekucyjnego tytułu bankowego
Do 1 sierpnia 2016 roku w Polsce obowiązywało bankowe egzekucyjne eldorado. Banki stały na korzystnej pozycji, ponieważ miały prawo zgodnie z przepisami art. 96 i 97 Prawa bankowego do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. Po nadaniu im klauzuli wykonalności przez sąd, na podstawie wystawionego dokumentu mogły wszczynać egzekucję komorniczą przeciwko osobie ujawnionej jako dłużnik w bankowym tytule egzekucyjnym.
Bankowy tytuł egzekucyjny był dokumentem stwierdzającym, że osoba A jest winna bankowi B określoną kwotę pieniędzy. Wystawcą był przy tym bank, dlatego pojawiała się sytuacja, w której bank działał jako sędzia we własnej sprawie. To jednak wzbudziło uzasadniony sprzeciw ze strony Trybunału Konstytucyjnego. W efekcie bankowy tytuł egzekucyjny przestał istnieć, a dłużnicy bankowi w Polsce zyskali większą ochronę własnych interesów.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Co postanowił TK w naszej sprawie?
W dniu 1 sierpnia 2016 roku wszedł w życie w Rzeczpospolitej Polskiej wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 roku (sygn. akt: P 45/12). Uchylił on obowiązujący jak do tej pory bankowy tytuł egzekucyjny, wystawiany przez banki na mocy art. 96 i 97 Prawa bankowego. Trybunał postanowił, że bank nie może być i wierzycielem, i sędzią. Komornik nie może prowadzić egzekucji na podstawie dokumentu, który wystawił wierzyciel, bez rozpatrzenia sprawy przez niezależny sąd.

Postępowanie nakazowe
Niemniej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego funkcjonuje przepis art. 485 § 3, który stanowi, że sąd ma prawo wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie wyciągu z ksiąg banku, wystawionego przez bank, pomimo że to ta instytucja występuje jako powód w sprawie.
Wydawanie nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym jest częstym procederem, a banki są zwykle traktowane preferencyjnie w sądach, co jest niebezpiecznym zjawiskiem dla osób pozwanych.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Dłużnik, który otrzymał sądowy nakaz zapłaty albo wyrok zaoczny z powództwa m.in. banku, ma 14 dni na złożenie sprzeciwu. W przeciwnym razie takie dokumenty nabierają mocy prawnej. Przy odwoływaniu się od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym należy napisać zarzuty od nakazu oraz uiścić opłatę w wysokości ¾ opłaty od pozwu. Przy wysokich kwotach widniejących na dokumentach to poważne obciążenie dla dłużnika.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »