A A A
drukuj

Czym jest list lub kwit mazalny?

Data publikacji: 2019.05.27 godz. 12:43
OCENA
4,8/5

Kiedy zaciągany jest kredyt hipoteczny, zabezpieczenie jego spłaty stanowi hipoteka. Dokonywany jest wpis hipoteki, czyli ograniczonego prawa rzeczowego, na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości. Po spłacie zobowiązania konieczne jest wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości, a potrzebny jest do tego kwit mazalny.

Fot: Co to jest list mazalny?

Kwit lub list mazalny to zgoda wierzyciela, tj. banku, na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. 

Hipoteka ograniczonym prawem rzeczowym
Podstawowym, solidnym zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego jest hipoteka ustanawiana na nieruchomości mieszkalnej. Bank w ten sposób zabezpiecza swoją wierzytelność. Hipoteka na rzecz banku podlega wpisowi do księgi wieczystej nieruchomości, a do czasu jej ustanowienia banki najczęściej żądają od klientów opłacania składek na tzw. ubezpieczenie pomostowe.
Hipoteka pozostaje w mocy do czasu spłaty kredytu hipotecznego przez kredytobiorcę. Na wypadek, gdyby przestał on spłacać raty kapitałowo-odsetkowe, bank może na podstawie ustanowionej hipoteki żądać zaspokojenia swoich roszczeń poprzez zbycie nieruchomości.
Wraz z wykonaniem zobowiązania w postaci kredytu hipotecznego, czyli po spłacie ostatniej raty kredytowej, hipoteka wygasa. Nie powoduje to jednak jednoczesnego usunięcia wpisu z działu IV księgi wieczystej obciążonej nieruchomości. Co trzeba zrobić, żeby tak się stało?

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Wniosek o wykreślenie hipoteki i list mazalny
Kiedy kredytobiorca spłacił swój kredyt hipoteczny, hipoteka wygasa, ale nie zostaje z automatu wykreślona z księgi wieczystej. Trzeba o to wnioskować na odpowiednim wniosku do sądu rejonowego, do wydziału ksiąg wieczystych. Jednak sam wniosek to zbyt mało - musimy jeszcze uzyskać od wierzyciela, czyli od banku, w którym spłacaliśmy kredyt, zgodę na wykreślenie hipoteki.
Owa zgoda fachowo nosi nazwę kwitu lub listu mazalnego. Powinna zostać dołączona do wniosku o wykreślenie hipoteki składanego w sądzie. Inaczej nie będzie on kompletny i sąd go nie rozpatrzy.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Jak uzyskać kwit mazalny?
O kwit mazalny trzeba wnioskować do banku, w którym spłaciliśmy kredyt hipoteczny. Bank ma obowiązek sporządzenia i doręczenia na adres kredytobiorcy listu mazalnego. We wniosku o kwit należy wskazać dane kredytobiorcy oraz określić numer umowy kredytowej, do jakiej odnosi się wniosek, wraz z numerem księgi wieczystej, z której wpis hipoteczny ma zostać usunięty.
Właściwie wiele banków automatycznie po spłacie przez klienta kredytu hipotecznego wysyła do niego list mazalny. Związane jest to z tym, że w świetle obowiązującego prawa w razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości.

Komentarze

comments powered by Disqus