A A A
drukuj

Ile dni opieki przysługuje na chorego współmałżonka?

Data publikacji: 2019.03.08 godz. 10:59
OCENA
3,6/5

Chorujący pracownik ma prawo wziąć zwolnienie lekarskie i skorzystać z zasiłku chorobowego. Prawo pracy jednak dopuszcza również zwolnienie od wykonywania pracy na opiekę związaną z chorym współmałżonkiem lub inną osobą bliską z rodziny.

Fot: Opieka nad chorym małżonkiem - ile dni można dostać?

Maksymalnie 14 dni w roku kalendarzowym można być na zwolnieniu chorobowym w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. W okresie tym można otrzymywać zasiłek z ZUS. 

Opieka nad chorym członkiem rodziny
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w danym przedsiębiorstwie mają prawo starać się o zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Za członków rodziny uważa się przy tym:

  • współmałżonka,
  • rodziców,
  • teściów,
  • dziadków,
  • wnuki,
  • rodzeństwo,
  • dzieci w wieku ponad 14 lat.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Dodatkowym wymogiem jest to, aby osoby te pozostawały we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania owej opieki.

Dokumentacja zwolnienia
Pod względem formalnym pracownik, który chce skorzystać z opieki nad chorym współmałżonkiem, musi dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Dopiero wówczas ma szansę na otrzymanie zwolnienia od pracy. W dokumencie dostarczanym pracodawcy powinno być jasno oznaczone, kto jest opiekunem chorego małżonka.
Wraz ze zwolnieniem otrzymanym od lekarza pracownik powinien dostarczyć pracodawcy druk ZUS Z-15B. To wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy można uzyskać zasiłek chorobowy?
W czasie opieki nad chorym członkiem rodziny pracownik może otrzymać zasiłek. Jednak zostanie on przyznany tylko pod warunkiem, że chory członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem. Nie musi być to miejsce zamieszkania stałe dla chorego współmałżonka. Świadczenie wypłacane jest tylko wtedy, gdy poza pracownikiem w gospodarstwie domowym nie ma innych osób, które mogą zapewnić opiekę choremu. Opiekunem nie będzie osoba całkowicie niezdolna do pracy lub chora, w podeszłym wieku - niesprawna fizycznie lub psychicznie, a także osoba prowadząca działalność pozarolniczą czy odpoczywająca po pracy w godzinach nocnych.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »

Ile dni opieki?
Maksymalny przewidziany okres, przez jaki zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, wynosi 14 dni w roku kalendarzowym, niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku i członków rodziny wymagających opieki. Limit wlicza się do okresu 60 dni w roku kalendarzowym przewidzianych na sprawowanie osobistej opieki nad dziećmi i innymi chorymi członkami rodziny.

Komentarze

comments powered by Disqus