A A A
drukuj

Konta oszczędnościowe bez tajemnic

Data publikacji: 2013.08.14 godz. 12:36

Opracowanie własne
OCENA
3,9/5

Jeszcze do niedawna określenie „konto bankowe” było kojarzone wyłącznie z rachunkiem oszczędnościowo – rozliczeniowym (tzw. ROR-em). Ta sytuacja zmieniła się pod koniec ubiegłej dekady. Wówczas krajowe banki zaczęły promować konta oszczędnościowe. 

 

Rachunki służące do oszczędzania szybko stały się realną alternatywą dla tradycyjnych lokat terminowych. Ich główne wyróżniki to możliwość swobodnego dysponowania środkami i relatywnie wysokie stawki oprocentowania. Po dokładniejszym przeanalizowaniu specyfiki rachunku oszczędnościowego okazuje się, że ten produkt bankowy ma też inne charakterystyczne cechy.

Specyficzne połączenie lokaty i ROR-u …

Ogólnych informacji na temat sposobu funkcjonowania kont oszczędnościowych dostarcza poniższe zestawienie. Ujęto w nim również rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe i lokaty bankowe.

Po przeanalizowaniu informacji zawartych w poniższej tabeli można stwierdzić, że rachunek oszczędnościowy to specyficzna hybryda lokaty oraz ROR-u. Dla właściciela omawianego konta banki przewidują oprocentowanie, które jest zbliżone do wartości oferowanych w ramach tradycyjnych lokat. Dodatkowym atutem rachunków oszczędnościowych jest duża częstotliwość kapitalizacji (dzienna lub miesięczna). Takie rozwiązanie pozwala na wypłatę środków bez utraty dużej sumy wypracowanych odsetek.

Porównanie sposobu funkcjonowania kont oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo
Rodzaj depozytu →Porównywany aspekt  Konto oszczędnościowe Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR) Lokata terminowa
Główne zastosowanie depozytu deponowanie środków i uzyskiwanie odsetek deponowanie środków i prowadzenie bieżących rozliczeń deponowanie środków i uzyskiwanie odsetek
Oprocentowanie depozytu obecnie większość kont oszczędnościowych jest oprocentowana na poziomie 2,50% – 3,50% w skali roku znikome (obecnie na poziomie 0,00% - 0,10% w skali roku) obecnie lokaty są oprocentowane na podobnym poziomie, jak konta oszczędnościowe
Możliwość zmiany oprocentowania w trakcie deponowania środków oprocentowanie może być dostosowane do warunków rynkowych oprocentowanie może być dostosowane do warunków rynkowych obowiązuje oprocentowanie z dnia zawarcia umowy
Częstotliwość kapitalizacji zgromadzonych środków dzienna lub miesięczna dzienna tradycyjne lokaty: kapitalizacja na koniec okresu oszczędzanialokaty progresywne i lokaty o zmiennym oprocentowaniu: zwykle obowiązuje kapitalizacja miesięczna
Okres lokowania środków nieokreślony nieokreślony określony z góry (zwykle od 1 miesiąca do 24 miesięcy)
Możliwość dokonywania przelewów krajowych oraz ich koszt właściciel konta oszczędnościowego zwykle ponosi kilkuzłotowy koszt każdego przelewu krajowego przelewy krajowe zazwyczaj są darmowe brak takiej możliwości
Możliwość wydania karty płatniczej do rachunku dostępne karty debetowe do rachunku dostępne karty debetowe brak takiej możliwości
Opłaty za prowadzenie depozytu od pewnego czasu krajowe banki nie pobierają już opłaty za prowadzenie rachunku oszczędnościowego bank zazwyczaj pobiera kilkuzłotową opłatę za miesięczną obsługę rachunku brak opłat za prowadzenie lokaty

Prowizje zniechęcają do częstych wypłat i przelewów

W ramach uzupełnienia warto wspomnieć o polityce krajowych banków, które starają się ograniczyć mobilność środków przechowywanych na kontach oszczędnościowych. Wiele instytucji wciąż nalicza kilkuzłotowe opłaty za każdy przelew zgromadzonych oszczędności (patrz powyższa tabela). Osoby decydujące się na otwarcie konta oszczędnościowego powinny również sprawdzić koszty związane z obsługą karty debetowej i wypłatą gotówki z bankomatów. Dodatkowym źródłem obciążeń finansowych może być obowiązkowy ROR. Okazuje się bowiem, że kilka banków oferuje konta oszczędnościowe tylko dla klientów, którzy wcześniej otworzą rachunek osobisty.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Jakie Chcę w Santander Bank Polska S.A. »