A A A
drukuj

Oprocentowanie? Kapitalizacja? Konta bez tajemnic

Data publikacji: 2013.07.30 godz. 14:10

Opracowanie własne
OCENA
4,1/5

Posiadacze wszystkich kont oszczędnościowych oraz wybranych ROR-ów mogą liczyć na zyski wynikające z odsetek. Sumy otrzymywane od banku są wynagrodzeniem za udostępniony kapitał. Realna wartość odsetek, które otrzyma posiadacz danego rachunku zależy nie tylko od ustalonej stawki oprocentowania. Pewien wpływ mają również takie czynniki, jak częstotliwość kapitalizacji oraz stopa wzrostu cen …

Bankowe stopy mogą wprowadzić w błąd

Stawki oprocentowania są najważniejszym kryterium wyboru kont oszczędnościowych. W przypadku ROR-ów bardziej istotna jest wysokość miesięcznych opłat za prowadzenie rachunku i obsługę karty debetowej. Warto nadmienić, że część rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych w ogóle nie zapewnia odsetek. Pozostałe konta osobiste oferują oprocentowanie na poziomie mniejszym niż 0,10% w skali roku. Oprocentowanie typowych rachunków oszczędnościowych obecnie wynosi 3,00% - 3,50% w skali roku. Nie oznacza to jednak, że posiadacz jednego ze wspomnianych kont po dwunastu miesiącach oszczędzania zarobi dokładnie 3,00% lub 3,50%. Takie nieprawidłowe i mylące stwierdzenie bywa stosowane w reklamach rachunków oszczędnościowych.

Oprocentowanie podawane przez bank stanowi podstawę do wyznaczenia faktycznej stopy zysków. Na jej poziom wpływa częstotliwość kapitalizacji, czyli dopisywania kolejnych odsetek. W przypadku kont oszczędnościowych bank ustala wynagrodzenie dla klienta na podstawie salda z końca danego dnia lub miesiąca. Kwota odsetek brutto za każdym razem musi być pomniejszona o 19%. Ten wymóg jest związany z funkcjonowaniem podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

W praktyce stopa zysku dla danego okresu jest o wiele niższa od wyjściowej wartości oprocentowania. Można ją wyznaczyć po zastosowaniu poniższego wzoru:

R = (((1+(R/n x 0,81))k)-1) x 100%

R - stopa zysku osiąganego przez posiadacza rachunku (w odniesieniu do wybranego okresu)
r – stopa oprocentowania, którą podaje bank
k - liczba kapitalizacji w okresie oszczędzania
n – liczba kapitalizacji w okresie, który jest punktem odniesienia dla stopy R

Poniższa tabela zawiera wartości stopy R, które obliczono dla przykładowych kont oszczędnościowych. Warto zwrócić uwagę, że rachunek, który kapitalizowano codziennie okazał się bardziej opłacalny. Tak mała różnica rocznej stopy zysku (0,01%) ma jednak niewielkie znaczenie dla końcowego wyniku. W praktyce ważniejszą zaletą kont oszczędnościowych o dziennej kapitalizacji jest możliwość wypłacenia oszczędności bez utraty odsetek wypracowanych w trakcie dłuższego okresu.

Saldo konta oszczędnościowego (niezmienne w ciągu roku) 10 000 zł 10 000 zł
Stawka oprocentowania (w skali roku) 3,50% 3,50%
Kapitalizacja dzienna miesięczna
Roczna stopa zysków z rachunku 2,88% ≈ (((1+(0,03/365 x 0,81))365)-1) x 100% 2,87% ≈ (((1+(0,03/12 x 0,81))12)-1) x 100%
Wartość odsetek po upływie roku 288 zł = 10 000 zł x 2,87% 287 zł = 10 000 zł x 2,88%

Inflacja skutecznie redukuje zyski …

Spadek siły nabywczej pieniądza to czynnik, który w znacznie większym stopniu niż częstotliwość kapitalizacji wpływa na zyski osiągane przez posiadaczy rachunków. Dzięki znajomości stopy inflacji można obliczyć faktyczną rentowność danego depozytu (Rr). Do jej wyznaczania służy następujący wzór:

Rr = (((1 + R)/(1 + i)) -1) x 100%


i – stopa inflacji w okresie oszczędzania

Dla niewielkich poziomów R oraz i wykorzystuje się następujące przybliżenie:

Rr ≈ R – i

Przy założeniu, że stopa inflacji wyniesie 0,80% w skali roku posiadacze analizowanych rachunków oszczędnościowych zarobią 2,06% (206 zł). Osoba korzystająca z ROR-u oprocentowanego na poziomie 0,10% osiągnie natomiast wynik (-0,69%). Taka wartość oznacza realną stratę.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Jakie Chcę w Santander Bank Polska S.A. »