A A A
drukuj

Czym jest weksel?

Data publikacji: 2018.07.31 godz. 11:25
OCENA
5.0/5

Weksel jest pojęciem kojarzącym się ze sferą kredytowania, zresztą całkiem słusznie. Jednak jego wykorzystanie nie musi sprowadzać się jedynie do zabezpieczania spłaty udzielonego przez bank lub inną instytucję finansową kredytu.

Fot: Weksel jako zabezpieczenie.

Weksel to papier wartościowy, który może pełnić funkcję kredytową, zabezpieczającą lub obiegową. Musi być podpisany przez wystawcę, dla zachowania swojej ważności. 

Papier wartościowy
Weksel jest rodzajem papieru wartościowego, który może zabezpieczać interesy stron w umowach. Daje gwarancję terminowej spłaty zobowiązania przez wystawcę dokumentu lub osobę wskazaną w wekslu.
Może pełnić wiele różnych funkcji:

 • kredytową - w formie środka płatniczego, pozwalająca na wzięcie za pośrednictwem weksla kredytu lub pożyczki;
 • zabezpieczającą - weksel zabezpiecza postanowienia umowne i nakłada na wystawcę lub osobę trzecią konieczność uregulowania zaciągniętego zobowiązania w ustalonej wcześniej kwocie i terminie;
 • obiegową - weksel staje się środkiem do uiszczenia należności względem kolejnej osoby, przez co przenoszone są na nią dotychczasowe zobowiązania własnego dłużnika.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Ważność weksla
Nie każdy weksel jest ważny w świetle obowiązującego prawa. Jeśli dłużnik, który wystawił weksel, okaże się niewypłacalny, papier ten będzie bezwartościowy. W treści weksla muszą być zawarte dane:

 • nazwa „Weksel”,
 • termin płatności,
 • miejsce płatności,
 • bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia oznaczonej sumy pieniędzy,
 • nazwisko wierzyciela,
 • data i miejsce wystawienia.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Jeśli choć jedna z wymaganych pozycji nie znajdzie się na wekslu, straci on ważność. Weksel zachowuje ją, jeśli został sporządzony na piśmie i podpisany własnoręcznie przez wystawcę oraz ewentualnie osobę, na którą jest wystawiany. W zależności od tego, kto jest wystawcą weksla, podpis na nim składają:

 • weksel osoby prawnej - podpis reprezentanta osoby prawnej wraz z pieczątką firmy,
 • weksel spółki cywilnej - podpisy wszystkich wspólników lub członków spółki odpowiadających za zobowiązanie,
 • weksel osoby fizycznej - podpis osoby fizycznej.

Rodzaje weksli
Podstawowy podział wyróżnia weksle własne, nazywane sola oraz weksle trasowane, inaczej ciągnione. W przypadku weksli własnych to wystawca zobowiązuje się do zapłaty określonej w dokumencie kwoty, a dla weksli trasowanych - zobowiązanie przechodzi na wskazaną przez wystawcę osobę, tzw. trasata, która musi uregulować jego należność na rzecz wskazanego remitenta.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Szczególnym rodzajem weksli jest weksel in blanco, czyli wystawiony z niewpisaną kwotą transakcji lub datą realizacji. Stanowi zabezpieczenie interesów udzielającego pożyczki lub kredytu. W parze z wekslem in blanco idzie deklaracja wekslowa, w której strony wspólnie ustalają warunki realizacji weksla oraz maksymalną wysokość kwoty, jaka może zostać wpisana na wekslu.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »