A A A
drukuj

Czym są wakacje kredytowe i jak z nich korzystać?

Data publikacji: 2018.04.06 godz. 11:19
OCENA
5,0/5

Zawieszenie na pewien okres spłaty zobowiązania kredytowego pozwala wielu kredytobiorcom wyjść z problemów finansowych, bez wygenerowania poważnych zaległości w spłacie rat zobowiązań. Owe zawieszenie nazywane jest wakacjami kredytowymi. Kiedy i jak można z nich skorzystać?

Fot: Przerwa w spłacaniu kredytu - o co chodzi?

Wakacje kredytowe polegają na odroczeniu spłaty jednej lub kilku rat kapitałowo-odsetkowych lub tylko części kapitałowej raty, co wiąże się z koniecznością wydłużenia okresu spłaty kredytu lub zwiększeniem wysokości płaconych rat. 

Wakacje od kredytu?
Wakacje kredytowe są specyficznym produktem bankowym, oferowanym przez niektóre banki. Pozwalają one na określonych przez bank warunkach na odroczenie w całości spłaty raty kapitałowo-odsetkowej kredytu gotówkowego lub hipotecznego. Nie każdy bank oferuje klientom wakacje kredytowe, a i warunki ich zastosowania mogą różnić się w poszczególnych instytucjach kredytujących.
Banki nie przyznają automatycznie prawa do wakacji kredytowych swoim klientom, ale uzgadniają indywidualnie, czy dany klient będzie mógł skorzystać z takiej opcji. To swoiste koło ratunkowe od banku dla klientów, którzy mogą mieć przejściowe problemy z terminową spłatą rat kapitałowo-odsetkowych.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Na czym polegają w praktyce wakacje kredytowe?
Bank, udzielając klientowi wakacji kredytowych, może zdecydować o zawieszeniu na jeden lub kilka miesięcy spłatę rat kapitałowo-odsetkowych, albo tylko kapitałowej części raty. Wszystko zależy od polityki prowadzonej przez instytucję kredytującą.
Wakacje kredytowe przeznaczone są dla klientów, którzy dotychczas rzetelnie spłacali swoje zobowiązanie kredytowe. Powinni oni z nich korzystać tylko w sytuacjach awaryjnych, kiedy grozi im nagła utrata płynności finansowej. Banki przyznają wakacje kredytowe na różnych warunkach, a jednym z podstawowych jest terminowa spłata minimum pierwszych 12 rat kredytu. Nadużywanie przerw w spłacie kredytu może skutkować odmową banku na wniosek o kolejne wakacje kredytowe, kiedy klient rzeczywiście będzie ich potrzebował.

Konsekwencje korzystania z wakacji kredytowych
W sytuacjach awaryjnych kredytobiorca nie ma innego wyjścia, jak poprosić bank o możliwość udzielenia mu wakacji kredytowych. Jednak trzeba liczyć się z tym, że poniesie pewne konsekwencje. Wakacje są chwilową przerwą w spłacie kredytu, ale nie powodują, że dana rata jest kasowana. Odroczenie spłaty przewidziane wakacjami kredytowymi wiąże się z zastosowaniem jednego z poniższych rozwiązań:

  • wydłużeniem okresu kredytowania,
  • wzrostem wysokości kolejnych rat - do rat pozostałych do końca dotychczasowego okresu kredytowania dodawana jest rata wynikająca z wakacji kredytowych,
  • doliczeniem odroczonych rat do ostatniej raty przewidzianej umową kredytową.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Bank może zastosować także indywidualne warunki wakacji kredytowych, negocjowanych z klientem.
We wszystkich przypadkach obowiązkowym kosztem ponoszonym przez kredytobiorców przy odroczeniu spłaty kredytu będzie wzrost odsetek wynikających z wydłużonego czasu spłaty całego zobowiązania albo zmiany wysokości kolejnych jego rat.

Komentarze

comments powered by Disqus