A A A
drukuj

Dłużnik w tarapatach - komornik na koncie

Data publikacji: 2015.05.28 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
2,9/5

Jak pokazują dane, zajęcia komornicze dotyczące kont osobistych zdarzają się coraz częściej. W 2007 roku tego typu spraw było „jedynie” 1,3 mln. Obecnie ta liczba przekracza już 4 miliony. Wraz ze wzrostem liczby takich zdarzeń, rośnie niezadowolenie klientów banków, którym zdarza się taka sytuacja (czasami nawet przez pomyłkę komornika). 

Fot: Zaje™cie komornicze

O takich historiach przeczytać możemy w każdej gazecie zajmującej się zagadnieniami społeczno-gospodarczymi. Najczęściej pierwszą osobą do której skierowane są pretensje i żale jest pracownik w placówce bankowej. Niestety nie jest to odpowiedni adresat. Bank nie ma na taką sytuację żadnego wpływu – musi po prostu respektować i podporządkować się wyrokowi sądu, przedstawionemu przez komornika. Z czego więc takie działania komornicze wynikają i co w takiej sytuacji zrobić?

Co na to prawo?
Warto na początku wskazać podstawę prawną na której opiera się działalność komornika w tym zakresie. Otóż, w toku postępowania egzekucyjnego komornik, zgodnie z wnioskiem wierzyciela, może zająć jednocześnie różne składniki majątku dłużnika m.in. wynagrodzenie za pracę oraz rachunek bankowy. Jednakże zgodnie z przepisami polskiego prawa egzekucja z wynagrodzenia za pracę może objąć jedynie jego część. W przypadku egzekucji świadczeń innych niż alimentacyjne (np.  z tytułu zaciągniętych kredytów, lub pożyczek) potrącenie z wynagrodzenia może wynieść maksymalnie 50% wynagrodzenia, przy czym zajęciu nie podlega kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rachunek bankowy może zostać zajęty w całości z zastrzeżeniem art. 54. 1 Prawa bankowego (Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – dzisiaj ok. 12 000 zł)

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Co może komornik i co musi?
W Polsce organami, które mogą dokonać zajęcia, czy to w trybie egzekucji czy w trybie zabezpieczenia roszczeń, są jedynie komornik sądowy i komornik skarbowy w trybie egzekucji administracyjnej. To jest sytuacja kiedy np. komornik w oparciu o tytuł wykonawczy, najczęściej jest to wyrok sądu, dokonuje zajęcia rachunku bankowego. Dzieje się to jednak w ten sposób, że zajmuje tylko tę kwotę, która wynika z tytułu wykonawczego, z tego wyroku, nie więcej.

Jeśli na naszym koncie rzeczywiście doszło do takiego zajęcia środków, zawsze powinniśmy być o tym poinformowani. W momencie, kiedy komornik wysyła zawiadomienie do banku o zajęciu środków na rachunku danego klienta, jednocześnie wysyła takie samo zawiadomienie do tego dłużnika.

Co robić?
Po pierwsze, musimy sprawdzić kto od nas żąda określonej kwoty. Najłatwiejszym sposobem jest uzyskanie w placówce bankowej, pisma (jeśli jeszcze go nie posiadamy) na podstawie którego bank wykonuje czynności związane z blokadą konta. Drugim sposobem jest też kontakt z komornikiem. Szczególnie szybko trzeba to zrobić, gdy dojdzie do pomyłki. Bowiem w wyroku sądowym, jaki otrzymuje wierzyciel, widnieje jedynie imię i nazwisko dłużnika, nie ma adresu ani też numeru PESEL. Dane we wniosku podaje komornikowi wierzyciel, a ten stara się ustalić PESEL przez Biuro Ewidencji Ludności. Jeśli jednak w bazie jest kilka osób o takim samym imieniu i nazwisku, biuro danych nie ujawnia. Poszukiwania więc trwają i zdarza się, że w efekcie komornik trafi pod zły adres.

Na tym etapie więc, jesteśmy w stanie stwierdzić czy rzeczywiście dług nas dotyczy. Jeśli wiemy, że takie zobowiązanie nie jest nasze, powinniśmy złożyć w sądzie sprzeciw od nakazu zapłaty (w ciągu 14 dni), o ile mamy podstawę prawną lub faktyczną. Wtedy taki nakaz zapłaty straci moc i uzyskamy wniosek o umorzenie egzekucji, który ukazujemy u komornika i konto będzie odblokowane. Oczywiście należy pamiętać, że zawsze ostateczną decyzję podejmuje sąd.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

W przypadku, gdy wiemy już, że zobowiązanie nas dotyczy i rozpoznajemy wierzyciela, najlepiej jest rozpocząć negocjacje z wierzycielem, bo pamiętajmy że komornik nie działa na własną rękę, ale pracuje na wniosek właśnie takiej osoby lub firmy, której jesteśmy dłużnikiem. Jednym z możliwych rozwiązań jest ustalenie kompromisu, polegającego np. na rozłożeniu zaległości na raty. Jeżeli to nam się uda, możemy wnosić u wierzyciela o wniosek o zawieszenie lub umorzenie egzekucji, który zostanie złożony u komornika i konto zostanie nam odblokowane.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »