A A A
drukuj

Domowy agresor może stracić swoje mieszkanie?

Data publikacji: 2019.09.25 godz. 12:33
OCENA
5.0/5

Przemoc domowa może być przyczyną eksmisji z mieszkania. Sprawdzamy, na jakich zasadach agresywna osoba w trybie przyspieszonym utraci swoje lokum. 

Fot: Eksmisja za przemoc w rodzinie

Agresja skierowana w stron innych domowników to przykry problem, którego skala zapewne jest niedoszacowana. Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują różne sposoby karania osób stosujących przemoc domową. Chodzi nie tylko o sankcje określone przez kodeks karny. Warto podkreślić, że konsekwencje dopuszczania się przemocy domowej mogą mieć również charakter typowo ekonomiczny. Wiele osób może nie wiedzieć, że obowiązujące przepisy przewidują możliwość eksmitowania domownika, który jest agresywny w stosunku do swoich współlokatorów. Eksperci eBroker.pl w ramach kolejnego artykułu z cyklu „Poznaj swoje prawa” postanowili wyjaśnić, jak przebiega taka eksmisja będąca karą za stosowanie przemocy domowej. Dokładna prezentacja obowiązujących przepisów jest ważna, ponieważ możliwość eksmitowania agresywnego domownika wynika z dwóch różnych ustaw.

Pierwsze rozwiązanie to definitywna eksmisja najemcy
Pierwsza ze wspomnianych wcześniej ustaw, które regulują kwestię eksmisji związanej z przemocą domową to ustawa o ochronie praw lokatorów. Warto podkreślić, że ta ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733) dotyczy wyłącznie osób użytkujących mieszkania na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. W związku z powyższym, na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów można eksmitować tylko agresywnego najemcę. W dalszej części naszego artykułu wyjaśnimy, jak ofiary przemocy domowej mogą zmusić agresywnego właściciela lokum do opuszczenia jego mieszkania lub domu. 

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Ustawa o ochronie praw lokatorów wskazuje, że współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, byłego małżonka lub innego lokatora (np. syna), który poprzez swoje zachowanie uniemożliwia wspólne zamieszkanie. Jeżeli sąd uzna takie powództwo za uzasadnione, to agresywnemu lokatorowi nie będzie przysługiwało prawo do mieszkania socjalnego oraz tymczasowego pomieszczenia. Co więcej, eksmisja agresywnego lokatora może się odbyć w czasie tak zwanego okresu ochronnego. Mowa o okresie pomiędzy 1 listopada oraz 31 marca następnego roku, w którym zwykle nie są przeprowadzane eksmisje.
Osoba zamierzająca pozbyć się uciążliwego współlokatora, powinna złożyć odpowiedni pozew do sądu rejonowego, który jest właściwy dla jej miejsca zamieszkania. Bardzo ważną kwestię stanowią dowody potwierdzające stosowanie przemocy domowej (np. dokumenty sporządzone przez policjantów). Nie można również zapominać o opłaceniu pozwu poprzez wniesienie opłaty sądowej wynoszącej 200 zł. W razie kłopotów finansowych, ofiara przemocy domowej może wnioskować o zwolnienie z opłaty za pozew.
Dowiedz się więcej o zasadach eksmisji z mieszkania »
Sprawdź, jakie są zasady zwolnienia z opłat sądowych »

Właściciel mieszkania może utracić je tylko czasowo …
Ze względu na ograniczony zakres stosowania ustawy o ochronie praw lokatorów, wprowadzono również pewne rozwiązanie pozwalające na pozbycie się z mieszkania agresywnego domownika będącego właścicielem lub współwłaścicielem takiej nieruchomości. Mowa o procedurze opisanej przez artykuł 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wspomniany artykuł przyznaje pokrzywdzonej osobie prawo do domagania się odpowiedniej decyzji sądu. W odpowiedzi na argumenty pokrzywdzonego, sąd w postępowaniu nieprocesowym może nakazać agresywnemu użytkownikowi lokalu lub domu czasowe opuszczenie takiego lokum.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Aktualne przepisy mówią, że rozprawa związana ze stosowaniem przemocy domowej powinna odbyć się przed upływem miesiąca od złożenia wniosku przez osobę pokrzywdzoną. Niestety ze względu na spore obciążenie sądów ten miesięczny termin często nie jest dotrzymywany. Warto również wiedzieć, że decyzja sądu opierająca się na ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie skutkuje wywłaszczeniem, czyli pozbawieniem sprawcy prawa własności domu lub mieszkania. Taka decyzja nakazująca czasowe opuszczenie lokum, może zostać przez sąd zmieniona lub uchylona w przyszłości.
W związku z powyższym, rodzi się pytanie, czy można agresywnego właściciela mieszkania w jakiś legalny sposób pozbawić jego własności. Odpowiedź stanowi artykuł 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388). Ten przepis wskazuje, że wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesowym żądać sprzedaży lokalu, którego właściciel wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo poprzez niewłaściwe zachowanie utrudnia korzystanie z innych lokali/nieruchomości wspólnej. Warto jednak zastanowić się, czy zastosowanie artykułu 16 ustawy o własności lokali na pewno będzie korzystne dla osób zamieszkujących razem z agresywnym właścicielem mieszkania.
Przeczytaj więcej o zasadach eksmisji z mieszkania spółdzielczego »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »