A A A
drukuj

Poznaj swoje prawa:
Eksmisje ze spółdzielni będą trudniejsze?

Data publikacji: 2018.02.07 godz. 12:54

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
5.0/5

Niedawno wprowadzono ważne zmiany przepisów dotyczących spółdzielni mieszkaniowych. Dwie z tych zmian są wyjątkowo ważne dla zadłużonych spółdzielców.

Fot: Spółdzielniom będzie ciężej pozbyć się lokatora?

Przepisy regulujce działalność spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, były już wielokrotnie nowelizowane. Praktycznie każda zmiana tych przepisów cieszy się dużym zainteresowaniem. Trudno się temu dziwić, gdyż spółdzielnie mieszkaniowe nadal posiadają około 2 miliony mieszkań. Wielu lokatorów tych „M”, mogą ucieszyć niedawne zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Dwa nowe rozwiązania wprowadzane przez wspomnianą ustawę, pomagają zadłużonym użytkownikom mieszkań spółdzielczych. W ramach kolejnego artykułu z naszego cyklu „Poznaj swoje prawa” dokładnie tłumaczymy, dlaczego zmiany przepisów obowiązujące od 9 września 2017 roku, wydają się korzystne dla osób posiadających zaległości wobec spółdzielni. W naszym artykule pokrótce przedstawiamy również inne rozwiązania wprowadzone we wrześniu 2017 roku, na których skorzystali spółdzielcy.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

O odebraniu prawa do lokalu spółdzielczego teraz decyduje sąd
Wszystkie niedawne zmiany, które są ważne dla członków spółdzielni mieszkaniowych, zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2017 poz. 1596). Wspomniana ustawa obowiązująca od 9 września 2017 roku, zmieniła między innymi zasady dotyczące wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (z powodu zaległości czynszowych wynoszących co najmniej 6 miesięcy, rażącego łamania regulaminu obowiązującego na terenie budynku lub niewłaściwego zachowania lokatora utrudniającego korzystanie z innych mieszkań lub części wspólnych). W praktyce najczęstsza jest utrata lokatorskiego prawa do mieszkania na wskutek niezapłaconych czynszów. Dotychczas spółdzielnia sama podejmowała stosowną uchwałę o pozbawieniu prawa do lokum osoby niepłacącej czynszu albo zachowującej się w niewłaściwy sposób. Według nowych przepisów, to sąd każdorazowo ma decydować o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Wspomniane rozwiązanie sprzyja dokładniejszemu i bardziej obiektywnemu przeanalizowaniu sytuacji lokatora. Taka osoba ostatecznie nie straci prawa do lokum jeśli uregulowała dług wobec spółdzielni przed zakończeniem postępowania sądowego w pierwszej instancji (lub w drugiej instancji - o ile wniesiono apelację).
Dowiedz się więcej o zasadach eksmisji zadłużonego lokatora »

Po spłacie zadłużenia spółdzielca może odzyskać swoje lokum …
Kolejna zmiana przepisów, która jest ważna dla zadłużonych spółdzielców, stwarza im możliwość odzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania. W myśl przepisów obowiązujących od 9 września 2017 roku, spłata całości zadłużenia wobec spółdzielni (razem z odsetkami), będzie mogła skutkować zwrotem wcześniej zajmowanego lokalu. Istnieje jednak ważny warunek ograniczający możliwość stosowania wspomnianego rozwiązania. Powrót lokatora do poprzednio użytkowanego mieszkania (po spłacie zadłużenia), będzie możliwy tylko wtedy, gdy ten sam lokal nie został już przydzielony innej osobie. Taka konstrukcja przepisów ma chronić interesy osoby, która zasiedliła mieszkanie spółdzielcze po opuszczeniu go przez zadłużonego użytkownika. 
Przejdź na drugą stronę i poznaj resztę korzyści dla lokatorów »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »